29.11.10

Filistin konulu Uluslararası Naci el Ali Karikatür Yarışması sonuçları

Yazı: "Benim adım Hanzala, seninki ne?"
"Umut!"

2010 NACİ EL ALİ ULUSLARARASI FİLİSTİN KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI SONUÇLANDI
Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği (FHDD) ile Homur Mizah ve Karikatür Grubu tarafından düzenlenen Naci el Ali Uluslararası Filistin Konulu karikatür yarışmasında kazananlar açıklandı.
İstanbul’da toplanan jüri şu isimlerden oluştu: Filistin’in ilk kadın direnişçilerinden, FHKC siyasi büro üyesi Leyla Halid; Ürdünlü çizer Nedal Hasem, Brezilya’dan Carlos Latuff, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Homur Mizah Grubu adına Canol Kocagöz, Atay Sözer, Mustafa Yıldız, Tonguç Yaşar ve FHDD adına Füsun Bandır.
41 ülkeden 194 çizerin 258 karikatürle katıldığı yarışmada Naci el Ali Büyük Ödülü’nü Gazze’den katılan Omayya Joha kazandı (Üstte).
Hanzala İntifada Ödülü’nü Ürdün’den Omar Abdallat, Hanzala Özgürlük Ödülü’nü Türkiye’den Necmettin Asma, Hanzala Toprak Ödülü’nü Filistin’den Muhammed Ebu Afefa, Hanzala İnsan Hakları ödülü’nü Endonezya’dan Jilet Koestana kazandı.
10-13 yaş grubu Hanzala Taş General Ödülü’nü Türkiye’den Volkan Doğan, 14-17 yaş grubu Ödülü’nü yine Türkiye’den Burhan Demircan kazandı.
Özel ödüllerde ise FHDD Ödülü Fas’tan Aasid Houcine, Homur Ödülü Türkiye’den Emre Çıldır, Karikatürcüler Derneği Ödülü Fransa’dan Bernard Bouton, Kemal Türkler Vakfı Ödülü İran’dan Rahelleh Farhangi, Evrensel Gazetesi Ödülü Suriye’den Abou Hassan’a layık bulundu.
Büyük ödülü kazanan, Gazze’de yaşayan Omayya Joha’nın yurtdışına çıkamadığı, ilk eşinin Naci el Ali gibi direnişçi olduğu ve suikast sonucu öldürüldüğü bildirildi.

26.11.10

"Erzurum - Kış ve Spor" konulu Karikatür Yarışması 2011 - Türkiye

“ERZURUM - KIŞ VE SPOR” KONULU KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
SUNUŞ
2011 Erzurum Kış Oyunları Genel Koordinatörlüğünce 27 Ocak – 06 Şubat 2011 tarihleri arasında 25.si düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında Ulusal çapta bir Karikatür Yarışması düzenlenmiştir.
AMAÇ
Mizah olgusu ile;
♦ Erzurum’un tanıtımını sağlamak,
♦ Uluslararası kardeşliğin temsilcisi olan sporun ve kış mevsiminin güzelliğini paylaşmak,
♦ Kültürlerin kaynaşmasına katkıda bulunmak,
♦ Türk karikatür sanatçılarının son eserlerini bir arada sergilemek ve uluslararası izleyici ile buluşmasını sağlamak.
KONU: Erzurum, Kış ve Spor
KATILIM ŞARTLARI:

♦ Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu tüm sanatçılara açıktır.
♦ Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş iki (2 adet) eseri ile katılabilir.
♦ Eserler orijinal olmalıdır. Fotoğraf, fotokopi, vb. kabul edilmeyecektir.
♦ Yarışmaya eser verecek olan karikatürcüler, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
♦ Yarışmaya verilecek eserler maksimum A3 (42 cm x 29.7 cm) boyutlarında olmalıdır.
♦ Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya bir başka karikatürcüye ait olduğunu bildiği/fark ettiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her tür olası tartışma ve çalıntı iddialarının sorumlusu katılımcı olacaktır.
BAŞVURU:
♦ Sanatçılar, karikatürlerinin arkasına sırası ile kendi adını ve soyadını, çalışmanın adını, yılını ve ölçülerini kurşun kalemle yazmalıdırlar. Posta sırasında kırışmayı ve zedelenmeyi önlemek için eserler mukavvadan oluşan bir zarfa yerleştirilmelidir.
http://www.erzurum2011.gov.tr/ web sitesinden başvuru şartları indirilerek Form-1 doldurulacak ve bir zarfa konulacaktır. Zarfın üzerine “Erzurum, Kış ve Spor Konulu Karikatür Yarışması” yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılacaktır. Zarf, eserle birlikte aşağıda belirtilen toplama merkezine 10- 31 Aralık 2010 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) saat 17.00’ye kadar, iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilecektir.
♦ Posta ve kargo masrafları sanatçılara aittir.
♦ Posta ve kargodan ya da eserin paketlenmesi sırasında özen gösterilmemesinden ve önlem alınmamasından kaynaklanan zarardan koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.
♦ Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2010
TOPLAMA MERKEZİ:
Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi (Erzurum AVM yanı),
Palandöken – ERZURUM
Tel: 0 442 3150411

Eserlerin teslim edilip edilmediği ile ilgili olarak yarışma sekretaryası ile bağlantıya geçilmelidir.
SEÇİCİ KURUL:
♦ 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında düzenlenen “Karikatür Yarışması Seçici Kurul”u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:
♦ Doç. Dr. Selçuk HÜNERLİ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
♦ Yrd. Doç. Dr. Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU (Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
♦ Muhittin KÖROĞLU (Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)
♦ Dağıstan ÇETİNKAYA (Zaman Gazetesi)
♦ Yrd. Doç. Dr. Derya TELLAN (Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi)
DEĞERLENDİRME:
Seçici Kurul tarafından;
♦ 05 – 09 Ocak 2011 tarihleri arasında Erzurum’da toplama merkezinde bulunan eserler seçici kurul tarafından eleme sürecinden geçirilir. İlk elemede sergiye seçilen eserler belirlenir. İkinci elemede sergiye değer bulunan eserler içinden ödüle değer bulunan eserler belirlenir.
ÖDÜLLER:
♦ 25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında düzenlenen "Karikatür Yarışması"nda dağıtılacak ödüller üç adet eşit başarı ödülünden oluşmaktadır:
Başarı Ödülü: 3 000 TL
Başarı Ödülü: 3 000 TL
Başarı Ödülü: 3 000 TL
♦ Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
♦ Ödüllerin yanı sıra birer başarı belgesi ve plaket verilecektir.
♦ Yapıt/lar/ı sergilenmeye değer görülen sanatçılara da katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.
♦ Sergilemeye değer görülen ve ödül alan eserlerin görselleri ile sanatçıların kısa özgeçmişleri bir katalogda toplanarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
Sergilenmeye değer görülen eserler ve ödül alan eserlerin ilanı sergi açılış gününden önce
http://www.erzurum2011.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.
SERGİLEME VE ÖDÜL TÖRENİ:
♦ 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları kapsamında düzenlenen "Erzurum, Kış ve Spor Konulu Karikatür Yarışması" sergisi açılışı ve ödül töreni, 26, 27 ve 28 Ocak 2011 günlerinden birinde Erzurum’da serginin düzenleneceği salonda yapılacaktır.
♦ Sergi bir ay boyunca açık kalacaktır.
ESERLERİN İADESİ:
♦ Ödül alan eserler geri iade edilmeyecektir.
♦ Sergilenmeye değer bulunmayanlar ile sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminde başlayacak ve Mart 2011 sonuna kadar devam edecektir.
♦ İade işlemlerinin başladığı tarihten bitiş tarihine kadar geçen süre içinde, teslim edildikleri toplama merkezlerinden geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır. Sanatçılar, eserlerinin iadesini konusunda yarışma sekretaryası ile bağlantıya geçerek; eserlerinin verecekleri adrese bedeli kendileri tarafından ödenmek koşuluyla kargo yolu ile gönderilmesini isteyebilirler.
DİĞER:
♦ Koordinatörlük ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.
♦ Koordinatörlük yetkililerimiz, eserlerin teslim alınmasından sonraki taşınma ve sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü aksaklıklarda “Koordinatörlük Merkezi”nin kararı geçerlidir.
♦Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
♦ Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde “Koordinatörlük Merkezi”nin kararları geçerlidir.
Yarışma Yürütme Kurulu:
♦ Doç. Mustafa KÜÇÜKÖNER
♦ Yrd. Doç. Derya TELLAN
Yarışma Sekretaryası:
♦ Abdullah DEĞERMENCİ
Gsm: 0 539 625 7630
degermenci_abdullah@hotmail.com.tr
♦ Esra POLAT
Gsm: 05393748753
esra_polat_88@hotmail.com
KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
***************************************
Form 1

ERZURUM, KIŞ ve SPOR KONULU
K A R İ K A T Ü R Y A R I Ş M A S I

Adı ve Soyadı:…………………………….
Doğum Yeri ve Yılı: …………………….
Lisans: ……………………………
…………………………………………………….
Yüksek Lisans: ………………………….
……………………………………………
Doktora/ Sanatta Yeterlilik……………
………………………………………………
Halen Yapmakta Olduğu İş:
…………………………………………...
Posta Adresi:………………………
………………………………………………….
…………………………………………….
Tel: ……………………………………….
Fax: ………………………………………
GSM: …………………………………….
E-mail: …………………………………...
Ödüller ve Sergiler:
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Yarışmaya katıldığı yapıt sayısı: ……….

Şartname hükümlerini kabul ediyorum
İmza:

10.11.10

'Basın Halkın Gözü, Kulağı ve Sesidir' konulu yarışma sonuçlandı

Çorum Gazeteciler Cemiyeti karikatür yarışması sonuçlandı
Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 'Basın Halkın Gözü, Kulağı ve Sesidir' konulu 3. Karikatür Yarışması sonuçları açıklandı.
Çorum Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen karikatür yarışmasında Sinoplu karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu (Üstte) birinci oldu.
Önceki gün Cemiyet Salonu’nda bir araya gelen jüri üyeleri karikatürist Ali Şur, Altan Özeskici, Erdoğan Oruç, Kadir Yüktaşır ve Yılmaz Baş ile ressam Nilgün Çevik ve harita mühendisi Koray Şenyuva dereceye giren eserleri belirledi.

141 çizerin 271 karikatürle katıldığı yarışma sonucunda Sinop’tan Aşkın Ayrancıoğlu birinci, Tekirdağ’dan Turan Aksoy ikinci, İzmir’den Cemalettin Güzeloğlu üçüncü oldu.
Yalova’dan Murat Gök ve Özkan Olcay ile Antalya’dan Kürşat Zaman ise mansiyon ödülüne layık görüldü.
18 yaş altı kategorisinde ise Trabzon’dan Ebru Özden ‘Tebeşir Dergisi’, İstanbul’dan Selim Tanrıseven ise ‘Tebeşir Karikatür Grubu’ özel ödüllerini almaya hak kazandı.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamaya göre; ödül töreni ve yarışmaya katılan eserlerden oluşacak karikatür sergisi ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak.

2.11.10

Nezih Danyal 50.yıl karikatür sergisi 4 Kasım'da: Karikatür Bir Ömür

Homur mizah gazetesi antik kent Allianoi için çıkıyor!

HOMUR MİZAH GAZETESİ ALLİANOİ İÇİN ÇIKIYOR!
"Allianoi bugüne kadar toprak altında kalmıştır, bundan sonra da sular altında kalsın, ne olur yani", "Bize ne Bizans eserlerinden, bizim suya ihtiyacımız var" dediler. Milyonlarca insan da ellerini havaya kaldırmış "Pes" diyor. Tarihine sahip çıkamayan milletler, geleceklerini tasarlayamaz.
Yukarıdaki sözleri Ege Sanat Dergisi'nin Ekim 2010 sayısında gazeteci Muhittin Akbel yazmış. Gerçekten, bir tarih; kum, çimento ve su ile boğulmak istenmekte!
Homur mizah gazetesi, Anadolu'nun ilk suyla yapılan tedavi merkezi Allianoi'nin sular altında yok olmasına seyirci kalmıyor. Son sayısını sizlerden gelecek karikatür, yazı ve diğer mizah içeren görseller ile çıkmaya hazırlanıyor. 10 Kasım'a kadar aşağıdaki e-posta adresine ürünlerinizi bekliyor:
homurmizah@yahoo.com
canolkacagoz@yahoo.com
atay@sozer.net

Ayrıntılı bilgi için bkz: wikipedia