31.7.15

24. Uluslararası Altın Miğfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2016, Sırbistan

24. Uluslararası Altın Miğfer Mizah ve Yergi Festivali, Krusevac 2016, Sırbistan
Yayınlanmamış eserler katılabiliyor. Festival dilleri Sırpça ve İngilizce’dir. Sanatçının kısa biyografisi, tel no ve elmek (short biography, phone number, e-mail address) mutlaka eklenmelidir.
Konu: Ulusal Mutfak (National Cuisine)
İki dalda düzenleniyor:
1.Karikatür (Cartoon): En az A4 (210x297 mm), en fazla A3 (297x420 mm); Serbest teknik; Orijinal karikatür.
2.Yazınsal ürün (Bir şifre kodlanmalıdır): En fazla 2 daktilo sayfası veya 20 aforizma.
- Öykü
- Şiir
- Aforizma.
Ödüller:
Karikatür: Birinci 800 Avro + kişisel sergi (2007); İkinci 400, Üçüncü 200 Avro.
Yazınsal ürün: Her türde ayrı ayrı ve Rade Brka Özel Ödülü 200 Avro.
Sonuç açıklama: 6 Şubat 2016.
Ödül töreni: 1 Nisan 2016.
Kazanan sanatçıların ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.
Eserler geri verilmez.
Son katılma: 25 Ocak 2016
Katılım Formu: kaynak.
Adres: Kulturni centar Kruševac
Toplicina br. 2; 37000 Kruševac SERBIA
tel: +381 (0)37 / 423 025, 421 877
e-mail: goldenhelmet@kck.org.rs
zlatnakaciga@kck.org.rs
kck@kck.org.rs
WEB: www.kck.org.rs.

29.7.15

Serbest konulu Bayraklı Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2015, Türkiye

BAYRAKLI BELEDİYESİ 2015
ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
ŞARTNAME
Birinci Bölüm
YARIŞMANIN AMACI
Türkiye sınırlarında yaşayan her yaş grubundan tüm karikatür severleri buluşturmak, karikatüre olan ilgiyi pekiştirmek ve devamlılığını sağlamak amacı ile yapılacaktır.
İkinci Bölüm
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya profesyonel ve amatör herkes katılabilir. Yarışma Konusu : “Serbest”tir.
Yarışmaya Bayraklı Belediyesi çalışanları ve çalışanların 1.derece akrabaları katılamayacaklardır.
3. Karikatürlerin çizim tekniği serbest olup, renkli veya siyah beyaz olabilir. Orijinal veya kaliteli bilgisayar çıktısı kabul edilir, ancak ıslak imzalı olması gerekmektedir. Fotoğraf, Fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.
4. Karikatürlerin boyutu en küçük A4 (21x30 cm), en büyük A3 (30x42 cm) olmalıdır.
5. Yarışmacılar en fazla 3 karikatür ile yarışmaya katılabilirler.
6. Yarışmacıların göndereceği karikatürler daha önceden hiçbir ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül almamış olması gerekmektedir (Sergilenmiş veya yayınlanmış olabilir). Sonuçlar açıklandıktan sonra 5 gün içerisinde benzer veya kopya karikatürler konusunda itirazlar, tekrar değerlendirilecek, haklılığı tespit edilirse ödüller iptal edilecektir. Daha sonra benzerlik konusunda itirazlar dikkate alınmayacaktır. Jürinin kararı kesindir.
7. Ana fikir ve teknikte yenilik taşıyan karikatürlere özellikle önem verilecektir.
8. Karikatürist, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu taahhüt edip, "Bayraklı Belediyesi ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI” özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK- 1) belgeyi, başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.
9. Karikatürleri son gönderme tarihi 30 Ekim 2015’dir.
10. Seçici kurul Kasım ayı içerisinde toplanıp değerlendirme yapacaktır.
11. Yarışma sonucunda Bayraklı Belediyesi yarışmada finale kalan karikatürlerin sergisini açacaktır.
12. Yarışmaya katılan eserler geri gönderilmeyecek ve eserlerin kullanım hakkı Bayraklı Belediyesi’ne ait olacaktır.
13. Karikatüristler, yarışmaya gönderilen karikatürleri kapalı zarf içerisinde, arkasına mutlaka ad- soyad, adres, telefon, e- posta bilgilerini yazacaktır. 18 yaş altı katılımcılar yaşını mutlaka belirtmelidir, dereceye girenlerden nüfus fotokopileri istenecektir.
14. Belirtilen adrese posta yolu ile gönderilen karikatürler için; postada oluşabilecek zarar ve gecikmeden Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
15. Ödül töreni saati ve yeri “İdare” tarafından belirlenecek ve yarışmacılara bildirilecektir.
Üçüncü Bölüm
ÖN SEÇİCİ KURUL:
Hasan KARABAĞ- Bayraklı Belediye Başkanı
Selin ORHAN- Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.
Mustafa YILDIZ- İzmir Karikatürcüler Platformu Başkanı
Levent DAĞAŞAN- Karikatürcü
Lütfü ÇAKIN- Karikatürcü
Ömer ÇAM- Karikatürcü
Sadık PALA- Karikatürcü
Saadet Demir YALÇIN- Karikatürcü
Not: Bayraklı Belediyesi, ön seçici kurul üyeleri arasından herhangi bir sebeple görev alınamaması durumunda yeni bir ön seçici kurul üyesi belirleme hakkına sahiptir.
Dördüncü Bölüm
YARIŞMA TAKVİMİ:
Son başvurusu: 30 Ekim 2015 tarih mesai bitimi
Değerlendirme: Kasım ayı içerisinde yapılacaktır.
Ödül töreni: Ödül töreni saati ve yeri “İdare” tarafından belirlenecek ve ilgililere bildirilecektir.
Beşinci Bölüm
ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü: 2000 TL ve Plaket
2.lik Ödülü : 1.500 TL ve Plaket
3.lük Ödülü : 1000 TL ve Plaket
MANSİYON ÖDÜLÜ : (3 adet) 500 TL
TEŞVİK ÖDÜLÜ:18 Yaş altı (3 adet) 250 TL
Şartname Ve Başvuru Dilekçesi Örnekleri:
www.bayrakli.bel.tr
İRTİBAT BİLGİLERİ VE ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:
BAYRAKLI BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Fuat Edip Baksı Mah. 1610 Sok.No:2 P.K. 35590 Bayraklı/ İZMİR
Telefon: 0232 345 90 91-92
Dikkat: Yarışmanın irtibat adresinde değişiklik olmuştur.
Geçerli adres için bkz: Serbest konulu Bayraklı / İzmir. 26.09.2015.

23.7.15

Yedinci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması 2015, Türkiye

Yarışmanın Teması
Yarışmanın bu yılki (2015) teması, "Turizm ve Barış"tır.
Kategoriler
Yarışmada iki ayrı kategoride eserler kabul edilecektir.
Yetişkinler Kategorisi: 17 ve üzerindeki yaşlardan karikatürcülerin katılımına açıktır. Bu kategoride "Birincilik Ödülü, "İkincilik Ödülü", "Üçüncülük Ödülü", "Prof. Atila Özer Özel Ödülü" ve üç adet "Mansiyon Ödülü" verilecektir. Bu kategoride finale kalan bütün karikatürlere kitapta yer verilecektir.
Genç Karikatürcüler Kategorisi: Bu kategoriye 16 ve daha küçük yaşlardan karikatürcüler eser gönderebilirler. Eserlerin “Genç Karikatürcüler Kategorisi“ne gönderildiği belirtilmelidir. Bu kategoriye gönderilen eserlerden birine “Birincilik Ödülü” ve iki esere de “Başarı Ödülü" verilecektir. “Genç Karikatürcüler Kategorisi“nde finale kalacak bütün eserlere kitapta yer verilecektir.
Değerlendirme Bilgileri
1. Yarışmaya gönderilen eserler iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.
2. Birinci aşamada, yarışmaya gönderilen bütün eserler Ön Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri’nin katılımıyla yapılacak toplantıda değerlendirilecektir. Bu toplantı sonucunda finale kalacak eserler belirlenecektir. Bu değerlendirmede yarışmaya gönderilen eserlerin en fazla 1/5’i finale bırakılacaktır.
3. İkinci aşama değerlendirmeye geçilmeden önce finale kalan eserler 01-10 Şubat 2016 tarihleri arasında internet ortamında ilan edilerek içlerinde benzer, çalıntı, intihal, önceden ödül alanlar ve diğer itirazlar, Ön Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafından karara bağlanacak ve yerinde görülen itirazlar doğrultusunda ilgili karikatürler değerlendirme dışına alınacaktır.
4. İkinci aşamada finale kalan eserler Final Değerlendirme Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme iki alt aşamada yapılacaktır. İlk aşama değerlendirmede finale kalan eserlerin sayısı 45-50 sayısına indirilecek, son basamakta ise dereceye giren eserler belirlenecektir.
Yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirmesi aşağıda belirtilen üç konu temel alınarak yapılacaktır.
* Konu seçimi ve konunun uygunluğu,
* Mizah kalitesi,
* Çizim özgünlüğü.
Katılım Koşulları
* Yarışma amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçılarına açıktır.
* Her sanatçı en fazla üç eserle katılabilir.
* Yarışmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baskı ya da bilgisayar çıktısıyla hazırlanmış olabilir. Çizim tekniği serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, eserlerin üzerinde sanatçıların imzalarının yer alması gerekmektedir.
* Katılımcılar eserlerinin arkasına ad, soyad ve adreslerini yazmalı ve karikatür gönderme sayfasına ilgili bilgileri ve küratörünü ekleyerek göndermelidir. İstenirse, posta yoluyla da yarışmaya katılınabilinir.
* Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayımlanmış olabilir, ancak daha önce bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
* Yarışmaya katılan karikatürler "Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi" ve Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ile bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broşür, kartpostal, web siteleri ve afişlerde yayınlanabilecek, bunun dışındaki tüm yayın hakları eser sahibinin olacaktır.
* İlk eleme sonrasında finale kalan karikatürler 01 – 10 Şubat 2016 tarihlerinde sitede ilan edilecek ve itirazlar bu tarihler arasında kabul edilecektir.
* Yarışmaya katılan eserlerden seçilecek bir bölümü albüm olarak yayımlanacaktır. Albümde eseri yer alan her sanatçıya birer albüm gönderilecektir.
* Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsın veya almasın hiçbir eser iade edilmeyecektir.
* Yarışmaya katılan bütün sanatçılar katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.
* Yarışmaya posta ile veya online sistem ( > Karikatür Gönderme) kullanılarak karikatür gönderilebilir.
* Yarışmaya en son başvuru tarihi 31 Aralık 2015’tir.
* Posta yolu ile karikatürler aşağıdaki adrese gönderilebilir:
Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskişehir
*
Diğer ayrıntılar için bkz. Kaynak.

7. Uluslararası Fikirler Kenti Karikatür Yarışması 2015, Meksika

KATILIM KURALLARI
1. 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.
2. Daha önce yayınlanmamış, başka yarışmaya katılmamış (ve bu yarışma süresince katılmayacak olan), yayın hakkı devredilmemiş, orijinal eserler ile sanatçı tarafından imzalı dijital baskı ürünler kabul ediliyor.
3. Eserde ele alınması istenen konu şudur: Sorun nerede? Mesele nedir? (What's the point?)
Açıklama:
Bilginin akıl almaz bir hızla deveran ettiği bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Ülkeler ve insanlar tarihte benzeri görülmedik biçimde birbiriyle irtibat kurabiliyor. Etkileyici tıbbi ilerlemeler dünyasındayız; bedenimiz, zihnimiz, hatta ruhumuz hakkındaki bilgilerimiz sürekli artıyor. Ancak bilimkurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz birtakım karmaşık makineler aracılığıyla çalışma yaşamı otomatik bir hale dönüşmekte. Yeni enerji üretim teknolojileri, medeniyetten çok uzak insan topluluklarına su ve elektrik götürebilen teknikler geliştirdik. Stajlar, mezuniyet kursları, internetten yüksek lisans ve doktora eğitim programları sayesinde üniversiteler artık dünyanın her yanından ulaşılabilen kurumlar oldu. Kamu politikası artık heryerde ayrımcılığa karşı yürüyor, ağır adımlarla ama asla durmaksızın cinsiyet eşitliği ve herkes için eşit haklar sağlanması yolunda ilerliyor. Artık insanlar, daha önce rastlanmadık biçimde, ruh, beden ve zihin bütünlüğüne sahip ve herbiri bütün diğerlerini etkileyebilen birer varlık, birer kişilik olarak görülüyor ve insanın daha da ilerlemesi için her türlü program, metot geliştirilmeye çalışılıyor.    
Evet, dünyanın birçok yerinde şu anda yürürlükte olan sınırsız bir gelişme, ilerleme söz konusu; iyi ama, neden hala savaşlar sürüyor, öyleyse? Neden dünyanın birçok yerinde hala açlık, kıtlık var? Niçin onca insan aşırı yoksulluk içinde yaşamakta? Neden hala emek sömürüsü var? Ve neden hala cinsel sömürü var? Neden hala bu kadar çok uyuşturucu var? Niçin hala pek çok çocuk temel eğitimden yoksun? Sokaklardaki bunca vahşet neden? Kolaylıkla tedavi edilebilecek hastalıklar yüzünden niçin hala bütün bir nüfus kaybediliyor? Neden? Neden? Neden?  
Sorun nerede? Mesele nedir?
Yarışma, bu soruya ya da buna benzer bir soruya karikatür formatında vereceğiniz karşılığı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Katılan eserler, konunun özüne uygunluk, yaratıcılık ve teknik ustalık yönünden değerlendirilecektir.
Hakaret nitelikli ve insan haklarına aykırı işler yarışmaya alınmaz.
4. Sayı: En çok 3 eser (Üçten fazla iş yollayan katılımcının tüm eserleri yarışmadan çıkarılır).
Eserler yarışma sitesinden elektronik olarak yollanabildiği gibi, yarışma adresine geleneksel postayla da yollanabilir.
5. Teknik: Serbest. El yapımı veya dijital. Siyah-beyaz veya renkli.
6. Boyut: En fazla A4 (21x29 sm) ya da bununla orantılı bir ölçü. Çözünürlük: En az 300 dpi, büyüklük en fazla 10 MB.
7. Katılımcı, eğer orijinal eserini geleneksel postayla yolluyorsa,
• Full name of the author and pseudonym / Adı soyadı ve (kullanıyorsa) mahlası (takma adı)
• Photo or self-portrait of the author / foto ya da karikatür portresi
• Address / adresi
• Telephone / tel no
• E-mail / elmek
• Nationality / tabiyet (T.C. vatandaşları “Turkish” yazmalı)
• Title of each cartoon / (her bir) eserin adı
• Is this the first time you participate? / “ilk kez mi katılıyorsunuz?” sorusunun cevabı (ilk kez ise “Yes, first time” yazılabilir, daha önce katılanlar bu kez kaçıncı katılımı olduğunu rakamla belirtebilir)
• Brief biographical summary (CV) / kısa biyografi/yaşamöyküsü (en fazla 15 satır)
içeren bir belgeyi/katılım formunu kapalı bir zarf içinde eklemesi gerekiyor.
8. Orijinal eserini geleneksel postayla yollayan her katılımcı, aşağıda örneği bulunan, yarışma koşullarını kabul ettiğinizi ve size ait olan o eser(ler)in kullanım iznini verdiğinizi belirten bir belgeyi, ad ve soyadını iki boşluğa yazıp en alttaki çizginin üstünü imzalayarak yukarıda bahsi geçen kapalı zarfla postalamalıdır (parantezlerin olduğu yerlere ad soyad yazılarak parantez atılacak):
I, (katılımcı adı soyadı), certify that I am the author of this entry that I hereby submit to the 2015 La Ciudad de las Ideas contest, ‘What’s the point?’ I, (katılımcı adı soyadı), accept that by submitting this entry in accordance to the rules of the contest, I am allowing Poder Cívico, A.C. to use it for the purposes it deems pertinent.
SIGNATURE: ________________________
9. Eser(ler) ve katılımcı belgeleri zarfı şu adrese postalanmalıdır:
7th International Cartoon Contest 
What’s the Point?
Reforma 222, Piso 12, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, México D.F.
Elektronik katılım için www.ciudaddelasideas.com/caricaturas sayfasındaki formu doldurup eseri (en az 300 dpi, en fazla 10 MB) yükleyiniz. Her eser için yeniden form doldurup eseri yükleyiniz.
 Eserin yüklenmesi ertesinde 8. maddede belirtilen koşulları kabul ettiğiniz anlamında Kabul (Accept) tıklanmalıdır.
10. Seçilen eserler Puebla kentinde 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde sergilenecek ve bağlantılı medyada yayınlanacaktır.
11. Katılım süresi: 17 Haziran – 18 Ağustos 2015 (Tarih damgasına bakılır).
12. Sonuçlar yarışma sitesinde, Twitter ve Facebook’ta açıklanır.
WEB: www.ciudaddelasideas.com
Twitter @cddelasideas
Facebook www.facebook.com/Cddelasideas .
Kazananlara email yoluyla haber verilir.
Yarışmayla ilgili @ciudaddelasideas.com ya da @podercivico.org.mx uzantılı olmayan adreslerin mesajlarına itibar etmeyiniz.
13. Jüri üyelerinin kararı kesin olup kimlikleri yarışmanın duyurulmasıyla açıklanır.
14. Ödül alanlar dışındaki eserler sonuçların açıklanmasından 3 ay sonra elden alınabilir veya yazılı olarak geri istenebilir.
15. Ödüller:
Birincilik / İkincilik / Üçüncülük: Puebla kentinde düzenlenecek “Brilliant Minds International Festival: Puebla The City of Ideas” etkinliklerine katılmak için seyahat bileti, konaklama ve yemek + Diploma.
Ayrıca 3 adet Onur Mansiyonu: Festivalden sonra Diploma yollanacaktır.
Not: Ödüller nakde çevrilemez ve başkasına devredilemez.
Yarışma koordinatörü:
Martha Barragán Méndez “Mar”
concursocaricaturas@ciudaddelasideas.com
Coordinator of the International Cartoon Contest of
International Festival of Brilliant Minds “La Ciudad de las Ideas”
Twitter:
@cddelasideas
@RoemerAndres
Youtube: http://www.youtube.com/LaCiudaddelasIdeas
Facebook: https://www.facebook.com/Cddelasideas
Instagram: https://instagram.com/cddelasideas/
Webpage: www.ciudaddelasideas.com
Ek bilgi ve yorumlar için:
Tel: +52 (55) 5140-3660 / +52 (55) 8582-5340
E-mail:
concursocaricaturas@ciudaddelasideas.com
contacto@ciudaddelasideas.com .

22.7.15

4. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması 2015 Sonuçlandı - Kesin Sonuçlar

GİRNE BELEDİYESİ
KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
KESİN SONUÇLAR
4. ULUSLARARASI ZEYTİN KARİKATÜRLERİ YARIŞMASI 2015
(GİRNE – KIBRIS)
ULUSLARARASI SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
John A. Lent, Jüri Başkanı (ABD), Musa Kayra (Kıbrıs), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Grigoris Georgiou (Yunanistan), Muhittin Köroğlu (Türkiye), Derman Atik (Kıbrıs), Hayati Boyacıoğlu (Almanya), Mustafa Azizoğlu (Kıbrıs), Yordanka Lyubenova Shiyakova (Bulgaristan), Hüseyin Çakmak (Kıbrıs).
Ülke: 56
Katılımcı: 226
Eser: 457.
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 1.000 Euro + Altın Zeytin:
Vladimir Stankovski (Sırbistan) (Yukarıda)
İkincilik Ödülü: 800 Euro + Gümüş Zeytin:
Raul Alfonso Grisales (Kolombiya)
Üçüncülük Ödülü 600 Euro + Bronz Zeytin:
Muammer Kotbaş (Türkiye).
ÖZEL ÖDÜLLER
Farzane Vaziritabar (İran), Kürşat Zaman (Türkiye), Valeri Alexandrov (Bulgaristan), Makhmud Eshonkulov (Özbekistan), Ali Miraee (İran), Cengiz Beysoydan (Kıbrıs), Tsocho Peev (Bulgaristan), Aurel Ştefan Alexandrescu (Romanya), Kemal Özyurt (Türkiye), Luc Vernimmen (Belçika), Halit Kurtulmuş Aytoslu (Türkiye), Menekşe Çam (Türkiye), Bossens Philippe (Belçika).
KURUMLARIN ÖZEL ÖDÜLLERİ
Mehmet Kahraman (Türkiye)
Uluslararası Komik Sanatları Dergisi Özel Ödülü.
Leyla Çınar Algül (Kıbrıs)
Karikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO - CYPRUS) Özel Ödülü.
Andrea Pecchia (İtalya)
Karikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO - YUNANİSTAN) Özel Ödülü.
Sanaz Yahyavi (İran)
Cartoon Yayıncılık Özel Ödülü.
Serpil Kar (Türkiye)
Zeytin Festivali Özel Ödülü.
Hakan Boral (Kıbrıs)
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü.
Andrei Popov (Rusya)
Fire Mizah Dergisi Özel Ödülü.
Shahram Rezai (İran)
Yeni Akrep Karikatür ve Mizah Dergisi Özel Ödülü.
(*) Yarışmada ilk altı özel ödülü kazanan çizerlerin ödül törenine katılmaları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Girne Belediyesi’nce karşılanacaktır...
Diğer “Özel Ödül” kazanan çizerlerin ödül törenine katılmaları kendi imkanlarınca sağlanacak; konaklama ve diğer giderler Girne Belediyesi’nce temin edilecektir...
DÜZENLEME KOMİTESİ.
Kazanan karikatürler için bkz: caricaturque.

13.7.15

Çizginin Şakası Var: "Bursa Karikatürleri" 2015 albümü

Bugün elime geçen Nilüfer Belediyesi'nin kültür hizmeti olarak yayınladığı yeni "Çizginin Şakası Var" albümü yine 22x22 sm ölçülerinde, fakat forma sayısı artırılmış, tam 164 sayfalık koca bir kitap. Belediyenin Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi öğrencilerinin bu kez yakın çevreyle, yaşadıkları Bursa şehriyle ilgili çalışmalarını kapsayan kitap kuşe kağıda baştan sona renkli olarak hazırlanmış. Anadolu Karikatürcüler Derneği işbirliğinde 2011'den bu yana çoğunlukla ilkokul-ortaokul öğrencilerinin katılımıyla, yaz ve kış dönemlerinde yaş ve ustalaşma düzeylerine göre oluşturulan gruplarla yürütülen bu çalışmalarda, dernek başkanı Ahmet Aykanat'ın yanısıra çizer Mehmet Kahraman eğitmenlik yapıyor, zaman zaman konuk ettikleri ulusal ve uluslararası çizerlerden de teknik-estetik katkı alıyorlar.
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kendi yaş gruplarında sürekli derece ve ödül kazanan atölye öğrencilerinin bu yıl Bursa'ya odaklanan işlerini derleyen, beni okul yıllarımın, daha çok ise günümüzün yeniliklerle büyüyüp gelişmiş, "yeşil" kentine götüren bu albümde yer alan birçok güzel ve anlamlı çizgiden birkaçını aşağıda izleyebilirsiniz.
Kitabı bana gönderen Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sanat Kulübü Derneği'ne çok teşekkür ediyor, Aykanat'ın albümdeki sözleriyle noktalıyorum:
"Sanat, hayal gücü ile estetik bir varlık oluşturur. Karikatür; eleştiri, hoşgörü, aydınlık düşünme gibi donanımların yanında yansıtmayı doğru yapmak için teknik bilgilere de ihtiyaç duyar, kuru bir 'yetenek' sözcüğü ile işin kolayına kaçamayız. Sanat eğitimini erken yaşlarda başlatmakla kişilik gelişimlerinde kafaca sağlıklı bireyler olmalarına olanak sağlamış oluruz. Önyargılı, basmakalıpcı, dogmatik, tutucu, kendi aklını kullanma becerisini gösteremeyen insanlar özgür (başıboş olmayan), demokrat bir toplum yaratabilir mi?"
 

12.7.15

47. Üsküp Uluslararası Karikatür Yarışması 2016, Makedonya Cumhuriyeti

47. Üsküp Uluslararası Karikatür Yarışması 2016, Makedonya Cumhuriyeti
Konu: Serbest (Free).
Boyut: A4 (21 х 29.7 sm) veya A3 (42 x 29.7 sm).
Teknik: Suluboya, guvaş, vb. anlamında serbest. Ancak, eski dönemlerde olduğu gibi, sadece el çizimi/yapımı orijinal eserler isteniyor. Dijital baskı, bilgisayar çıktısı, kopi kabul edilmez. Bant Karikatür bir sayfayı aşmamalı ve yazısız olmalıdır.
Katılım formunun (APPLICATION FORM), elektronik ortamda (PDF) veya el yazısıyla doldurduktan sonra eser(ler)le birlikte gönderilmesi isteniyor (Form görseli yukarıdadır). Albüm için gereken foto ve yaşamöyküsü de eklenmeli.
Sayı: Sınırsız. Eserler, yazılı talep edilmesi ve masrafı karşılanması şartıyla geri gönderilir. Seçilen sanatçılar albümde bir eserle temsil edilir. Tüm katılan sanatçıların isim listesi albümde yayınlanır.
Ödüller:
Karikatür (Cartoon) dalı Birincilik Ödülü 1000 $
Bant Karikatür (Strip) dalı Birincilik Ödülü 1000 $
Yergisel Desen/Resim (Satiric Drawing) dalı Birincilik Ödülü 1000 $.
Ayrıca 10 adet özel ödül (Plaket) verilmektedir.
CICO Ödülü (Bir Makedon çizere veriliyor).
Gönderilen eserler, düzenleyen kuruluşun belirleyeceği temsilci(ler) tarafından öneleme ile seçilecek, uluslararası jüri bu seçilenler arasından ödül sahiplerini belirleyecek, seçilen eserler 26 Mayıs - 26 Haziran arasında sergilenecek ve albümde yayınlanacak, seçilen eser sahiplerine bu yarışma albümü yollanacaktır.
Bu edisyonda önelemeyi yapacak seçici çizer: Nedeljko UBOVIC (Sırbistan).
Uluslararası Jüri 2016:
Grado ZDRAVKOVIC, Kanada (Mizahçı)
Marcia GAGLIARDI, A.B.D. (Yazar, Editör, Yayıncı)
Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, Türkiye (Araştırmacı, AB Araştırma Merkezi yöneticisi)
Mostafa RAMEZANİ, Fransa (Karikatürcü, Ressam)
Mice JANKULOVSKI, Makedonya (Ressam, OSTEN temsilcisi).
Sergi ve ödül törenine katılacağını 1 Mayıs'a kadar bildiren ödüllü karikatürcüler, (yol hariç) konaklama masrafları karşılanarak Üsküp’te ağırlanacaktır. Diğerlerinin plaket ve nakit ödülleri yıl sonuna kadar kendilerine ulaştırılır.
Yarışma adresine (önelemeye girmek için) son teslim: 31 Mart 2016.
Sonuç açıklama ve sergi açılışı: 26 Mayıs 2016, Osten galerisi, Üsküp.
Elmek: cartoons@osten.com.mk
WEB: http://www.osten.com.mk/
Yarışma adresi:
OSTEN World Gallery of Cartoons, 
8.Udarna brigada 2,
1000 Skopje, Macedonia.
*
Son güncelleme: 11.08.2015.

8.7.15

10. Uluslararası Braila Karikatür Yarışması 2015 konusu: Kültür

10. Uluslararası Braila Karikatür Yarışması 2015, Romanya
Yarışma tüm çizerlere açıktır.
Konu (Theme): KÜLTÜR: edebiyat, mimarlık, heykel, müzik, tiyatro (CULTURE: literature, architecture, sculpture, painting, music, theater).
Sayı: En çok 5 orijinal eser.
Boyut: A4 (210 x 297 mm) - A3 (297 x 420 mm)
Teknik: Serbest.
Karikatürler elektronik yoldan gönderilecektir: JPG 300 dpi taranmış olarak yollanacak adres: cult.traditional@gmail.com ; lütfen sanatçı adı, adresi ve tel no belirtiniz. Ayrıca fotoğraflı kısa biyografinizi ekleyiniz.
Ödüller: 1500 €; 1000 €; 800 €; 500 €; 3 adet Özel Ödül 300 € (herbiri).
Nakit ödüller vergiye tabidir. Banka komisyonu organizasyon tarafından ödenir.
DİKKAT: Ödül kazanan eserin orijinalini ve Avro yatırılabilen banka hesabınız bilgisini, sonuç açıklandıktan 20 gün sonrasına kadar ulaştırmanız istenecektir. Ödül nakit karşılığının ödenebilmesi için bu zorunludur.
Seçilen sanatçılara yarışma albümü yollanacaktır.
Son katılma: 15 Ağustos 2015
Değerlendirme: 30 Ağustos 2015
Sergi açılışı ve ödül töreni: 25 Eylül 2015.
Yarışma iletişim adresi:
The County Center for Preservation and Promotion of Traditional Culture Braila 
No. 2, Piata Traian, zip code 810153 Braila, Romania
Tel no: +40.239.614.710
E-mail: cult.tarditional@gmail.com veya costel_patrascan@yahoo.co.uk .
Kaynak: bestcartoons.

7.7.15

4. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması'nda kesin olmayan sonuçlar açıklandı

7 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ VAR
Girne Belediyesi'nin, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derne­ği işbirliğinde, Zeytin Festi­vali kapsamında, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslar­arası Zeytin Karikatürleri Ya­nşması'nın kesin olmayan sonuçları, Uluslar­arası Seçici Kurul Üyeleri’nin de katılı­mıyla Dome Otel'de gerçek­leşen basın toplantısında açıklandı.
“GİRNE BELEDİYESİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
Basın toplantısında konuşan Gir­ne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 4. Uluslararası Zey­tin Karikatürleri Yarışması'na 56 ülkeden 226 çizerin 457 eserle katıldığını belirterek, Girne Belediyesi için büyük önem taşıyan uluslararası ya­rışmanın, ülke tanıtımına da önemli katkı sağladığını vur­guladı.
Düzenlenen yarış­maya, Dünya’nın birçok ülke­sinden katılım olduğunu anım­satan Nidai Güngördü, bunun sanat ve sporla nelerin başarılabile­ceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
Nidai Güngördü, bunun yanında uluslararası bir seçici kurul ile çalış­maktan büyük mutluluk duyduklarını, Dünya’nın çeşitli ül­kelerinden; ABD'den, Yuna­nistan'dan, Almanya'dan, Bulgaristan'dan, Türkiye'den ve ülkemizden seçici kurulda yer alan karikatürcülere teşekkür etti.
Nidai Gün­gördü ayrıca, Dünya’nın 56 ülkesinden yarışmaya renk katan 226 çizere teşekkürlerini iletti.
ÖDÜL TÖRENİ ZEYTİN FESTİVALİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK…
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üye­si ve Yarışma Düzenleme Komitesi Üyesi Hüseyin Çak­mak da, Türkiye, Kuzey Kıb­rıs, Bulgaristan, Amerika Bir­leşik Devletleri, Almanya ve Yunanistan'ın ünlü karika­türcülerinden oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’nin değerlendir­mesi sonucunda kesin olma­yan sonuçların belirlendiğini ifade ederek, yarışmanın ödül töreninin, Ekim ayında dü­zenlenecek 14. Zeytin Festi­vali'nde gerçekleşeceğini söy­ledi.
“KARİKATÜR DÜNYASI NİDAİ GÜNGÖRDÜ'YE MİNNETTAR”
4. Uluslararası Zeytin Ka­rikatürleri Yarışması Seçici Kurul Baş­kanı ABD'li ünlü karikatür sanatı araştırmacısı ve eleştir­meni Prof. John A. Lent de, Kuzey Kıbrıs'ta, Girne Belediyesi'nin düzenlediği Ulus­lararası Zeytin Karikatürleri Yarışması'yla gurur duyması gerektiğini belirterek, Karika­tür Dünyası’nın Girne Beledi­ye Başkanı Nidai Güngördü'ye bu yarışma için minnettar oldu­ğunu ifade etti.
6 farklı ülke­den oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’nin, kazanan­ları belirlemek için çok titiz bir çalışma yürüttüğünü, dürüst ve hakkaniyetli bir değerlendirme yaptığını kaydeden John A. Lent, ödül kazanan eser­leri, kompozisyon, çizim, özgünlük, yenilikçilik, etkili me­saj, farkındalık, kolay anlaşılabilirlik, evrensel beğeni ve konuya uygunluk kriterleriy­le seçtiklerini söyledi.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNE ANI PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ…
Toplantıda söz alan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri de, Zeytin konulu ulus­lararası karikatür yarışması düzenleyen Girne Belediyesi’ni kutlayarak, yarış­mada seçici kurul üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler ve yarışmanın uzun yıllar de­vam etmesini dilediler.
Ko­nuşmaların ardından Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’ne anı plaketi ve Kıbrıs'a özgü çeşitli hediyeler takdim etti.
İLK 3 DERECENİN YANINDA 15 ESERE ÖZEL ÖDÜL…
Kıbrıs’tan Musa Kayra, Hüseyin Çak­mak, Mustafa Azizoğlu, M. Ser­han Gazioğlu ve Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetme­ni Derman Atik, Bulgaris­tan’dan Yordanka Lyubenova, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof. John A. Lent, Türkiye'den Muhittin Köroğ­lu, Almanya'dan Hayati Boyacıoğlu ve Uluslararası Ka­rikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO) Temsilcisi Yunanistan'dan Grigoris Georgiou'dan olu­şan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri, yarışmada ilk 3 de­recenin yanında, 15 esere de özel ödül verdi.
Ödüle layık görü­len eserler, benzerlik ya da kopya olup olmadığının de­ğerlendirilmesi için, bir hafta süreyle internet ortamında as­kıda bırakılarak uluslararası karikatür otoritelerinin de­ğerlendirmesine ve itirazına sunulacak; bu değerlendirmenin ardın­dan da sonuçlar kesinleşmiş olacak.
Yarışmanın ödül töreni Ekim ayında gerçekleşecek 14. Zeytin Festivali'nde ya­pılacak.
Havadis Gazetesi (05.07.2015).

Zeytin Karikatürleri 2015 (Kesin Olmayan Sonuçlar)

GİRNE BELEDİYESİ
KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
4. ULUSLARARASI ZEYTİN KARİKATÜRLERİ YARIŞMASI – 2015
(GİRNE – KIBRIS)
ULUSLARARASI SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
John A. Lent – Jüri Başkanı (ABD), Musa Kayra (Kıbrıs), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Grigoris Georgiou (Yunanistan), Muhittin Köroğlu (Türkiye), Derman Atik (Kıbrıs), Hayati Boyacıoğlu (Almanya), Mustafa Azizoğlu (Kıbrıs), Yordanka Lyubenova Shiyakova (Bulgaristan), Hüseyin Çakmak (Kıbrıs).
Değerlendirme Tarihi:
29 Haziran – 04 Temmuz 2015 Dome Otel (Girne – Kıbrıs)
Ülke: 56
Katılımcı: 226
Eser: 457
KESİN OLMAYAN SONUÇLAR...
Değerli Karikatürcüler,
Seçici Kurul’un ödüllendirdiği bu karikatürler, 12 Temmuz 2015 tarihine kadar, karikatürcülerin, karikatürcü örgütlerinin, benzer – taklit – çalıntı karikatürlere karşı oluşturulan uluslararası organizasyonların dikkatine ve itirazına getirilmiştir...
Herhangi bir karikatürün benzer, çalıntı veya taklit olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı tesbit edilip belgelendiği taktirde, sözkonusu karikatür yarışma dışı bırakılır ve en yüksek oy alan bir sonraki karikatüre ödül verilir...
Bu konuda gerekli belge ve bilgiler olivecartoons@gmail.com adresine iletilmelidir...
Düzenleme Komitesi.

1.7.15

4. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması'na 56 ülkeden 224 çizer katıldı

ULUSLARARASI SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ TANITILDI
Uluslararası izolasyona rağmen, 56 ülkeden 224 çizerin 456 eserle yarışmaya katıldığına dikkat çeken Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yarışmanın ülke tanıtımına büyük katkı yaptığını kaydetti.
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Musa Kayra, yarışmanın bir zeytin ağacı gibi uzun ömürlü olmasını diledi.
Uluslararası Seçici Kurul Üyesi Hayati Boyacıoğlu, Kıbrıslı Türk karikatürcülerin yarışma sayesinde tüm Dünya’ya sesini duyurma imkanı yakaladığını ifade etti...
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 14. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 4. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’yla ilgili 30 Haziran 2015 tarihinde, Girne’deki Dome Otel’de basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yanı sıra yarışmaya katılan eserleri değerlendirecek olan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri Musa Kayra (Kıbrıs), Hüseyin Çakmak (Kıbrıs), Mustafa Azizoğlu (Kıbrıs), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs) Derman Atik (Kıbrıs), Yordanka Lyubenova Shiyakova (Bulgaristan), John A. Lent (ABD), Muhittin Köroğlu (Türkiye), Hayati Boyacıoğlu (Türkiye) ve Uluslararası Karikatür Örgütleri Federasyonu’nu (FECO) temsilen Grigoris Georgiou (Yunanistan) katıldı.
NİDAİ GÜNGÖRDÜ: YARIŞMA ÜLKE TANITIMINA KATKI YAPIYOR
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmasında, uzun bir aradan sonra geçen yıl başlattıkları Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nın bu yıl artan bir heyecanla devam ettiğini söyledi. Nidai Güngördü, 29 Haziran 2015’te başvuruların tamamlandığını belirterek, bu tarihten sonra yapılan başvuruların gelecek yıl değerlendirileceğini ifade etti. Uluslararası izolasyona rağmen, 56 ülkeden 224 çizerin 456 eserle yarışmaya katıldığına dikkat çeken Güngördü, yarışmanın ülke tanıtımına büyük katkı yaptığını kaydetti.
Yarışmaya gelen eserlerin, Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilmeye başlanacağını, ardından, ödüle layık görülen eserlerin taklit ya da kopya olup olmadığının belirlenmesi için bir süre askıda bırakılacağını anlatan Nidai Güngördü, uluslararası karikatür otoritelerinin değerlendirmesine başvurulmasının ardından kazananların açıklanacağını aktardı. Nidai Güngördü, ödül töreninin ise Ekim ayında gerçekleşecek 14. Zeytin Festivali’nde yapılacağını sözlerine ekledi.

HÜSEYİN ÇAKMAK: YARIŞMAYI GELENEKSELLEŞTİRMEK İSTİYORUZ
Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması Düzenleme Komitesi Üyesi Hüseyin Çakmak, Girne Belediyesi işbirliğinde geleneksel hale getirilen yarışmayı gelecek nesil çizerlere devretmeyi hedeflediklerini söyledi. Hüseyin Çakmak, 2009 ve 2014 Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda dereceye giren ve sergilenen eserlerin iki ayrı albümde toplanacağını belirterek, eserlerin bu yılki zeytin festivalinde ve Ramadan Cemil Meydanı’nda sergileneceğini kaydetti. Hüseyin Çakmak, bu yıldan itibaren yarışmada dereceye girenlere gelecek yıllarda seçici kurul görevi verileceğini dile getirdi.

MUSA KAYRA: YARIŞMA BİR ZEYTİN AĞACI GİBİ UZUN ÖMÜRLÜ OLSUN
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Musa Kayra da, bir turizm ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’taki zeytin ağaçlarının, tarihi dokusunun ve doğal güzelliklerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu yarışmanın zeytin ağaçlarının korunması yönünde bir duyarlılık gelişmesine katkı sağladığına inanç belirtti. Musa Kayra, geçen yılki yarışmanın tamamlanmasından birkaç gün sonra bu yılki yarışma için Girne Belediyesi’nde her hafta toplantı yaptıklarını ve disiplinli bir şekilde çalışarak yarışmayı kurumsallaştırmaya çalıştıklarını anlattı. Musa Kayra, Girne Belediyesi yetkililerini kutlayarak, yarışmanın bir zeytin ağacı gibi uzun ömürlü olmasını diledi.

HAYATİ BOYACIOĞLU: KARİKATÜR SAYESİNDE DÜNYA SESİNİZİ DUYUYOR
Toplantıda söz alan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri, Zeytin konulu uluslararası bir karikatür yarışması düzenleyen Girne Belediyesini kutlayarak, yarışmada Uluslararası Seçici Kurul Üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Uluslararası Seçici Kurul Üyeliği’ne Almanya’dan katılan Hayati Boyacıoğlu, Kuzey Kıbrıs gibi küçük bir yerden yetişen karikatürcülerin uluslararası yarışmalarda ve basılan eserlerde ön sıralarda yer aldığına dikkat çekti.
Hayati Boyacıoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın tanınmamış olabileceğini ancak Kıbrıslı Türk karikatürcüler ve Zeytin karikatür yarışması sayesinde tüm Dünya’ya seslerini duyurma imkanı yakaladıklarını ifade etti.
Kaynaklar: Kıbrıs Postası – TAK Ajansı – BRT Haber (30.06.2015 – 01.07.2015)