30.9.14

Öğretmen ve öğrencilere açık 1. Eba Karikatür Yarışması 2014, Türkiye

EBA ÇİZGİ
1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
Yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak;
• Eğitime, çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
• Fatih projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında farkındalığı artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
• Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak.
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
• Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak
2. HEDEF KİTLE: Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
Resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler.
Resmi ve özel okulların orta ve lise kısımlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.
3. KONU: Eğitim
4. TEKNİK: Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.
• Yarışma şartname ve katılım formuna www.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
5. KATILIM KOŞULLARI:
• Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılacak olan karikatür yarışmasına; resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
Yarışmacılar ancak birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
• Yarışmaya katılacak eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
Katılımcı yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz çalışmanın arkasına, sağ üst köşeye yazılacaktır.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• YEĞİTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aittir.
7. YAPITLARIN TESLİMİ
Yarışmacılar öncelikle 2(iki) harf ve 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz oluşturacaklardır. Örnek(AD2379)
Rumuz karikatürün arkasına sağ üst köşeye, katılım formunun konulacağı zarfın üzerine ve kargo paketinin üzerine yazılacaktır.
Öğretmen ve öğrenciler eba.gov.tr adresinden indirecekleri kendileri ile ilgili katılım formlarını doldurup zarfa koyacak ve kapatılan zarf üzerine sadece rumuzları yazılacaktır. Zarf, yarışmaya katılacak eserle birlikte postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak, zarfın üzerine “ÖĞRENCİ KATEGORİSİ” veya “ÖĞRETMEN KATEGORİSİ” ve katılımcının rumuzu yazılarak aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderecek veya elden teslim edecektir:
MEB. YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EBA ÇİZGİ KARİKATÜR YARIŞMASI Yarışma Komitesi 06500
Teknikokullar - Yenimahalle / Ankara
8. DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMASI:
• Yarışmaya gönderilen eserler Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir ön Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
• Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
9.YARIŞMA JÜRİSİ
Aşkın AYRANCIOĞLU Karikatürist
Eray ÖZBEK Karikatürist
Sadık PALA Karikatürist
İsmail SERT Karikatürist
Emre YILMAZ Karikatürist
Ankara’da yapılacak ödül törenine şehir dışından katılacak ödül kazanmış yarışmacıların yol ve konaklama giderleri YEĞİTEK tarafından karşılanacaktır.
9. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Öğrenci Kategorisi / Öğretmen Kategorisi
1.Birincilik Ödülü 3.000 TL / 1.Birincilik Ödülü 3.000 TL
2.İkincilik Ödülü 2.000 TL / 2.İkincilik Ödülü 2.000 TL
3. Üçüncülük Ödülü 1.000 TL / 3. Üçüncülük Ödülü 1.000 TL
Sergilenmeye değer görülen 30 öğretmen ve 30 öğrenci karikatürü bir albümde toplanacaktır.
11. YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Teslimi : 25 Eylül – 10 Kasım 2014 (SÜRE UZATILDI: 10 ARALIK 2014)
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 15 Kasım 2014
• Sonuçlar ve ödül töreni eba.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.
Yarışma Sekreteryası:
Yarışma Sekreteri: Alpaslan TURAN
e-mail : aturan@meb.gov.tr
Telefon: 0312 296 94 00 / 95 77.

29.9.14

3. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması 2014 kesin olmayan ödül listesi

GİRNE BELEDİYESİ
MUNICIPALITY OF KYRENIA

KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ (FECO – CYPRUS)
CYPRIOT – TURKISH CARTOONISTS ASSOCIATION (FECO – CYPRUS)

3ND INTERNATIONAL OLIVE CARTOON CONTEST – 2014 (KYRENIA – CYPRUS)
3. ULUSLARARASI ZEYTİN KARİKATÜRLERİ YARIŞMASI – 2014 (GİRNE – KIBRIS)

INTERNATIONAL JURY MEMBERS / ULUSLARARASI SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

Bernard Bouton – Jury President (Fransa), Musa Kayra (Cyprus), M. Serhan Gazioğlu (Cyprus), Raşit Yakalı (Türkiye), Cristina Sampaio (Portekiz), Firoozeh Mozaffari (İran), Derman Atik (Cyprus), Mustafa Yıldız (Türkiye), Mustafa Azizoğlu (Kıbrıs), Hüseyin Çakmak (Cyprus).

Evaluation Date – Değerlendirme Tarihi: 25 – 27 Eylül – September 2014 Dome Otel (Girne – Kyrenia)
Country – Ülke: 60
Participant – Katılımcı: 339
Work – Eser: 553

NON – DEFINITIVE LIST OF AWARDS / KESİN OLMAYAN ÖDÜL LİSTESİ:

Cemalettin Güzeloğlu (Türkiye – Turkey)
Katz Grigori (İsrail – Israel)
Izabela Kowalska – Wieczorek (Polonya – Poland)
Elrayah Abu Baker Ombaddi (Sudan – Sudan)
Ivailo Tsvetkov (Bulgaristan – Bulgaria)
Ba Bilig (Çin – China)
Farzane Vaziritabar (İran – Iran)
Saman Ahmadi (İran – Iran)
Luc Vernimmen (Belçika – Belgium)
Nicolae Lengher (Romanya – Romania)
Sajad Rafeei (İran – Iran)
Emrah Arıkan (Türkiye – Turkey)
Li Kui Jun (Çin – China)

ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS SPECIAL AWARDS
KURUM VE KURULUŞLARIN ÖZEL ÖDÜLLERİ

Konstantin Kazanchev (Ukrayna – Ukraina)
Makhmud Eshonkulov (Özbekistan – Uzbekistan)
Serpil Kar (Türkiye – Turkey)
Aidarbek Gazizov (Kazakistan – Kazakhstan)
Serkan Sürek (Kuzey Kıbrıs – North Cyprus)
Silvano Mello (Brezilya – Brazil)
Ilya Katz (İsrail – Israel)
Andrea Pecchia (İtalya – Italy)
Devran Öztunç (Kuzey Kıbrıs – North Cyprus)
Mileta Miloradovic (Sırbistan – Serbia)
Louis Pol (Avustralya – Australia)

Dear cartoonist and cartoonists associations,
The cartoons which are selected by contest Jury just mailed to your address...
If you know similar cartoons please send with mail to following address up to
29 September – 02 October 2014
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1498071450430604/
E – Mail: olivecartoons@gmail.com

Değerli Karikatürcüler,
Seçici Kurul’un ödüllendirdiği bu karikatürler, 29 Eylül – 02 Ekim 2014 tarihleri arasında, karikatürcülerin, karikatürcü örgütlerin, benzer-taklit-çalıntı karikatürlere karşı oluşturulan uluslararası organizasyonların dikkatine ve itirazına getirilmiştir...
Herhangi bir karikatürün benzer, çalıntı veya taklit olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı tesbit edilip belgelendiği taktirde, sözkonusu karikatür yarışma dışı bırakılır ve en yüksek oy alan bir sonraki karikatüre ödül verilir...
Bu konuda gerekli belge ve bilgiler olivecartoons@gmail.com adresine iletilmelidir...

(Tüm finalist karikatürler için bkz. caricaturque)

DÜZENLEME KOMİTESİ
ORGANIZING COMMITTEE

27.9.14

Eray Özbek'e uluslararası Macaristan karikatür yarışmasından Diploma ödülü

Macaristan'ın Baja kentinde bu yıl "Gözlük" konusunda yapılan 7. Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. Geleneksel katılımlı olarak düzenlenen yarışmada Türkiye'den Eray Özbek'in çalışması Diploma ödülüyle değerlendirildi. Etkinlikte tüm kazananlar şöyle sıralandı:
I. Ödül: Lehotay Zoltán (Macaristan)
II. Ödül: Pol Leurs (Lüksemburg)
III. Ödül: Oleg Gutsol (Ukrayna)
Diploma: Norbert Van Yperzeele (Belçika)
Diploma: Eray Özbek (Türkiye) (Yukarıda)
Diploma: Anatoly Radin (Rusya)
Diploma: Cristian Mihailescu (Romanya) (Aşağıda)
Diploma: Nagy László Ervin (Macaristan).
22.09.2014.
Tüm kazanan eserler: grafikuskelemen.

26.9.14

Muammer Kotbaş ve Ömer Çam İsrail'den uluslararası ödül kazandılar

Birincilik Ödülü: Maria Elena Ospina, Kolombiya.

İsrail'de bu yıl ana konusu "Çocukların toplum içindeki yeri ve rolleri / Çocukların ev ve okul halleri" olmak üzere düzenlenen 20. Uluslararası Hayfa Karikatür Yarışması sonuçlandı. 64 ülkeden 1.090 eserin yollandığı yarışmada Türkiye'den katılan çizerler Muammer Kotbaş Özel Ödül ve Ömer Çam Takdir Ödülü (Unesco İsrail Ulusal Komisyonu Takdir Sertifikası) kazandılar. Tüm kazananlar listesi aşağıdadır. Ana ödüller için bkz ve finalist eserler için bkz: bestcartoons.

24.9.14

Aziz Yavuzdoğan Karikatürcüler Derneği'nden istifa etti...

Uzun yıllar Karikatürcüler Derneği yönetim kurullarında dernek sekreteri olarak görev yapan ve 2013 Mart ayında istifa eden Aziz Yavuzdoğan, geçtiğimiz günlerde yönetime gönderdiği ayrı bir istifa dilekçesiyle dernek üyeliğinden de ayrıldığını duyurdu. İstifa mektubuna Karikatürcüler Derneği'nden henüz bir yanıt alamadığını belirten Yavuzdoğan, dernek başkanına ve temsilciliklere ve de bazı dernek üyelerine konuyla ilgili bilgilendirici haberdar etme amaçlı bir mail gönderdiğini de söyledi...
Karikatürcüler Derneği üyeliğinden istifasının, dernek tarihinde bir ilk olduğu belirtilen Yavuzdoğan'ın dilekçesi şöyle;
•••
22,9,2014, Pazartesi
Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına
İstanbul
Derneğinizin 443 sıra numaralı, kayıtlı üyesiyim.
Dernek Yönetim Kurulu’nuzda 7 yıl (2006-2013) dernek sekreteri olarak görev yaptım.
1 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen 39. Olağan Genel Kurulu sonrası seçildiğim yeni dönem görevimden, dilekçemde belirttiğim gerekçelerle Mart 2013 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştim.
Ancak; istifamın ardından geçen süreçte;
Dernek başkanının, geçmişte bazı üyeler üzerindeki davranışlarına benzer şekilde hakkımda da anlaşılmaz hasmane tutum ve davranışları, çevresindeki bazı taraftar üyeleri aleyhimde örgütlemesinin yanı sıra serbest karikatür ve grafik çalışmalarımı engelleme yönünde bazı girişimlerde bulunmasıyla birlikte;
1) Dernek yönetiminin idari ve iktisadi işletmeyle ilgili mali konularda şeffaf yönetim sergilememesi;
2) Dernek tüzüğünün Madde: 4 / b, e ve l fıkralarındaki, üyelerle ilgili yükümlülüklerin tam anlamıyla yerine getirilmemesi;
3) Başkanın, Karikatürcüler Derneği'ni siyasi parti anlayışıyla "tek adam"lık düzeneği içerisinde yönetmesi, kimi uygulamalarının dernekler kanunu yönetmeliğine uygun olup-olmadığı tartışılır bir durum göstermesi;
4) Son yıllarda genel kurul seçimlerini kazanma maksatlı olduğunu tahmin ettiğim bir yöntem olarak, karikatürcü olup-olmadıkları tartışmalı kişilerin derneğe üye kaydının yapılmasında ciddi bir artışın gözlenmesi
gibi gerekçeleri de öne sürerek;
Karikatürcüler Derneği'nin kurumsal olarak hem kamu hem de üyeleriyle ilgili sorumluluk, yükümlülük anlamında işlevini tam olarak yerine getiremediğine karar vermiş durumdayım. Bu durumlar dahilinde; sivil toplum örgütsel yapı içinde karşılıklı olarak bir fayda gözetmediğimden, Karikatürcüler Derneği üyeliğimden de istifa etmem zorunluluğu ortaya çıkmıştır…
Bu sebeplerle; Tüzüğün 7. Maddesine uyarınca; 443 numaralı üyeliğimden istifa ettiğimi bildirir, iş bu dilekçemin işleme konulup, gereğinin yapılmasını ve yönetim kurulunuzun onay kararının ise cevaben tarafıma resmi olarak bildirilmesini rica ederim…
Aziz YAVUZDOĞAN
(Kaynak: fenamizah).

23.9.14

Adnan Yücel 3. Edebiyat ve Sanat Festivali 2014 Karikatür Yarışması sonuçlandı

Adnan Yücel 3. Edebiyat ve Sanat Festivali kapsamında HOMUR mizah grubuyla düzenlenen karikatür yarışması için jüri 14.9.2014 tarihinde toplandı.
Jüri üyeleri; karikatürcüler Asuman Küçükkantarcılar, Aslı Alpar, Atay Sözer, Atilla Atala, Canol Kocagöz, Coşkun Göle, Emre Yılmaz; Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan Hakkı Zariç; Adnan Yücel Sanat Festivali temsilcileri Nurettin Polat ve Öncü Akgül, gelen 85 karikatür arasından değerlendirme yaptı.
Ödüller şu şekilde belirlenmiştir:
GEZİ ÖDÜLÜ: Ercan Baysal (Yukarıda)
SOKAK ÖDÜLÜ: Mehmet Zeber
SANAT ÖDÜLÜ: Aşkın Ayrancıoğlu
MANSİYON: Halit Kurtulmuş Aytoslu
HOMUR ÖZEL ÖDÜLÜ: Hüseyin Arslan
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Barış İnan.
Kaynaklar:
http://homur.blogspot.com.tr/2014/09/3adnan-yucel-karikatur-yarsmas.html
https://www.facebook.com/adnanyucel.edebiyatsanat?fref=photo .

Erdoğan Karayel: 34. Nasreddin Hoca Uluslararası Karikatür Yarışması 2014 üzerine

34. NASREDDİN HOCA ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ÜZERİNE...
...
bu yıl 34.sü düzenlenen yarışmada organizasyon yine camiaya ve kamuoyuna kapalı bir şekilde başladı ve bitti..
juriyi oluşturan çizerlerin kimler olduğunu ve nasıl ağırlandıklarını "karikatürcüler derneği" websitesinden değil "irancartoon" websitesinden ve çizerlerin facebook hesaplarından öğrendik..
"nasreddin hoca" yarışması türk ve dünya karikatürünün tartışıldığı bir paneli bile çok (veya gereksiz) gören bir anlayışın düzenlediği sığ bir organizasyon olarak her yıl yinelenmekte..
ve gördüğümüz kadarıyla her yıl kan kaybetmekte..
dünyanın sanırım "gelen konukları insanlardan köşe bucak kaçıran ve kimselerle görüştürmeyen" tek karikatür yarışması organizasyonu..
yıllardır bine yakın (!) üyesi olan derneği adeta bir "tarikat" gibi yöneten..
kendinden olmayanlara her türlü kapıyı kapatan ve türk karikatürünü dibe vurduran yönetimin düzenlediği yarışmaların sonuçlarında da bu hastalıklı zihniyetin izlerini görmek mümkün..
hemen her yıl aynı kişiler almakta ödülleri..
yani diyorlar ki; "ya bizden olacaksın ya da avucunu yalayacaksın!"...
işte böyle bir zihniyet yönetiyor onbeş yıla yakın zamandır türk karikatürünü..
...
bir eleştiri de "karikatür sanatı"nı sadece yarışmalardan ibaret sanan..
yarışmalara ve jurilere takan arkadaşlara..
hem eleştirip hem de katılmayın bu yarışmalara..
ödül alınca sesinizi çıkarmayıp ödül almayınca yaygarayı bastığınızda samimiyetinizden şüphe ediliyor unutmayın..
türk karikatürünü daha da sığ bir konuma getirmekte sizler de bir görev üstlenmiş oluyorsunuz istemeyerek de olsa..
özellikle uluslararası yarışmalara ağırlık verin illa yarışmalara çizmek istiyorsanız..
eskiden "çizecek yer mi var çizeyim?.. her köşe tutulmuş!" diyerek tembelliğinize bahane arıyordunuz..
oysa şimdi sosyal medya sayesinde çizdiğiniz karikatürü saniyeler içinde tüm dünya ile paylaşabilmeniz mümkün..
illa birilerinin sizi desteklemesi veya nemalandırması gerekmiyor..
doğruluğuna inandığınız veya olması gerektiğine inandığınız herşeyi çizin.. paylaşın..
ülkemiz karikatürü, tekrar ediyorum, son yıllarda ne yazık ki uluslararası platformda dibi boylamıştır..
uluslararası başarıları olan on kişi sayamazsınız..
bu derneğin (sözümona) bine yakın üyesi var. peki kimler bunlar ve neredeler?!
sadece kendi organizasyon yemeklerinde ortaya çıkan ve güç gösterisi yapan bir tarikatın üyelerinden ne farkı var bu "üç maymun"u oynayanların!?
"beni nasreddin hoca jurisine almadılar" diye küsen ve yıllarca konuşmayan ustaların juri başkanı (!) olarak ödüllendirildiği bir sistemde elbette dağıtılan ödüllerin de etik olup olmadığı tartışılır..
hatta tartışmaya bile gerek duymadan deşifre edilir..
ve zaten dernek sitesi bunu yapmış ve bir güzel sergilemiş websitesinde..
yıllarını karikatüre veren çizgi emekçileri her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçları ibretle izlemekteler..
konuya yabancı olan facebook arkadaşlarımdan özür diliyorum tabii..
ama bunları yazmak da boynumun borcu oldu...
gerçek çizgi emekçilerine saygıyla..
erdoğan karayel
ödül kazanan karikatürler için:
http://karikaturculerdernegi.com/en/2014/09/34-uluslararasi-nasreddin-hoca-karikatur-yarismasi-sonuclandi/
Kaynaklar: http://www.donquichotte.org/content/view/6758/153/lang,en/
https://www.facebook.com/erdogan.karayel/posts/10154682081515347:0.
16.09.2014

Kıbrıslı çizer Musa Kayra'nın 26. kişisel karikatür sergisi Çatalköy'de açıldı

MUSA KAYRA 26. KİŞİSEL KARİKATÜR SERGİSİNİ ÇATALKÖY’DE AÇTI
(23 Eylül 2014 – Lefkoşa) Kıbrıslı Türk Karikatür Sanatçısı Musa Kayra’nın 26. kişisel karikatür sergisi, Çatalköy Belediyesi tarafından düzenlenen “5. Beşparmaklar Kültür Sanat Günleri”nde yer aldı.
Çatalköy sokaklarında, açık havada gerçekleştirilen kişisel karikatür sergisinde, Musa Kayra’nın çeşitli tarihlerde yayınladığı toplam 61 adet karikatürü yer aldı. Musa Kayra, etkinlik süresince, sergilenen karikatürlerin A4 boyutlu dijital baskılarının satışını da gerçekleştirdi.
1949 yılında, Limasol’un Çamlıca (Plataniskia) köyünde doğan Musa Kayra, karikatür çizmeye 1979 yılında başladı. Kıbrıs'ta yayınlanan birçok gazete ve dergilerde karikatürleri yer almıştır. Kıbrıs, İngiltere, Almanya ve Hırvatistan’da kişisel karikatür sergileri açan Musa Kayra’nın eserleri ulusal ve uluslararası karikatür festivallerinde sergilendi, hazırlanan albümlerde yer aldı.
1983 yılında “Cızzzgıcıklar”, 2005 yılında ise “Karikayra” isimli kişisel karikatür albümlerini yayınladı. Ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında birçok ödül kazandı, seçici kurul üyeliğinde bulundu, birçok kez yılın karikatürcüsü seçildi. Kıbrıs Türk karikatür Sanatı’ndaki “Evrenselleşme Dönemi”nin (1980 – 1990) öncüsü olan Musa Kayra, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Kurucu Üyesi’dir.
1990 – 2009 yılları arasında Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreterliği görevinde bulunan Musa Kayra, şuan Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı’dır.
KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

22.9.14

Cemalettin Güzeloğlu'ya Romanya'dan Büyük Ödül

Romanya'nın Braila kentinde bu yıl "Basın" konusunda e-katılımlı olarak düzenlenen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. Jürisinde Tudor Octavian, Mihai Stanescu, Leonte Nastase, Iulian Pena-Pai ve Costel Patrascan'ın görev yaptığı yarışmada Büyük Ödül'ü Türkiye'den katılan çizer Cemalettin Güzeloğlu kazandı. 54 ülkeden 263 sanatçının 870 karikatürle katıldığı etkinlikte tüm kazananlar şöyle sıralandı:
Büyük Ödül: Cemalettin Güzeloğlu - Türkiye (Yukarıda)
Birincilik Ödülü: Igor Lukyanchenko - Ukrayna
İkincilik Ödülü: Nicolae Ionița - Romanya
Üçüncülük Ödülü: Alexandr Zudin - Rusya.
3 Özel Ödül:
Zbigniew Piszczako - Polonya, Ana von Rebeur - Arjantin, Mihai Ignat - Romanya.
Tüm kazanan eserler için bkz.
Ayrıntılı bilgi için bkz.

14.9.14

Ukrayna Karikatürcüler Derneği 14. Uluslararası Karikatür Yarışması “Bağımsızlık” 2014

Ukrayna Karikatürcüler Derneği 14. Uluslararası Karikatür Yarışması “Bağımsızlık” 2014
Yarışma Koşulları:
1. Yarışmanın konusu: Yeni Dünya Düzeni
2. Yarışmaya kabul edilecek karikatürler:
• Orijinaller
• Yüksek çözünürlüklü, kalın kağıda kopiler
• Bilgisayarda üretilmiş eserler.
(Elektronik medya ortamında veya e-mail ile gönderilen çalışmalar kabul edilmez).
3. Boyut: A4 (297 x 210 mm).
4. Sayı: Sınırsız.
5. Karikatürlerin arkasında sanatçının adı soyadı, adresi, telefon numarası ve e-mail adresi belirtilmelidir.
6. Yarışmaya son katılım: 10 Kasım 2014
7. Eser(ler)le birlikte fotoğraflı ve eksiksiz doldurulmuş katılım formu gönderilmelidir (Dikkat: Katılım formu 21x10 sm. ölçüsündedir).
8. Ödüller toplamı: 1,400 Dolar.
9. Yarışmanın düzenleyicileri eser gönderimi sırasında oluşacak zararlardan sorumlu değildir. Gönderilen eserler, bu yarışmayı tanıtım amaçlı yayınlarda telif ödemesi yapmaksızın kullanılabilir.
10. Ödül kazanan yarışmacılar özel olarak bilgilendirilecektir. Yarışma sonunda yayınlanacak olan albüm, içinde eseri yer alan bütün karikatürcülere gönderilecektir. Seçilen eserler sergisi ve ödül töreni Kiev’de yapılacaktır.
11. Yarışma sonuçları www.cartoon.org.ua sitesinde yayınlanacaktır.
12. Jürinin kararı kesindir. Yarışmaya katılanlar bu koşulların tümünü kabul etmiş sayılır.
13. Karikatürlerin gönderileceği adres:
Асоциация карикатуристов
А/я 185,
Киев,
03142,
Ukraine
WEB: www.cartoon.org.ua, e-mail: kazanchev@ukr.net, tel: +38 063 578-0482
Yarışmayı düzenleyen: Konstantin Kazanchev.

12.9.14

Türkiye Ormancılar Derneği Karikatür Yarışması 2014 konusu: Doğa Koruma

Türkiye Ormancılar Derneği, bir karikatür yarışması düzenlemiştir. Yarışma şartnamesini aşağıda sunuyoruz...
KONU: "Doğa Koruma"
KOŞULLAR:
1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.
2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
3- Teknik serbesttir. Çizer istediği kadar karikatürle katılabilir. Ancak eserler orijinal olmalıdır. Sanatçı tarafından (ıslak imza) imzalanması koşulu ile dijital baskı ürünler kabul edilir.
4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30X40cm olmalıdır.
5- Katılımcılar, eserinin arkasına adını, soyadını, adresini, e-postasını ve telefon numarasını yazmalıdır.
6- Karikatürler, 12 Aralık 2014 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.
Türkiye Ormancılar Derneği Karikatür Yarışması
Tuna Caddesi No: 5/8 Kızılay - ANKARA
7- Yarışma sonuçları 22 Aralık 2014 tarihinde açıklanacaktır.
8- Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir. Katılımcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
9- Ödül töreni 26 Aralık 2014 tarihinde yapılacaktır.
10- SEÇİCİ KURUL:
Ercan Akyol – Karikatürist
Cihan Demirci – Yazar, karikatürist
Hatay Dumlupınar – Karikatürist
Kamil Masaracı – Karikatürist
Yılmaz Sakarya – Türkiye Ormancılar Derneği.
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 1.500 TL
İkincilik Ödülü: 1.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 500 TL.
Kaynak: mizahhaber.

5.9.14

Rüşvet / Yolsuzluk konulu 3. Sinaloa Uluslararası E-Karikatür Yarışması 2014, Meksika

3. Sinaloa Uluslararası E-Karikatür Yarışması 2014, Meksika
Tüm çizerlere açık olan yarışmada bu yıl konu: Rüşvet / Yolsuzluk (Corruption).
İnsanlar arasında sık rastlanan bir toplumsal hastalık olan rüşveti, yolsuzluğu yaratan nedir? Yoksa insanın fıtratında mı var? Peki ya temizleyip kurtulmak mümkün mü?
Tüm dünyada görülen bu rahatsız edici sorunla ilgili kişisel görüşünüzü açıklamaya davet ediyoruz bu yıl sizi.
Teknik: Serbest (Siyah-beyaz veya renkli; Dijital).
Sayı: En çok 3 eser.
Eserler daha önce bir yarışmada ödül kazanmamış olmalıdır.
E-mail ekli dosyası ile yollanacak eserin en az 200 dpi çözünürlükte ve mektup kağıdı (21.5 x 27.9 sm) ölçülerinde ya da onunla orantılı boyutta olması gereklidir.
Eserle birlikte, doldurulmuş katılım formu da yollanmalıdır (Word dosyası veya PDF olarak indirme adresi: http://concursosinaloa2014.orgfree.com).
Gönderme adresleri (herhangi birine gönderebilirsiniz):
camino2@prodigy.net.mx
camino3@prodigy.net.mx
concursosinaloa2014@gmail.com .
Katılan karikatürler tanıtım, albüm ve yayın için kullanılabilir. Bunun dışında telif hakkı sanatçıya aittir.
Ödüller:
Birincilik  2000, İkincilik 1500, Üçüncülük 1000 ABD doları.
Kazananlara 12 Aralık 2014 sonrası e-mail yoluyla haber verilecektir.
Son katılma: 24 Kasım 2014
Kazananlar ve seçilenlerden oluşan albüm yarışma sitesinde yayınlanacaktır: http://concursosinaloa2014.orgfree.com.
(Görsel ekleme: 21.09.2014 - 15.10.2014 - 25.10.2014 - 9.11.2014 - 14.11.2014)