24.2.08

Buca Belediyesi 2. Karikatür Yarışması - İzmir

Buca Belediyesi 2. Karikatür Yarışması - İzmir
Konu: ENGELLİ – ENGELSİZ
1.Yarışma tüm amatör ve profesyonel karikatürcülere açıktır.
2.Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbest olup, çalışmalar renkli veya siyah beyaz olabilecektir. Kullanım kalitesine ve gerekliliğine bakılarak yazı içeren karikatürler de değerlendirilecektir.
3.Çalışmalar orijinal olabileceği gibi, dijital çıkış üzerine ıslak imza taşıyan karikatürler de kabul edilecektir.
4.Karikatürler, önceden ödül almamış ve sanatçının özgün fikri üzerine kurulu olmalıdır. Jürinin aynı ya da benzer saydığı, veya bir başka karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her tür olası tartışmalar ve çalıntılık iddialarının sorumlusu katılımcı olacaktır.
5.Anafikir ve teknikte yenilik pırıltısı taşıyan çalışmalara öncelik tanınacaktır.
6.Katılımcılar en fazla 5 eserle katılabilirler.
7.Katılan eserlerin arka yüzüne katılımcının adı, soyadı, adresi ve doğum tarihi yazılacaktır. Ayrıca katılım formunu doldurarak göndermeleri istenmektedir.
8.Karikatürlerin A3 ölçülerini aşmamaları gerekmektedir.
9.Karikatürler 15.04.2008 tarihine kadar Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Uğur Mumcu Caddesi No:29 Buca/İzmir adresine elden veya posta-kargo yolu ile ulaştırılmış olmalıdır. Posta-kargo gecikmeleri dikkate alınmayacaktır.
10.Yarışmada ödül alan karikatürlerin kullanım hakkı Buca Belediyesine ait olacaktır.
11.Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilemeye değer görülenler, sergilenecek ve oluşturulacak albümde yer alacaktır. Sergilenen karikatürlerin sahiplerine birer albüm ve katılım belgesi gönderilecektir.
12. Ödül, mansiyon ve juri özel ödüllerinden en az bir tanesi 18 yaşını doldurmamış bir çizere verilecektir
JÜRİ ÜYELERİ:
Niyazi YOLTAŞ, Karikatürcü
Eray ÖZBEK, Karikatürcü
Mehmet ARSLAN, Karikatürcü
Cem KOÇ, Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi
Füsun SAĞBAŞ, Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü.
ÖDÜLLER:
Birinci: 1000 YTL.
İkinci: 750 YTL.
Üçüncü: 500 YTL.
Mansiyon (3 Adet): 300 YTL.
Jüri Özel Ödülü (3 Adet): 150 YTL.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım: 15 Nisan 2008
Seçici Kurul Toplantısı: 17 Nisan 2008
Sergi Açılışı Ödül töreni: 13 Mayıs 2008
Sergi: 13-22 Mayıs 2008 Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisi
Ödül Töreni: 13 Mayıs 2008 saat: 19:00 Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu Uğur Mumcu Cad No:29 Buca (D.E.Ü. Eğitim Fakültesi Karşısı)
BİLGİ: (232) 420 02 32 Emin SADE

22.2.08

"Sinema ve Kadın" karikatürleri sergisi - İzmir

"Sinema ve Kadın" karikatürleri sergisi İzmir Buca'da açılıyorKarikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği'nin "sinema ve kadın" konulu 30 karikatürden oluşturduğu sergi, 25 Şubat 2008 Pazartesi günü saat 18.00’de Buca Belediyesi Kültür Merkezi'nde açılacak.
Adres : Erdem Cad. No: 86 (Eğitim Fakültesi karşısı)
Tel: 232 420 02 32


Vladimir Kazanevski

Cemalettin Güzeloğlu

Agim Sulaj

Danilovgrad Mizah ve Karikatür Festivali - Karadağ

Danilovgrad Mizah, Yergi ve Karikatür Festivali - Karadağ
Danilovgrad kültürel enformasyon merkezi “Bijeli Pavle” ile Karadağ Karikatür Derneği’nin düzenlediği uluslararası karikatür yarışması.
Konu: BAŞARI ve MUTLULUK – Hayatta, iş yaşamında, aşkta başarı... Bahis oyunlarında ve genel olarak yaşamda mutluluk.
Sayı: Sınırsız.
Eserler yalnızca e-mail yoluyla gönderilmelidir. Çözünürlük 200 jpg.
Teknik: Serbest.
Kazananlar, jüri toplantısı sonrasında, orijinal eserleri göndereceklerdir.
Ödüller: Birinci 500 €, İkinci 300 € ve Üçüncü 200 €. Seçilenlere albüm gönderilecek.
Son katılma: 30 Nisan 2008.
Ödül töreni: 25 Mayıs 2008
Eserlerin yollanacağı e-mail adresi: drljevicdarko@cg.yu

18.2.08

7. Tebriz Uluslararası Karikatür Yarışması - İran

7. Tebriz Uluslararası Karikatür Yarışması - İran
Ulusal birlik, her toplum ve ülkenin başkalarıyla ilişkiler kurabilmek için yöneldiği temel hedeflerden biridir. Dil, din ve köken farklılıkları bölünmeye yol açmamalıdır. Uluslar kendi ülkelerinde dahi ortak bir zemin arayışı içindedir. Dünya insanları birarada yaşamayı öğrenmek durumundadır ve bu öncelikle ülkelerin kendi içlerinde başlamalıdır. İnsanlar başka din, başka dil, başka ırk mensubu insanlara saygı göstermeyi öğrenmelidir. Çizerleri bu konudaki derin gözlemlerini karikatür yoluyla yansıtmaya çağırıyoruz.
Konu: Dayanışma, tesanüt, birlik / Serbest (Solidarity / Free)
KOŞULLAR:
1- Sayı: Sınırsız.
2- Boyut en az A4 ve en fazla A3.
3- Renk ve teknik serbest.
4- Posta veya elektronik yoldan katılmak mümkün.
5- Elektronik posta ile katılmak için, karikatürün 200 DPI çözünürlükte taranmış olarak gönderilmesi gerekir.
6- Sanatçının tam adı, adresi, tel no ve e-mail adresi mutlaka eser arkasına yazılmalı ya da elmek gönderisinde yer almalıdır.
7- Eserler geri verilmez.
8- Seçilen eser sahiplerine yarışma albümü ile birlikte daha önceki “Krallar” konulu yarışmanın albümü gönderilecektir.
9- Seçilen eserler Tebriz’de sergilenecektir.
Son katılma: 29 Şubat 2008
Değerlendirme: 5 Mart 2008.
Ödüller:
Birincilik: Altın Madalya (gerçek altın) + Diploma + Hediye Paketi + Ödül Heykeli
İkincilik: Gümüş Madalya (gerçek gümüş) + Diploma + Hediye Paketi + Ödül Heykeli
Birincilik: Bronz Madalya (gerçek bronz) + Diploma + Hediye Paketi + Ödül Heykeli
Ayrıca 10 finalist sanatçıya Diploma + Hediye Paketi + Ödül Heykeli verilecektir.
Yine, Serbest dalda finalist 3 sanatçıya Diploma + Hediye Paketi + Ödül Heykeli verilecektir.
Adres: Tabriz Cartoonists Association, Azerbaijan Cartoon Museum, Former Tabriz Estate Library, Golestan Garden, Tabriz, Iran Zip Code: 51396-13117
E-Mail: tabrizcartoons@tabrizcartoons.com
Web: http://www.tabrizcartoons.com/ Şartname: http://www.tabrizcartoons.com/en/detail.asp?ID=689

17.2.08

Kültür Bakanlığı Esere ve Emeğe Saygı Yarışması

1.Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Yarışması
T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ANKARA
1.ULUSAL ESERE ve EMEĞE SAYGI RESİM, AFİŞ, LOGO ve KARİKATÜR YARIŞMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
AMAÇ:

Telif haklarının korunması ve bütün alanlarda korsanlıkla etkin mücadele edilmesidir. Çağımızda yeni bir insanlık anlayışı doğmuştur. Buna göre, toplumların kendi haklarını aramaları bir yaşam biçimi halini almıştır. Endüstri ve bilgi çağı ile ortaya çıkan bu yeni görüşlere göre amaç sadece topluma gerçeği anlatmak değil, düşündürmek, gerçeğe yön vermek ve gerçeği çözümlemektir. Bir anlamda bilinçsizlikten bilince geçmektir. Bireye fikirlerinizi verme yerine ona denemeyi öğretmek ve kendi fikirlerini ortaya koyma ortamını sağlamak bu çağın özelliklerinden biridir.
Kendi fikirlerini ortaya koyma ve düşünceyi görselleştirme alanı sanat eğitimi yoluyla mümkündür. Nitekim eğitim, çağdaş gelişmiş ileri toplumlarda sanat ve bilimin eşdeğerliliğini emeğe saygı ve düşün alanını koruma yoluyla sağlayabilmiştir. Düşünceyi üreten, düşünmeyi öğrenen, öğrendiğini üretime dönüştüren toplumlar, üreten ve taklitçiliğe düşmeyen toplumlardır. Bu toplumların en belirgin özelliği ve en önemli yönü, özgün fikirleri geliştirebilen yaratıcı sistemi içermesidir.
Düşünce en yüksek frekanslı enerjidir. Gelişen dünyada temel hak ve özgürlükler yanında uygar dünyanın öne çıkardığı en temel hak alanlarından biri de emeğin korunması ve düşünce alanının geliştirilmesidir. Yüksek enerji alanı diye adlandırılan bu alanın korunması ve üretime dönüştürülmesi için öncelikle eğitim alanının ve toplumun bilinçlendirilmesi şarttır.
Esere, Emeğe Saygı Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Yarışması üretkenliği geliştirme, farklılıkları koruma, entelektüel kültür ve uygarlık alanlarını çağ aşamalarının getirdiği yeniliklere ve çağdaş dünya toplumuna kazandırma hedefinde önemli bir bilinçlendirme projesidir. Bu projenin hedefi ve amacı AB Birliğine giriş sürecinde Fikri ve Sınaî Haklar alanında yaşanılan sorunların aşılması ve toplumun bütün alanlarıyla bilinçlendirilmesidir. Bu doğrultuda üniversite ve görsel sanat eğitimi veren kurumlar, bilgi ve düşünce üreten alanla, tüketen alanın eşteşliği göz önünde bulundurulmuştur.
Türkiye nüfusunun yaş ortalaması düşünüldüğünde hedef kitle tüketimin %63’ünün gerçekleştiği gençliktir ve bu gençlik geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olması nedeniyle önem arz etmektedir. “Esere ve Emeğe Saygı” başlıklı projenin kamunun ve toplumun korsanla mücadele yönündeki azmini ve gücünü kuvvetlendireceği varsayılmaktadır.
KONU:
Her alan için konu amaçta belirlenmiş ilkeler doğrultusunda ESERE VE EMEĞE SAYGI olarak belirtilmiştir.
a) Genel amaçlar doğrultusunda sanatçılar kendi bireysel üslup ve anlatım biçimlerini özgürce ifade etmek
b) Her türlü kültürel alanı koruma ve üretime saygı, kültürel zenginlik, iletişim
c) İzinsiz çoğaltılmış, CD, ses dolum kasetleri, her türlü film, müzik üretimleri
d) Başkasına ait her türlü sanatsal ürün ve üretimin izinsiz çoğaltımı, basım ve dağıtımı
e) Sahte ilaç, gıda ve tekstil ürünlerinin yapım, çoğaltım ve satımı
f) Sahte marka ve ürünlerle mücadele
g) Sanatsal ortam ve kültürel alanın geliştirilmesi, üretim özgürlüğü
h) Üretimin tüm alanlarında emeğe saygı bilincinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi
KATILIM
KARİKATÜR:

• Yarışma bütün karikatürist sanatçılara açıktır.
• Her sanatçı yarışmaya daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış en çok üç eseriyle katılabilir.
• Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 50 cm’den fazla olmamalıdır.
• Yarışmaya eser verecek sanatçılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
• Katılımcılar eserlerini koydukları zarfın üstüne I.Ulusal Esere Saygı Ve Korsanla Mücadele Karikatür Yarışması ibaresini koymalıdır. Katılımcılar eserin arka yüzüne adını, soyadını, özgeçmiş ve iletişim adresini belirten bir etiket yapıştırmalıdır.
RESİM:
• Yarışmaya yüksekokul, fakülte ve üniversite öğrencileri (yüksek lisans ve doktora dahil) en çok üç eseriyle katılabilir.
• Katılımcıların eserlerinin uzun kenarı 110 cm’yi geçmemelidir.
• Resimlerde her türlü malzeme kullanmak serbesttir.
• Resimlerin arka yüzüne katılımcının adı, soyadı, özgeçmişi ve iletişim adresinin belirtildiği bir etiketin konması gerekir.
AFİŞ ve LOGO:
• Yarışma bütün sanatçılara, üniversite, fakülte ve tüm yüksekokul öğrencilerine açıktır. Katılımcılar yarışmaya en çok üç özgün eseriyle katılabilir.
• Yarışmaya verilecek eserlerin (afiş) uzun kenarı 70 cm’yi geçmeyecek foto blok veya mukavva kartona yapıştırılmış şekilde olacaktır.
• Yarışmaya verilecek logo eserler 30x30 boyutlarında, 200 gram kağıt üzerine tasarlanacak, ayrıca 3 cm. boyutlarında bir örneği yüzeyin alt köşesinde yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.
• Eserler (logo ve afiş) ayrıca CD ortamında vectorel olarak hazırlanacaktır.
• Eserin arka yüzüne katılımcının adı, soyadı, özgeçmişi ve iletişim adresinin belirtildiği bir etiketin konması gerekir.
TOPLAMA MERKEZİ
ESER TESLİM YERİ:
Eserler belirtilen adrese elden veya kargo gönderimi olarak teslim edilebilir. Ancak GESAM; kargoda doğabilecek herhangi bir hasar ve zarardan sorumlu olmayacaktır.
ADRES : GESAM Kültür ve Sanat Merkezi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:63/4 Kat:2
06570-Maltepe/ANKARA
İLETİŞİM : Necla CANGÜL
TLF: 0 312 229 66 27 – 0 312 231 10 82
FAKS: 0 312 231 23 84 GSM: 0 537 266 92 96 WEB: http://www.gesam.org.tr/
KARİKATÜR İÇİN TOPLAMA MERKEZİ:
İstanbul’dan katılacak sanatçılar eserlerini Karikatür ve Mizah Müzesi (Atatürk Bulvarı Kovacılar Sk. No:12 Fatih/İSTANBUL) adresine teslim edebilirler.
TLF: 0 212 521 12 64
SERGİLEME: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya
DEĞERLENDİRME:
AFİŞ ve LOGO: 19 Nisan 2008 Cumartesi
KARİKATÜR: 21 Nisan 2008 Pazartesi
RESİM: 22 Nisan 2008 Salı
SON KATILIM TARİHİ: 18 Nisan 2008 Cuma
ESERLERİN İADESİ:
• Ödül almayan ve sergilenmeyen eserlerin iadeleri teslim edildikleri toplama merkezlerinden seçici kurulun toplanmasından 2 gün sonra yapılacaktır. • Eser sahipleri istedikleri takdirde kargo yoluyla eserleri kendilerine gönderilecektir. Ancak GESAM; kargoda doğacak zarar ve her türlü hasardan sorumlu olmayacaktır.
SEÇİCİ KURUL:
KARİKATÜR:
1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği temsilcisi
3- Erdoğan Bozok (Karikatürist)
4- Tonguç Yaşar (Karikatürist)
5- Akdağ Saydut (Karikatürist)
AFİŞ ve LOGO:
1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği temsilcisi
3- Prof.Dr.Nihat BOYDAŞ (Sanatçı)
4- Prof.Dr.Hülya İZBÖLÜKOĞLU (Sanatçı)
5- Prof.Ahmet ATAN (Sanatçı)
6- Doç.Dr.Mehmet BAŞBUĞ (Sanatçı)
7- Doç.Dr.Mahmut Öztürk (Sanatçı)
RESİM:
1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği temsilcisi
3- Prof.Dr.Hasan PEKMEZCİ (Sanatçı)
4- Prof.Dr.Atilla ATAR (Sanatçı)
5- Prof.Nedret SEKBAN (Sanatçı)
6- Prof.Dr.Gülsün PARLAR (Sanatçı)
7- Prof.Dr.Şeniz AKSOY (Sanatçı)
8- Doç.Dr.Gonca YAYAN (Sanatçı)
ÖDÜLLER:
KARİKATÜR:
Birincilik: 7.000.-YTL. + Başarı Belgesi
İkincilik: 5.000.-YTL. + Başarı Belgesi
Üçüncülük: 3.000.-YTL. + Başarı Belgesi
Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Başarı Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Başarı Belgesi
AFİŞ:
Birincilik: 7.000.-YTL. + Başarı Belgesi
İkincilik: 5.000.-YTL. + Başarı Belgesi
Üçüncülük: 3.000.-YTL. + Başarı Belgesi
Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Başarı Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Başarı Belgesi
LOGO:
Birincilik: 4.000.-YTL. + Başarı Belgesi
İkincilik: 3.000.-YTL. + Başarı Belgesi
Üçüncülük: 1.500.-YTL. + Başarı Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Başarı Belgesi
RESİM:
Birincilik : 4.000.-YTL. + Başarı Belgesi
İkincilik : 3.000.-YTL. + Başarı Belgesi
Üçüncülük : 1.500.-YTL. + Başarı Belgesi
Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Başarı Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Başarı Belgesi
Yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler ve kullanım hakları T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne aittir.

16.2.08

SATYRYKON-LEGNICA 2008 sonuçları - Polonya

SATYRYKON-LEGNICA 2008 sonuçları:
Polonya’da düzenlenen yarışmaya yine “Serbest” dalda eserler ile bu yıl için belirlenen “Köpek” konulu çalışmalar katıldı. İlk kez 1977'de yerel ölçekte gerçekleştirilen yarışmada bu yıl ödülleri kazananlar şöyle sıralandı:
Büyük Ödül: Valentin Georgiev (Bulgaristan)
“Köpek” konulu dalda
Birincilik Ödülü: Lex Drewnski (Almanya),
İkincilik Ödülü: Zygmut Zaradkiewicz (Polonya),
Üçüncülük Ödülü: Magdalena Nowak (Polonya),
Onur Mansiyonları: Malgorzata Lazarek (Polonya) ve Gerard Gepp (Avusturya).
“Serbest” dalda
Birincilik Ödülü: Grzegorz Szumowski (Polonya),
İkincilik Ödülü: Lech Frackowiak (Polonya),
Üçüncülük Ödülü: Withold Mysyrowicz (Polonya),
Onur Mansiyonları: Miroslaw Gryni (Polonya) ve Piotr Ztorski (Polonya).
Kaynak: http://www.ecc-kruishoutem.be/index_ENG.html

DDT 2008 Bienali sonuçlandı - Küba

Uluslararası dedete 2008 bienali sonuçlandı - Küba
Bilindiği gibi, Birincilik Ödülü'nü kazanan yapıtın Muhsin Omurca'nın 1997 Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nda Onur Mansiyonu kazanan karikatürüne benzerliği sözkonusuydu.
Yarışma konusunda duyuruların yer aldığı gençlik dergisinde yayınlanan sonuçlara göre jüri Büyük Ödül'ün Azerbaycan'dan katılan karikatürcü Seyran Caferli'nin çalışmasına verilmesini kararlaştırdı. İranlı çizerler Mahmood Nazari ile Mohammad Amin Aghaei sırasıyla Birincilik ve İkincilik ödüllerine değer görülürken, Üçüncülük Ödülü Kolombiya'dan katılan Orlando Cuellar'ın oldu. Bilim Teknoloji ve Çevre Bakanlığı'nca (CITMA) konulan ödüllere ise Brezilya'dan katılan Alexandre Franco ile Kübalı çizer Leriam Jimenez Echevarria'nın karikatürleri değer bulundu.
Öte yandan DDT 2008 bienali yöneticisi yaptığı bir açıklamayla yarışmaya gönderilen karikatürlerde aranan orijinallik kavramının figüratif ve biçimsel özgünlük olduğu görüşünü belirterek yarışma jürisinin profesyonellik ve saydamlık niteliğini vurgulamak amacıyla Mahmood Nazari'ye verilen ödülün geri çekilmesini kararlaştırdığını ifade etmiştir: http://www.irancartoon.com/2005/best/dedete.htm
----------------
Özgün haber:
Premios de la Bienal Internacional del dedete 2008
El jurado de esta Bienal decidió otorgar el Gran Premio a Seyran Caferli de Azerbaijan, el primer y segundo lugar quedaron en manos de los iraníes Mahmood Nazari y Mohammad Amin Aghaei respectivamente y el tercer lugar fue para el colombiano Orlando Cuellar. Los premios que concede el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) fueron para el brasileño Alexandre Franco y para el cubano Leriam Jiménez Echevarría.
14 de febrero de 2008 12:04:58 GMT

KAZANANLAR

Seyran Caferli - Azerbaycan

Mahmood Nazari - İran

Mohammad Amin Aghaei - İran

Orlando Cuellar - Kolombiya

Alexandre Franco - Brezilya

Leriam Jimenez Echevarria - Küba

3. Lodz Yarışması - Polonya

3. Lodz Yarışması - Polonya
Polonya’nın ikinci büyük kentine ad olan Lodz, Leh dilinde yelken, kürek, ya da motorla hareket eden tekne ya da sandal anlamına geliyor. Öte yandan, bu kentin ne deniz, ne göl, ne de bir ırmakla bağlantısı var. Yarışma bu tezattan yola çıkan özgün, hatta şiirsel yorumlarla kentin mizahi tanıtımını amaçlıyor. Tekne imgesi; bireysel ya da toplumsal boyutta insanoğlunun kaderinin bir alegorisi olduğu gibi, fırtınalı havalarda denize açılan gemicileri düşünürsek cesareti çağrıştırıyor ve insan yaşamında bir değişiklik ve macera özlemini de simgeliyor.
Konu: Sandal / Gemi ile Balık Avcılığı (Boat fishing)
Boyut: En fazla A3 (297 x 420 mm).
Teknik: Serbest. Daha önce yayınlanmamış, başka yarışmaya katılmamış ve yayın hakkı devredilmemiş orijinal eserler ile sanatçı tarafından imzalı dijital baskı ürünler kabul ediliyor.
Sayı: En çok 5 eser. Katılma formu ile arka yüzünde sanatçı adı (name), soyadı (surname) ve (varsa) eser adı (title) yazılı olarak gönderilecek eser(ler)in TIFF formatında 300 dpi çözünürlükte ve yatay kenarı 15 cm uzunlukta taranmış kayıt(lar)ının yer aldığı bir CD eklenmelidir (Bunlar hazırlanacak albüm için gereklidir).
Jüri toplantısı: 5 Mayıs 2008
Sergi açılışı ve ödül töreni: Mayıs 2008
Ödüller: Büyük Ödül 10.000 Zloti. Ayrıca sponsor ödülleri verilebilir. Seçilenlere katalog gönderilecektir. Kazanan(lar) dışındaki eserler 30 Haziran 2008 tarihine kadar elden alınmazsa geri gönderilecektir.
Üstte: Frackiewicz (2007 Büyük Ödül)
Altta: Kuczynski (2006 Büyük Ödül)
Elmek: festiwal@ldk.lodz.pl
Son katılma: 30 Nisan 2008
Adres: “Big Boat of Humour 2008” Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, Poland

13. Zagreb - Hırvatistan

13. Zagreb / Hırvatistan
Konu: BAHİS OYUNLARI: Bahis; iddia; şans oyunları; spor karşılaşmaları üstüne bahis oynama yerleri, altılı / toto bayileri. (GAMBLING: betting, games of chance, sports betting houses)
Boyut: A4 veya A3 (42 x 29,7 cm)
Teknik: Siyah beyaz veya renkli.
Sayı: En çok 3 eser. Karikatürler orijinal olmalı, her eserin arka yüzünde sanatçı adı, soyadı, adresi bulunmalı ve paspartusuz, çerçevesiz olarak yollanmalıdır. Bilgisayar çıktısı ürünler sanatçı tarafından imzalanmalıdır.
Ödüller: Altın madalya 800, Gümüş madalya 500 ve Bronz madalya 300 Avro. Ayrıca 5 Özel Mansiyon verilecektir.
Seçilenlere albüm. Kazanan eserler geri verilmez. Öbür eserler ayrıca talep edilirse posta gideri (5 Avro) karşılanma koşuluyla geri gönderilir.
Sergi: 18 Haziran 2008
Katılım formu internet sitesinde: http://www.hdk.hr/
Elmek: hrvdrukar@gmail.com
Son katılma: 1 Mayıs 2008
Adres: CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
SAVSKA CESTA 100,
10000 ZAGREB, CROATIA

15.2.08

Karikatürlerle Kırtasiye sergisi 16 Şubat'ta Ankara'da

Toplam 74 çalışmanın yer aldığı "Karikatürlerle Kırtasiye" sergisine katılan sanatçılar:
Abdülkadir Demirhindi, Aydan Çelik, Cemalettin Güzeloğlu, Dilek Özmen, Esme Madra, Eray Özbek, Firuz Kutal, Halil Eser, Hüseyin Çakmak, İzel Rozental, Kamil Masaracı, Kamil Yavuz, Mehmet Emin Kahraman, Muhammet Bakır, Muhammet Şengöz, Nezih Danyal, Piyale Madra, Sabri Ergüder, Semih Poroy, Serkan Demir, Tan Oral, Yüksel Cengiz.

13. Nehar Tüblek Karikatür Yarışması sonuçlandı

13. Nehar Tüblek Karikatür Yarışması Sonuçları

İsmail Ünal (Beşiktaş Belediye Başkanı), Kemal Çiloğlu (Başkan Vekili), karikatürcüler Güngör Kabakçıoğlu, Raşit Yakalı, Ercan Akyol, Musa Kart ve Akdağ Saydut'tan oluşan seçici kurulun 14 Şubat 2008 tarihinde toplanarak yaptığı değerlendirme sonucunda yapıtları ödüle değer bulunan sanatçılar şöyle sıralandı:
Birincilik Ödülü: Ahmet Öztürklevent (Üstte)

İkincilik Ödülü : Musa Gümüş (Üstte)
Üçüncülük Ödülü: Mehmet Arslan

Mansiyon: Murat Gök (Üstte)
Mansiyon: Muammer Olcay
Mansiyon: Ergül Aktaş
Beşiktaş Belediyesi Özel Ödülü: Mehmet Selçuk
Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü: Ali Şur
T. Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü: Sami Caner

Kabataş Erkek Lisesi Vakfı Özel Ödülü: Cemalettin Güzeloğlu (Üstte)
Dünya Yayıncılık Özel Ödülü: Oğuz Gürel
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Özel Ödülü: Ömer Çam
Nehar Tüblek Ailesi Özel Ödülü: Kürşat Zaman.
Tüm kazananlar ile yarışma dışı sergi için gönderilen Nehar Tüblek portrelerinden örnekler için: http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=6930

9.2.08

Çalıntı modası - Alessando Gatto

(Kaynak: http://www.tabrizcartoons.com/en/detail.asp?ID=688 THE FASHIONS OF PLAGIARISM - Alessandro Gatto)
Son günlerde Louis Postruzin’in gönderdiği ve websitemizde yayınlanan (http://www.tabrizcartoons.com/en/detail.asp?ID=684 ; http://www.tabrizcartoons.com/en/detail.asp?ID=680) Alessandro Gatto’nun bazı karikatürlerindeki benzerlik ve örtüşmeler konusunda Gatto, Louis’e bir mektup yazdı ve yayınlanması için mektubunu ayrıca Rahim’e yönlendirdi. Aşağıda bu değerli mektubu okuyacaksınız:

ÇALINTI MODASI
Sayın Louis Postruzin,
Sizi tanımıyorum ve “çalıntı” konulu o mesajı bana neden gönderdiğinizi anlamıyorum.
Birbiriyle hiç karşılaşmamış sanatçıların aynı fikri eserlerinde işlediklerine sık sık tanık olmuşumdur. Benim birçok fikrimin (hiç yayınlamadığım ve yarışmalara da göndermediğim fikirlerimin) başka sanatçılar tarafından kağıda döküldüğünü de görmüşümdür. Dahası, tekniği zayıf olduğu için benim karikatürüm elenirken, benimle aynı fikri işleyen çizerlerin yarışmalarda ödül kazandıklarını da bilirim. Hepimiz aynı dünyada yaşıyor, aynı duyguları hissediyoruz; okuduğumuz kitaplar, işittiğimiz haberler, kullandığımız eşyalar hep aynı, hep aynı sembolleri paylaşıyoruz... hepimiz bir hayat sürüyor ve hepimiz ölüyoruz. Aklımıza aynı düşüncelerin gelmesi de gayet normal bence, çok normal.
Son zamanlarda sanırım bir “çalıntı” yakalama modasıdır gidiyor. Bulduklarımızın hep birer “çalıntı” olduğundan ne kadar eminiz acaba? Bir “çakışma” olması ihtimalini de göz önüne almamız gerekmez mi? Hiçbir somut dayanağımız olmadıkça, dürüst insanlara çamur atma riskine girmiş olmuyor muyuz? Böylesi bir “atlatma” haberi yayınlamadan önce, karalanmaya kalkışılan sanatçının kendi gerekçelerini niçin sormuyoruz acaba?
Problemin varlığını kabul ediyorum, çözümün zorluğunun da farkındayım: ilk başvuracağımız yargıç kendi vicdanımızdır. Ancak, bu “çalıntı avcıları”ndan biraz daha dikkatli davranmalarını da rica etmek isterim, çünkü başka insanları incitme tehlikesiyle karşı karşıyalar.
Şunu da ekleyeyeyim ki, kimsenin fikrini “kopya” etmem. Buna hiç ama hiç ihtiyacım yok. İşimi değiştiririm daha iyi!
“Yaşlılar” konulu karikatürüme gelince, esin kaynağımı bilmenizi isterim: “Alzheimer hastası hergün bir yaprağı eksilen bir kitaba benzer. Sonunda karşımızda sadece kapak kalır." Elie Wiesel.

Carabal - St.Just le Martel 1986

A.Gatto - Tahran 7. Uluslararası Bienali

5.2.08

Jaka bede 2008 - Polonya

Jaka bede 2008 - Polonya
Konu: KADIN. Karikatür, resim, ya da başka plastik sanat ürünleri katılabilir. Eserler daha önce yayınlanmış ya da sergilenmiş olabilir, ancak ödül kazanmamış olmalı ve yarışmaya orijinali gönderilmelidir.
İki bölümde düzenleniyor: 1) Desen (Drawing); 2) Hiciv, yergi, mizah (Satire).
Boyut: En fazla A3. Eserin arka yüzünde sanatçı adı ve adresi büyük harflerle yazılı olmalıdır. Ayrıca kısa bir yaşamöyküsü ve soyadı, adı, adres, cep tel no, elmek (surname, forename, address, mobile phone number, e-mail address) gibi kişisel bilgileri içeren bir belge eklenmelidir.
Teknik: Serbest.
Sayı: Her bölümde en çok 1 eser.
Ödüller: Özgün, umulmadık ve uygun ödüller! Seçilenlere albüm gönderiliyor. Eserlerin geri gönderilmesi için, seçtiğiniz bir eseri, arkasına FOR THE GALLERY yazarak bağışlamanız isteniyor.
Sonuç açıklama: 10 Mart 2008.
Yarışma adresine son teslim: 22 Şubat 2008
Ayrıntılı bilgi için elmek: mirek@krzyskow.pl
Adres: Miroslaw Krzyskow (Konkurs), ul. Powstancow Warszawy 10/1, 11-400 Ketrzyn, Poland.

3.2.08

14. Altın Fıçı (GOLDEN KEG 2008) – Slovakya

14. Altın Fıçı (GOLDEN KEG 2008) – Slovakya
Konu: Bira (BEER)
Sonuç açıklama ve Sergi: 1 Nisan 2008
Ödüller:
Büyük Ödül: Altın Fıçı ve Sk 14,000
Birinci Ödül: Ufak Altın Fıçı ve Sk 5,000
İkinci Ödül: Ufak Altın Fıçı ve Sk 4,000
Üçüncü Ödül: Ufak Altın Fıçı ve Sk 3,000
Jüri ödülleri dağıtmama ya da başka özel ödüller vermeğe yetkilidir.
Yarışma adresine son teslim ve Jüri toplantısı: 18 Şubat 2008
Katılan eserler tanıtım amaçlı kullanılabilir ve yeniden sergilenebilir: katılımcılara yarışma albümü gönderilir.
1) Sayı: En çok 5 orijinal eser
2) Yarışma herkese açıktır ve teknik sınırlaması yoktur.
3) Boyut en fazla A4
4) Her eserin arka yüzü sanatçı tarafından imzalanmalı ve adres yazılmalıdır.
5) Ödül kazanan karikatürler Presov’daki Bira Galerisi’nin malı olur.
6) Yarışma adresi:
Šarišská Galéria (p. Fedor VICO) ul. Hlavná 51, 08001 Prešov SLOVAKIA.
Lütfen zarfın üzerine kolayca okunacak şekilde "PIVO" yazınız.
İletişim: Ivan Hanousek, Çek Karikatürcüler Birliği İkinci Başkanı ivan.hanousek@dreamworx.cz
WEB: http://www.sgpresov.sk/.