4.9.07

2. İDESBAŞ Karikatür Yarışması

İDESBAŞ 2. Ulusal Karikatür Yarışması
İlkçağdan günümüze deri işleme konusunda önemli bir coğrafya oluşturan Anadolu toprakları, yine deri işleme ve deriden ürün elde etme alanında paha biçilemez kültür hazinesini bağrında barındırmaktadır.
İstanbul'daki Topkapı Müzesi, Askeri Müze, Deniz Müzesi, İslam Eserleri Müzesi başta olmak üzere ülke genelinde pek çok müze ve özel koleksiyonlar bu zengin kültürel geçmişin ürünleriyle doludur. Başta üst giyim (ceket, etek, yelek, mont, pantolon) olmak üzere, ayak giyimine (ayakkabı, terlik, çizme, mes), saraciye eşyalar ile kitap cildinden, ünlü Piri Reis, Ali Macar Reis gibi denizcilerimiz tarafından yapılma 16. yy Osmanlı deniz haritalarına, yemek kaplarından savaş aletlerine pek çok alanda deri, ana madde olarak karşımıza çıkar. Bugün, Anadolu dericiliğinin yanı sıra Türklerin Orta Asya'ya ulaşan dericilik konusundaki varsıl tarihsel birikimi toplum tarafından bilinememektedir. İzmir'de kurulu İzmir Menemen Serbest Bölge kurucu ve işleticisi İDESBAŞ, bu konudaki birikimi ortaya koyma adına sanayi faaliyetinin ötesinde bir dizi kültürel çalışmayı programına almış bulunmaktadır. İlkini 2006 yılında düzenlediğimiz 'Deri' konulu ulusal karikatür yarışması bunun bir örneğidir. Bu yıl deri temasına dayalı olarak 'Deri Giyim', karikatür yarışmasının başlığı olarak belirlenmiştir. Yarışmaya; somut bir espri veya mesaj içeren, alışılagelmiş düzeyde karikatürlerle katılınabilinir. Ancak, ayrıca Adolph Born, Ralph Steadman gibi ustalardan bildiğimiz; mizahın gücünü, anlamsal içeriğinden çok yüksek grafik değerinden alacak, soyut yapıtlar da ÖZELLİKLE istenmektedir. Yarışmanın mizah ile tatlandırılmış yeni görsel malzemelerle varsıl kılınması ana erektir. Hemen herkesin, dericilik kültürüne dönük külliyat incelemekten mutlu olacağını düşünerek http://www.idesbas.com/ adresimizde bu konuda değişik bilgilerin yer almasına çalışılmıştır. Yarışmanın, yarışmacılarımızla birlikte izleyicilerimizin küçük çapta birer dericilik uzmanı olmalarına yolaçacağını umuyoruz. Ayrıca yine yarışmamızın, bir tür 'ihtisas yarışması' olarak karikatür dünyamızda yer alacağının heyecanlı beklentisi içersindeyiz.
Bunun dışında yeni bir heyecan getireceğine inandığımız bir uygulamamız var. Yarışmamızda birinci olan arkadaşımız gelecek senenin seçici kurulunda görev yapacak.
İDESBAŞ İZMİR MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGESİ
2. ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
İDESBAŞ 2. Karikatür Yarışması’nın konusu 2007 yılı için “Deri Giyim” olarak seçilmiştir.
Ödüller:
Birincilik Ödülü : 1.500 YTL
İkincilik Ödülü :1.000 YTL
Üçüncülük Ödülü : 750 YTL
Üç (3) Adet Mansiyon : 500 YTL
Seçici Kurul: Muzaffer İzgü (Yazar), Tan Oral (Karikatürcü), Eray Özbek (Karikatürcü), Mehmet Çağçağ (Karikatürcü), Ömer Çam (Karikatürcü), Hicabi Demirci (Karikatürcü), Adnan Alak (İDESBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi), Halim Sarıtoprak (İDESBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi).
Yarışma Adresi:
Lütfü Dağtaş Yarışma Danışmanı
1362 Sokak 47/7 Montrö - İZMİR
Tel: 0.232. 446 17 25 - 26
E-posta: lutfudagtas@gmail.com
Son başvuru tarihi: (SÜRE UZATILDI) 24 Eylül 2007 Pazartesi saat:17.00. Bu tarihten sonra gelecek karikatürler yarışma dışı bırakılacaktır.
Katılım Koşulları:
1. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
2. Karikatürlerin çizim tekniği serbesttir. Yarışmaya özgün karikatürle katılınması tercih edilir. Karikatür bilgisayar çıktısı olarak da gönderilebilir; bu durumda imza asıllı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Karikatürlerin boyutları en az A4 ( 21 x 29.7 cm) en fazla A3 (29.7 x 42 cm) olmalı ve başka bir zemine yapıştırılmamalıdır.
3. Kullanım kalitesine ve gerekliliğine bakılarak yazılı karikatürler de değerlendirilecektir.
4. Katılımcılar karikatürleriyle birlikte şartname broşüründeki katılım formunu eksiksiz doldurup göndermek zorundadırlar.
5. Yarışmaya gönderilen karikatürler ödül alsın veya almasın iade edilmez. Gönderilecek karikatürler daha önce hiç bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır.
6. Yarışmacılar en fazla 4 adet karikatür gönderebilirler.
7. Karikatürlerin en geç 7 Eylül 2007 tarihine değin posta adresine hasar görmeyecek şekilde gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelecek karikatürler yarışma dışı bırakılacaktır.
8. Ödüller, 3 Ekim 2007 Salı günü Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi’nde açılacak sergide törenle verilecek, ayrıca yarışma sonuçları aynı gün internet sitesinde duyurulacaktır. Kazananlara önceden bildirim yapılacaktır.
9. Yarışmada ödül kazananlardan İzmir dışında olanların törene geliş gidiş ücretleri ödenecektir. Diğer harcamaları kendilerine ait olacaktır.
10. Ödül alan karikatürlerin her türlü kullanım hakları İDESBAŞ’ın olacaktır. Yarışmaya gönderilen karikatürler, seçici kurulun belirlemesi sonucu bir albümde toplanacak, albüm tüm katılımcılara gönderilecektir.
11. İDESBAŞ, ödül alan karikatürlerin dışında, ederi 100 YTL’den dilerse istediği karikatürü satın alabilecektir. Ödül alan karikatürler internet ortamında İDESBAŞ’a ait web sayfasında yayımlanacaktır.
Sanatçılarımıza başarılar dileriz.
DERİCİLİK HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN ADRES: http://www.idesbas.com/

Hiç yorum yok: