17.1.21

İran'dan çizerlerimize uluslararası karikatür ödülleri

İran'ın Bucnurd kentinde geçen yıl Koronavirüs konulu düzenlenen 3. Uluslararası Cartoonmag.com Karikatür Festivali'nde kazananlar açıklandı. Türkiye'den Halit Kurtulmuş'la birlikte toplam 10 üyeden oluşan uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucunda, Türkiye'den Ahmet Öztürklevent Birincilik Ödülü'nün sahibi oldu (Yukarıda).
102 ülkeden 819 sanatçının 3349 karikatür gönderdiği etkinlikte verilen özel ödüllerden ikisini yine Türkiye'den katılan çizerlerimiz kazandı: Engin Selçuk ve Hicabi Demirci:
Tüm kazanan eserler için tıklayınız.

6.1.21

Engelsizmir Ulusal Karikatür Yarışması 2021 konusu: Önyargı ve Empati

2021 YILI KÜLTÜR ve SANAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR ve SANAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ENGELSİZ İZMİR 2021 ULUSLARARASI KONGRESİ 
KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN
“ÖNYARGI VE EMPATİ” KONULU
ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
KATILIM KOŞULLARI
1. AMAÇ: 
Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde “Kriz Belediyeciliği ve Kamusal Hizmetlere Erişim” temalı Uluslararası Engelsizmir 4. Kongresi gerçekleştirilecektir. ENGELSİZ İZMİR 2021 bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, "ÖNYARGI VE EMPATİ" konulu bir karikatür yarışması düzenlenmiştir. 
Dünya nüfusunun % 10’u engelli ve sosyal hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Engellilerin uğradıkları negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden gelinmeleri 'görünmez' olarak yaşamalarına neden oluyor. Engellilerin kent yaşamına daha aktif katılmalarını sağlayacak uygulamaları başlatan ve Türkiye'nin ilk “Engelli Farkındalık Merkezi"ni hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de Ulusal düzeyde düzenlediği karikatür yarışması ile engellilerin sorunlarını kamuoyuna taşıyacak. 
Önyargı, öteki şahıs ve gruplara karşı hoşgörüsüz, haksız ve ayırımcı tutumlardır. Bireylerin ve toplumların ilişkisini bozan önyargılar psikolojik, tarihsel, ekonomik, durumsal ve başka sosyokültürel faktörlerden kaynaklanabilmektedir. Eğer önyargılar davranışa dönüşür ise, artık bunun adı dışlama (discrimination)dır. Yani, önyargı bir tutum, dışlama ise bir davranıştır. Empati'nin birden çok tanımı yapılmıştır. İngilizce’de “empathy” olarak geçen terim Türkçe’de “empati” yada “duygudaşlık” olarak geçmektedir. TDK sözlüğünde empati, kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilmek anlamına gelmektedir. 
Sizleri, bu kavramlar üzerinden onlar için düşünmeye davet ediyoruz. Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserlerinde "önyargı" ve "empati" kavramlarının karşıtlığını bilerek yaklaşıp engellileri görünür hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz. 
2. KONU: 
Yarışmanın Konusu “ÖNYARGI VE EMPATİ”dır. 
3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır. 
4.KATILIM 
Yarışma tüm sanatçılara açıktır. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası) yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınabilir. 
5.YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ 
Yarışmaya katılım, sadece internet üzerinden verilen mail adresine veya internet sitesinden gönderme yoluyla olacaktır. 
5.1. İnternet Katılımı: 
Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan engelsizmir2021@gmail.com veya www.engelsizmir.org adresinden gönderilebilecektir. 
6.GENEL KOŞULLAR 
6.1. Yarışmacılar www.engelsizkongre.org adresinde yer alan katılım formunu doldurup, (Veya indirip mail yoluyla) karikatürler eklenecektir. 
6.2. TC vatandaşı olmak. 18 yaşından küçük yarışmacılar yasal velilerinin şartları kabul ettiğine dair imzalarını eklemelidir. 
6.3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
6.4. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, bilboard, durakraket, takvim, afiş vb.) eser sahibinin ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiç bir koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır. 
6.5. *Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük) kazananların tek kişilik ulaşım (otobüs ile şehirler arası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlk üç dereceyi kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır. Diğer ödül kazananların (Mansiyon) tek kişilik ulaşım ücretleri hariç sadece konaklama ve yemek giderleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlananacaktır. Mansiyon kazanan yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları kendilerine ait olacaktır. 
6.6 *Dünyada ve Türkiye’de yaşanan COVID-19 sürecinde istenmeyen, sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni iptal edilebilir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Ödül töreni yapılırsa gelenlerden COVID-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde öğrenmeye yarayan HES (Hayat Eve Sığar) Kodu mutlaka istenecektir. Ödül kazandığı halde törene katılamayanlar ve törenin iptali durumunda, kazandıkları para ödülleri Banka havalesi, IBAN no ile kendilerine, yaşı tutmayanların ise aynı soyadlı aile büyüğünün Banka havalesi, IBAN no'suna gönderilecektir. 
6.7 Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler kongrede sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde albümde yer alan karikatürlerin sahiplerine bu albümden gönderilecektir. 
6.8. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir. 
6.9. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil - yedek) ile 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz. 
7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ 
Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır. 
8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ 
Elektronik Ortamda Yapılacak Olan Gönderimler; engelsizmir2021@gmail.com mail adresine veya www.engelsizmir.org sitesine yüklenerek yapılacaktır. 
YARIŞMA TAKVİMİ: 
Son Gönderim Tarihi: 05 / 03 / 2021 
Değerlendirme Tarihi: 09 / 03 / 2021 
Ön Sonuçların Duyurulması: 12 / 03 /2021 
Kesin Sonuçların Duyurulması: 19 / 03 /2021 
Ödül Töreni: 2021 yılı içinde COVID-19 salgını, Pandemi süreci (Seyahat, sokağa çıkma yasağı, vb.) imkan durumları uygun olduğu taktirde idarenin belirleyeceği bir tarihte yapılacak, aksi durumlarda ise yapılmayacaktır. 
9.ÖDÜLLER 
Kazanan yarışmacılara verilecek ödüller şu şekildedir: 
Birinciye; 8.000,00 TL 
İkinciye; 5.000,00 TL 
Üçüncüye; 3.000,00 TL 
3 Adet Mansiyon Ödülü; 1.000,00 TL 
2 Adet Genç Ödülü (13-17 yaş arası) : 750,00 TL 
10.YARIŞMANIN ASİL JÜRİ ÜYELERİ 
Eray ÖZBEK (Karikatürist), Ahmet ÖNEL (Karikatürist-Yazar), Mustafa YILDIZ (Karikatürist), Sadık PALA (Karikatürist), Lütfü DAĞTAŞ (Gazeteci). 
11. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ 
Cemal İLKBAHAR (Karikatürist), Şevket TÜRKEL (Grafik Tasarımcı), Rıdvan BAYRAKOĞLU (Grafik Tasarımcı, Karikatürist). 
12.YARIŞMANIN RAPORTÖRLERİ 
Ömer ÇAM Rapörtör ( Karikatürist - İBB Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü), Mert GÜLTEKİN Rapörtör (İBB Kültür Sanat Şube Müdürlüğü). 

4.1.21

ADAM-DER Karikatür Yarışması 2021, Türkiye

MİLİTARİZMDEN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA ÜTOPYASI
KARİKATÜR YARIŞMASI
DÜZENLEYİCİ KURUM : ADAM-DER / Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (Leman Dergisi katkı ve desteğiyle) 
TEMA: Diktatörlüklere, Darbelere ve Militarizme Karşı Demokratik Yaşam 
SERGİ VE YARIŞMA KOŞULLARI: 
1. Yarışma, tüm amatör ve profesyonel karikatüristlere açıktır. 
2. Her katılımcı yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler tek bir e-posta ile gönderilecektir. 
3. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Aksi durumda ödülün geri alınabilmesi söz konusu olabilecektir. 
4. Teknik serbesttir. Eserler orijinal ya da baskıya uygun 300 dpi çözünürlükte ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile kabul edilecektir. Farklı formatlarda gönderilen; açılmayan ve açılamayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir. 
5. Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30×40 cm. olmalıdır. 
6. Katılımcılar, adının, soyadının, adresinin, e-postasının, fotoğrafının, ülkesinin, telefon numarasının ve kısa bir özgeçmişinin yer aldığı Word dosyasını iletisim@adamder.org.tr adresine karikatürlerle birlikte göndermelidir. 
7. Karikatürler, 5 Mart 2021 tarihine kadar iletisim@adamder.org.tr adresine gönderilmiş olmalıdır. 
8. Yarışma sonuçları 8 Mart 2021 tarihinde açıklanacaktır. 
9. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Ödül alan veya alamayan karikatürler kullanılabilir, yayınlanabilirler. Bu kullanımlar için seçilen eserlere ayrıca ücret ödenmez. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler ADAM-DER arşivinde saklanacaktır. 
10. Yarışmaya katılan eserlerin tümünün sergilenmesine, dijital veya basılı albüm yapılmasına tümüyle ADAM-DER karar verir. 
11. Jüri tarafından seçilen eserler sergilenecektir. Sergi açılışı 12 Mart 2021 tarihinde yapılacak olup, yer ve saati 12 Mart 2021 tarihinden önce açıklanacaktır. 
12. Ödül töreni 12 Mart 2021 tarihinde yapılacak olup Covid-19 pandemi koşullarına göre yüz yüze ya da online canlı bağlantıyla yapılıp yapılmayacağı ve teknik bilgiler 12 Mart 2021 tarihinden önce açıklanacaktır. 
13. Yarışmanın amacı, yarışma şartnamesi, değişiklikler vb. açıklamalar www.adamder.org.tr web sitesinde yapılacaktır. 
14. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar. 
SEÇİCİ KURUL: 
Ramize ERER - Karikatürist (Bayan Yanı Dergisi) 
Doç.Dr. Cem GÜZELOĞLU - Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi, Karikatürist 
Tuncay AKGÜN - Karikatürist (Leman Dergisi) 
Suat ÖZKAN - Karikatürist (Leman Dergisi) 
Suzan ACUN İLHAN - Tiyatro oyuncusu ve Seslendirme Sanatçısı (Tiyatro Gaia) 
Orhan ALKAYA - Yönetmen, şair 
Çetin Ali NERGİS - ADAM DER YK.Bşk. Tiyatro sanatçısı (İstanbul Düş Sahnesi). 
ÖDÜLLER: 
Birincilik Ödülü : 5.000 TL 
İkincilik Ödülü : 3.000 TL 
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL 
Mansiyon Ödülü (3 Adet): Grafik çizim Tableti 
Seçici Kurul Özel Ödülü: Yarışmacı adına düzenlenmiş Seçici Kurul Özel Ödülü belgesi (Seçici Kurulun uygun gördüğü sayıda).

3.1.21

3. Uluslararası Ravent / Işgın Karikatürleri Yarışması 2021, Erdel - Romanya

3. Uluslararası Ravent / Işgın Karikatürleri Yarışması 2021, Erdel - Romanya
Tüm karikatürcülere açık bir yarışma. 
Konu: Sağlığımızın, toplumun ve ekonominin düzelmesi için bir olanak: Ravent / Işgın (RHUBARB). 
Son katılma: 15 Nisan 2021 
Sayı: En çok 5 eser. 
Karikatürler, https://cartoons.rabarbura.ro/ sitesinde kullanıcı adı ve şifre ile bir hesap oluşturduktan sonra (elektronik formatta) yüklenerek gönderilecektir. 
Orijinal (sadece bu yarışma için çizilmiş) eserler kabul edilecektir. 
Yarışmacı dilediği teknikte çalışabilir. 
Ödüller: 500, 300, 200 Avro. Ayrıca sponsor özel ödülleri verilebilir. 
Jüri kararı kesindir. 
Yarışmacı, gönderdiği eser(ler)in Düzenleyen'in mülkiyetine geçtiğini kabul eder. Düzenleyen, yarışmaya gönderilen tüm eserlerin çoğaltma hakkına sahiptir. 
Düzenleyen, telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz; telif hakları konusunda tüm sorumluluk eseri gönderen kişiye aittir. 
İlk üç ödülü kazanan eserlerin orijinalleri, çizerleri tarafından Düzenleyen adresine gönderilmek gerekecektir. 
Ödül kazanan çizerin ülkesi ile Romanya'nın bankalararası ilişkisi bulunmuyorsa, Düzenleyen'in yükümlülüğü kalkar.
3. Uluslararası Ravent / Işgın Karikatürleri Yarışması 2021'e eser gönderen çizer, jüri kararını ve yukarıdaki koşulları kabul eder.
Yarışma takvimi: 
Yarışmaya son katılım tarihi 15 Nisan 2021 
Öneleme: 20-25 Nisan 2021 arasında jürinin oylamasıyla 50 karikatür Finalist olarak seçilecektir. 
Son oylama: Finalist 50 eserin jüri tarafından değerlendirilmesi 27 Nisan 2021 saat 16:00 GMT itibariyle canlı olarak https://www.facebook.com/rabarbura/ ve https://www.facebook.com/rabarburaERP/ adreslerinde gerçekleştirilecektir. 
Ravent / Işgın (RHUBARB) hakkında bilgi için bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Rhubarb .
Düzenleyen: 
Transilvania CLOUD 
Başkan: Munteanu Mircea. 
Kaynak: caricaturque .

31.12.20

2020 yılına ait son birkaç not

* Endonezya Karikatürcüler Federasyonu PAKARTI tarafından düzenlenen 1. Endonezya Karikatür Festivali 2020 ödülleri açıklandı. "Yalan Habere/Aldatıcı Mesaja karşı" konulu etkinlikte Türkiye'den Kerem Yüce'ye Başarı Ödülü verildi.
* İspanya'da bu yıl 1.si düzenlenen Uluslararası "Francisco de QuevedoGrafik Mizah Ödülü yarışmasında Türkiye'den Hicabi Demirci'nin çalışması finalistler arasında yer aldı. Sergiye/albüme eseri seçilen bir diğer çizerimiz de Hilal Özcan.
* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri'nde bu yıl Karikatür dalında ödül verilmedi : Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl editoryal karikatür dalında ödüle değer eser olmadığına karar verdi.

29.12.20

27. Uluslararası Bira konulu karikatür yarışması: Altın Fıçı 2021, Slovakya

27. Uluslararası Bira konulu karikatür yarışması: Altın Fıçı 2021, Slovakya
Konu: Bira (BEER)
Ödül töreni ve sergi: 1 Nisan 2021.
Ödüller: 
Büyük Ödül: Altın Fıçı ve 500 €
Birinci Ödül: Ufak Altın Fıçı ve 200 €
İkinci Ödül: Ufak Altın Fıçı ve 150 €
Üçüncü Ödül: Ufak Altın Fıçı ve 100 €.
Jüri ödülleri dağıtmama ya da başka özel ödüller vermeğe yetkilidir.
Yarışma adresine son teslim: 26 Şubat 2021
Katılan eserler tanıtım amaçlı kullanılabilir ve yeniden sergilenebilir: Ödül kazanan eserler bir albümde yayınlanıp kazananlara albüm ve diploma yollanacaktır. Tüm katılımcılara ise yarışma e-albümü bildirmiş oldukları e-mail adreslerine gönderilir. Nakit karşılığı olan temel ödüller kazanan sanatçının kendisi ya da yetkilendireceği kişi tarafından 1 Nisan 2020 tarihindeki ödül töreninde şahsen alınmalıdır.
Yarışma kuralları:
1) Sayı: En çok 5 orijinal eser.
2) Yarışma herkese açıktır ve teknik sınırlaması yoktur.
3) Boyut en fazla A4 (21x29.7 cm).
4) Her eserin arka yüzüne sanatçı adı ve tam adresi yazılmalıdır.
5) Ödül kazanan karikatürler Presov’daki Bira Galerisi’nin malı olur.
6) Yarışma adresi:
Šarišská Galéria 
(p. Fedor VICO) 
ul. Hlavná 51, 
080 01 Prešov 
SLOVAKIA.
Lütfen zarfın üzerine kolayca okunacak şekilde “bira” anlamında "PIVO" yazınız.
E-mail: fedorvico@gmail.com
Kaynak: caricaturque.
Katalog 2018 (PDF).

25.12.20

Denizli Büyükşehir Belediyesi 1. Uluslararası Karikatür Yarışması 2021, Türkiye

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ORGANİK TARIM
3 yıldır ulusal olarak düzenlediğimiz karikatür yarışmasını bu sene uluslararası düzenleyerek tüm dünyadaki karikatürcülerin katılımlarını arzuluyoruz. 
Yarışma konusunu “İklim Değişikliği ve Organik Tarım” olarak belirledik. 
Dünyamız, geçen zamanla beraber daha da yaşanmaz hale geliyor. İnsanoğlunun yeşil alanlara, mavi denizlere, temiz su kaynaklarına, temiz havaya verdiği zararlar gibi bilinçsiz davranışları yüzünden aslında kendilerine zarar verdiklerinin farkına varamadılar. 
Olumsuz davranışlar dünyanın dengesini bozdu. Doğal şartlar değişti. Bir yandan kuraklık tehlikesi, bir yandan küresel ısınma ve doğal alanların hızla yok olmaya doğru gitmesi afetlerin ve doğal felaketlerin insanoğlunu sık sık tehdit eder hale gelmesinin yegâne nedenidir. Bunlara bağlı olarak tarım yapılabilir alanların zarar görmesi yapay ve GDO’lu gıdaların pazardaki payını ve doğal olarak beslenme zincirindeki oranını artırdı. Hibrit tohumların kullanılması da sürdürülebilir doğal tarımın geleceğini tehlikeye attı. 
Sağlıklı beslenme ve dolayısıyla insanlığın geleceği için organik tarımın önemi ortadadır. 
Biz Denizli’nin yeşil alanlarının oranını artırmak, su kaynaklarını korumak ve tasarruflu kullanmak, soluduğumuz havanın kirliliğini minimize etmek, atık ve çöplerin dönüşümünü sağlayıp doğaya kazandırmak için birçok doğa dostu proje gerçekleştirdik ve geliştirdik. 
Organik tarım alanlarının oluşması ve çiftçimizi organik tarıma yöneltmek bunun yanı sıra vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışmalarımız oldu ve devam etmektedir. 
Tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olarak gördüğümüz “İklim Değişikliği ve Organik Tarım’ı” usta karikatür sanatçıları olarak sizlerin değerli yorumlarıyla gündeme taşımayı istedik. Böylelikle de insanların bilinçlenmesine katkı sağlamayı arzuladık. 
Sizlere teşekkür eder, başarılar dilerim. 
Osman ZOLAN 
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı 
ŞARTLAR: 
1. Yarışmanın konusu: İklim Değişikliği ve Organik Tarım 
2. Son gönderme tarihi: Karikatürler www.denizli.bel.tr adresine en geç 07 Mart 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yüklenmelidir. 
3. Yarışma amatör ve profesyonel bütün dünya karikatürcülerine açıktır. 
4. Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin daha önce yayınlanmış ya da yayınlanmamış olmaları aranmayacaktır. Ancak daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu belirlediği karikatürler değerlendirilmeyecektir. 
5. Yarışmaya en fazla üç adet karikatür ile katılınabilir. 
6. Karikatürcüler yarışmamıza dijital olarak karikatürlerini göndereceklerdir. Her karikatür; A4 boyutunda, 150-300 dpi arasında, JPEG formatında ve en az 1 MB en fazla 10 MB olmalıdır. 
7. Yarışmaya gönderilen karikatürler arasından juri tarafından seçilen bazı karikatürler bir karikatür albümünde toplanacaktır. Sergilenmeye değer görülen eserler de Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü yerde ve zamanda sergilenecektir. Jüri tarafından sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmeyecektir. 
8. Yarışmada ödül kazananların bir gecelik konaklaması ve yemek giderleri Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır. 
9. Seçici kurul: 
* Serhat Akbulut (Genel Sekreter Yardımcısı) 
* Hüdaverdi Otaklı (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı) - Yarışma Koordinatörü. 
* Arif Duru (Kültür ve Sanat Şube Müdürü) 
* Şevket Yalaz (Karikatürist) 
* Savaş Ünlü (Mizah Yazarı) 
* Mehmet Selçuk (Karikatürist) 
* Abdülkadir Uslu (Karikatürist) 
 * Altan Özeskici (Karikatürist) 
* Ali Şur (Karikatürist) 
 * Kübra Deligöz (Karikatürist). 
10. Ödüller: 
Birincilik Ödülü : 7 500 TL 
İkincilik Ödülü : 5 000 TL 
Üçüncülük Ödülü : 3 500 TL 
Mansiyon (3 Adet) : 1 500 TL 
18 Yaş Altı (2 Adet) : 750 TL. 
11. Yarışma takvimi: 
 A. Son başvuru tarihi: 07 Mart 2021 Pazar saat 24:00 ‘tür. 
B. Jüri değerlendirme toplantısı: 13 Mart Cumartesi - 14 Mart Pazar 2021 yapılacaktır. 
C. Sonuçların açıklanması: 17 Mart 2021 Çarşamba günü Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfası “https://www.denizli.bel.tr” den açıklanacaktır. 
D. Ödül töreni: Covid-19 salgını nedeniyle, ödül töreninin nasıl yapılacağı ve ne zaman gerçekleşeceği Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlıdır. 
12. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yarışmada ödül alan ve almayan tüm çalışmaları, katılımcının ismi açık olarak belirtilerek 5846 sayılı yasa kapsamında kullanma hakkına sahip olacaktır. 
Katılımcılar, Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz olarak devretmiş sayılacakları kullanım hakkıyla eserlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışmalarında, tanıtımlarında, etkinliklerinde ve eğitimlerinde kullanılmasını kabul ederler. İlaveten, Denizli Büyükşehir Belediyesi afiş, katalog, broşür, hediye kitap ve bunun gibi her türlü tanıtım malzemelerinin tedarik etme ve medyada yayınlama için eserlerin kullanım hakkına sahiptir. Ek olarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi çoğaltma, yayma, dağıtım ve sergilemede eserlerin kullanım hakkına da sahiptir. 
Ödül alan veya almayan katılımcının eserleri, teslim edildiği andan itibaren, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin amaçları doğrultusunda yazılı basın, radyo ve televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarında kullanılabilir. Bunun yanı sıra katılımcılar, internet ortamındaki yayınlar, afişler, broşürler, kataloglar, ajandalar, posterler, CD’ler, DVD’ler ve tüm dijital ortamlarda ya da takvimler yoluyla eserlerinin kullanım hakkını Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin devraldığını kabul ve taahhüt eder. 
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan eder. Bu yapıt nedeniyle, katılımcı 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu taahhüt eder. İlaveten, katılımcı esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu kabul eder. Sayılan hususlara ilişkin olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (eser sahibine rücu hakkının saklı tutulduğunu) taahhüt eder. 
Kullanım hakkı eser sahibine ve yarışmayı düzenleyici kurum olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. 
13. Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde katılımcı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlık halinde Seçici Kurul yetkilidir. 
14. İletişim: 
Arif Duru (Kültür ve Sanat Şube Müdürü) : 0 (258) 280 25 68 
Santral : 0 (258) 280 20 20 
Adres: Denizli Büyükşehir Belediyesi, 
Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 20100/Denizli.
*