26.9.20

Girne Belediyesi 9. Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 (Kesin Olmayan Sonuçlar)

9. Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 (Kesin Olmayan Sonuçlar)
GİRNE BELEDİYESİ
KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
9. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI 2020
(GİRNE – KIBRIS)
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
Nidai Güngördü (Kıbrıs), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Derman Atik (Kıbrıs), Musa Kayra (Kıbrıs), Selen Selışık (Kıbrıs), Hüseyin Çakmak (Kıbrıs).
Değerlendirme Tarihi:
21 – 25 Eylül 2020 Girne Belediyesi Sanat Galerisi (Girne – Kıbrıs)
Ülke:
62
Katılımcı:
289
Eser:
887
Değerli karikatürcüler ve karikatürcü örgütü yetkilileri:
Seçici Kurul’un ödüllendirdiği bu karikatürler, 29 Eylül 2020 tarihine kadar (Kıbrıs Saati ile Gece saat 24.00), karikatürcülerin, karikatürcü örgütlerin, benzer – taklit – çalıntı karikatürlere karşı oluşturulan uluslararası kurumların dikkatine ve itirazına getirilmiştir...
Herhangi bir karikatürün benzer, çalıntı veya taklit olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı tesbit edilip belgelendiği taktirde, sözkonusu karikatür yarışma dışı bırakılır ve en yüksek oy alan bir sonraki karikatüre ödül verilir... 
Büyük Ödül’ün yanı sıra, “Zeytin” ve “Serbest” konulu bölümlerde ayrı ayrı verilecek 1. 2. ve 3. ödüllerin yanı sıra, her bölümde 50’şer karikatüre “Finalist Ödülü” verilecektir. Bu konuda gerekli belge ve bilgiler 
 adresine iletilmelidir.
DÜZENLEME KOMİTESİ
*
KESİN OLMAYAN SONUÇLAR
(ZEYTİN KONULU)
*
(SERBEST KONULU)
KESİN OLMAYAN SONUÇLAR

25.9.20

37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 2020, Türkiye

37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 2020
Son Başvuru Tarihi: 1 Kasım 2020 
Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenmektedir. Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır. 
Bu yıl da “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” konusu ile ilgili gönderilecek karikatürler arasından seçilecek birinciye 8.000 ABD Doları tutarında ödül verilecektir. Daha fazla bilgi için tıklayınız
ÖDÜLLER 
- “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” Ödülü: 8.000 ABD Doları 
- Birinci: 8.000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Birincilik Ödülü 
- İkinci: 3.500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı İkincilik Ödülü 
- Üçüncü: 1.500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Üçüncülük Ödülü 
- Başarı Ödülü: 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Başarı Ödülü 
Katılım Koşulları 
1. Yarışma serbest konuludur. 
2. Yarışmaya katılan karikatürlerin imzalı olması gerekmektedir. 
3. Yarışmacı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve bu eser(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan basit ruhsat seklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Aydın Doğan Vakfı’na lisans verdiğini, ayrıca lisans verilen mali hakların kullanılması için zorunluluk arz eden ve 5846 sayılı FSEK’da sayılı bulunan manevi hakların kullanım yetkisini Aydın Doğan Vakfı’na verdiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir. 
4. Yarışmacının yarışmaya katılacağı karikatür (lerin) derece ve/veya ödül alması halinde, derece ve/veya ödül alan karikatürün (lerin) eser sahibi olduğunu ve yarışmaya gönderdiği eserin mülkiyetini ve Aydın Doğan Vakfı’na devrettiğini, eser üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Aydın Doğan Vakfı’na devir ettiğini, ayrıca lisans verilen mali hakların kullanılması için zorunluluk arz eden ve 5846 sayılı FSEK’da sayılı bulunan manevi hakların kullanım yetkisini Aydın Doğan Vakfı’na verdiğini Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde çoğaltmak ve yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir. 
5. Katılımcı, yarışmaya sunduğu eserin tamamen özgün bir çalışma olduğunu, eser üzerinde herhangi bir üçüncü kişiye ait 5846 sayılı FSEK’dan kaynaklanan bir hakkın bulunmadığını, var ise bu haklara ilişkin izin alındığını, üçüncü bir kişinin sunulan eser üzerinde bir hak talep etmesi ve Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu eserin kullanımı nedeniyle herhangi bir nam altında tazminat veya benzeri bir bedel ödemesi halinde bu bedelin 2 katı tutarının cezai şart olarak Aydın Doğan Vakfı’na ödeyeceğini ve ayrıca katılımcıya verilen ödülün geri alınacağını kabul ve beyan etmektedir. 
6. Yarışmacı, yarışmaya katılım için doldurmuş olduğu katılım formunda yer alan bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Aydın Doğan Vakfı’nın Uluslararası Karikatür Yarışması çerçevesinde iletişim ve yarışmaya katılım amaçlarıyla işleneceğini, aktarılacağını ve başvurunun başarısız olması halinde dahi kişisel verilerin mevzuatın öngördüğü süre boyunca Aydın Doğan Vakfı tarafından saklanacağını, ayrıca yarışmaya katılım ile ilgili bilgilerin jüri, basın ve yayın organları ve diğer ilgili kişiler ile paylaşılacağını, ödül alınması veya eserinin yayınlanması durumunda eser sahibi olarak bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağını ve bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir. 
. Yarışmacı; şahsına ait kişisel veriler ile ilgili haklarını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin olası değişiklikleri www.aydindoganvakfi.org.tr internet sitesinden öğrenebileceği 
. Kişisel verilerin Aydın Doğan Vakfı tarafından işlenmesine ilişkin bir talebi olması durumunda, talebini Aydın Doğan Vakfı, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar Istanbul/Türkiye adresine ıslak imzalı olarak gönderebileceği, 
. Yapacağı başvuru sırasında kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açık ve anlaşılır bilgi vermesi, ilgili kişi olduğunu ispat için kimliğini başvuru sırasında tevsik etmesi ve bu nedenle kimlik bilgilerini de başvuru ile birlikte göndermesi ve başvuru sonucunun kendisine iletilmesi için iletişim bilgilerini paylaşmasının da gerektiği, 
Hususlarında yarışmaya katılım öncesinde aydınlatılmış olduğunu kabul ve beyan etmektedir. 
7. İlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Vakıf tarafından karşılanacaktır. 
8. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar. 
9. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin Sanal Müze’de yer alması konusunda karar verme yetkisi Aydın Doğan Vakfı’na aittir. 
Değerlendirme Kriterleri 
- Yarışmamıza daha önceki yıllarda gönderilen karikatürler tekrar gönderildiği takdirde değerlendirmeye alınamayacaktır. 
- Yüklenen karikatürlerin baskıya uygun, yüksek çözünürlükte olması gerekmektedir. 
- Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar. 
Kaynak: Başvuru yap.

5. Uluslararası Karikatür Sergisi, Cakovec 2020, Hırvatistan

5. Uluslararası Karikatür Sergisi, Cakovec 2020, Hırvatistan
Konu: COVID-19 (Maske, Mesafe, Aşı)
İki kategoride düzenleniyor:
A. 16 yaş ve altı çizerler
B. 16 yaş üzeri çizerler.
Boyut: A4 veya A3
(En az 300 dpi çözünürlük, JPEG format).
Son katılım: 02 Kasım 2020.
Kaynak: caricaturque.

23.9.20

1. Uluslararası Yazarlar Portre / Karikatür Yarışması 2020, Suriye

1. Uluslararası Yazarlar 
Portre / Karikatür Yarışması 2020, Suriye
• Konu (Theme): Yazarlar (portre veya karikatür).
• En çok 2 eser + CV + foto.
• A4 (30x21 cm), 200 dpi çözünürlük, JPG/JPEG format, serbest teknik.
• Eserler şu e-adrese gönderilecektir: writerscartoon@yahoo.com 
• Karikatürler tanıtım amaçlı kullanılabilir (basım, website, gazete, poster, davetiye, vb) ve telif ödenmez.
• Ödül: Seçilen sanatçılara sertifika + albüm (PDF).
• Son katılma: 01.10.2020
• Kaynak: Suriye Karikatür websitesi: raedcartoon.
• Ayrıca bkz: caricaturque.

22.9.20

Girne Belediyesi 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması 2020 başladı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği
Tarafından Geleneksel Olarak Düzenlenen
9. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI 2020
SEÇİCİ KURUL ÇALIŞMALARI BAŞLADI
(21 Eylül 2020 – Girne) Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, 19. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması tanıtım toplantısı, 21 Eylül 2020 tarihinde Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.
KORONA’YA İNAT, 62 ÜLKEDEN 289 ÇİZER 887 ESER
Yeni bir düzenleme ile bu yıl ilk kez, “Zeytin” ve “Serbest” konularda, iki ayrı kategoride gerçekleştirilen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’na, Covid-19 salgını sonucu, dünyadaki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen, Korona’ya inat, 62 ülkeden 289 çizer toplam 887 eser ile katıldı. 
 NİDAİ GÜNGÖRDÜ
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, basın toplantısında yaptığı açıklamada, yarışmanın dünya karikatüründe önemli yere sahip olduğunu belirterek, karikatür yarışmasının devamlılığını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
M. SERHAN GAZİOĞLU
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı M. Serhan Gazioğlu, Covid-19 salgınına rağmen yarışmaya güzel bir katılım sağlandığını ve oldukça nitelikli eserlerin geldiğini ifade etti.
HÜSEYİN ÇAKMAK
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak da, yarışmanın dünya karikatüründe önemli bir yer ve güven sağladığını vurguladı. Hüseyin Çakmak, Covid-19 salgını nedeni ile bu yıl ödül töreni düzenlenmeyeceğini, şartlar uygun olması halinde ödül töreninin 2021 yılında, 20. Uluslararası Zeytin Festivali’nde yer alacağını belirtti.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ YEREL KAPSAMDA TUTULDU
9. Uluslararası Karikatür Yarışması Seçici Kurul Üyeleri bu yıl, Covid-19 salgını nedeni ile, yerel kapsamda tutuldu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Derman Atik, Hüseyin Çakmak ve Selen Selışık’tan oluşan seçici kurul üyeleri, 21 Eylül Pazartesi günü, Girne Sanat Galerisi’nde düzenlenen basın toplantısının ardından değerlendirme çalışmalarına başladı.
ESERLER ASKIDA KALACAK
9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda finale kalacak olan karikatürlerin, taklit, çalıntı veya kopya olup olmadığı belirlenmek için dijital ortamda askıda tutulacak ve itiraz süresinin ardından kesin sonuçlar açıklanacaktır.
KARİKATÜR SERGİLERİ
9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda dereceye giren ve finale kalan eserler, bu yıl dijital ortamda gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Zeytin Festivali süresince, önce sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayında, daha sonraki tarihlerde ise Girne Belediyesi giriş holünde panolar üzerinde sergilenecektir.
YÖNETİM KURULU
KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ.

20.9.20

14. Urziceni Uluslararası Karikatür E-Yarışması 2020, Romanya

14. Urziceni Uluslararası Karikatür E-Yarışması 2020, Romanya
Düzenleyenler:Urziceni Belediyesi Kültür Evi, Urziceni Belediyesi, BestCARTOONS.net sitesi
Tüm çizerlere açık bir yarışma.
Konular (Theme ): Serbest (Free Theme) ve "Çıkarın maskeyi!" (The Theme - Mask off!).
Ödüller: 500, 250, 150 Avro; 10 adet Mükemmellik Ödülü. 
Tüm kazananlara Özel Onur Diploması ve BestCARTOONS.net sitesinde sergi sayfası verilecektir. Ayrıca özel ödüller verilebilir.
Sonuçlar açıklandıktan sonraki 2 hafta içerisinde, ödül kazanan eserin orijinali yarışma adresine sağlam şekilde ulaştırılmak gerekmektedir.
Nakit ödüller Urziceni'de veya vergisi/masrafı düşülmek şartıyla banka yoluyla ödenecektir.
Sayı: İki bölümde ayrı ayrı en çok 5 (toplam 10) yazısız eser.
Katılımcı biyografisi (CV) eklenmelidir.
Orijinalden taranmış / Dijital olarak üretilmiş eserler 300 DPI, RGB renk, JPG format ve herbiri en fazla 2 MB büyüklükte dosya olarak şu adrese yollanmalıdır: casadeculturaurziceni@gmail.com
(Dosya adında sırayla katılımcının soyadı - ülkesi - eserin İngilizce ismi yer almalıdır).
Gönderilen eserler muhtemel benzerlik/kopya/çalıntı itirazları için Urziceni 2020 websitesinde yayınlanacaktır. İtiraz haklı bulunursa, o esere ödül verilmez. Sonuçlar aynı sitede yayınlanacaktır.
Katılımcı, eserinin etkinlik tanıtımında ve BestCARTOONS.net sitesinde kullanılıp yayınlanmasına izin vermiş sayılır.
Son katılma: 22 Kasım 2020.
Ek bilgi için e-mail: casadeculturaurziceni@gmail.com
Nicolae PETRACHE, Urziceni Kültür Evi Genel Müdürü.
(Kaynak: caricaturque).

16.9.20

4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması 2020, İzmir, Türkiye

4. EFLATUN NURİ KARİKATÜR YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI
Yarışma Konusu: COVID-19-PANDEMİ
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Konak Belediyesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Eflatun Nuri Karikatür Yarışması için başvuru sürecinin başladığı duyuruldu. 
Türk karikatürünün büyük ustalarından Eflatun Nuri anısına, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesi iş birliği ile 4. kez düzenlenecek “Eflatun Nuri Karikatür Yarışması” basın toplantısı İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde yapıldı. Yarışmanın ana temasının bu yıl “COVID–19–PANDEMİ” olarak belirlendiği açıklandı. 
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “İçinde bulunduğumuz durum sebebiyle bu yıl yarışmamızın konusunu pandemi olarak belirledik. Sağlık koşullarının, sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Pandemi ile ilgili gündemi biz de takip ediyoruz. Bu durumda bizim de üstümüze düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Tedbirli olmalı ve belirtilen kurallara uymaya devam etmeliyiz,” dedi. 
 Batur, “Dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın başlangıcını ilan ediyoruz. Bu seneki yarışmamız maalesef pandemi koşullarında sürecek ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde ilerleyecek. Koşullar uygun olduğu takdirde 10 Ocak’ta gerçekleştirmeyi planladığımız bir tören ile de yarışmanın neticesini kamuoyuna duyurmayı düşünüyoruz. Ancak biz de bu süreçte verilen talimatlara uymak zorundayız,” diyerek sözlerine devam etti. 
Eflatun Nuri Karikatür Yarışması’nın kente değer kattığını ifade eden Abdül Batur, “Bu yarışmanın yapılmasında başta geçmiş dönem belediye başkanımız Sema Pekdaş ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim,” diyerek sözlerini noktaladı. 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de şunları söyledi: 
“4 yıl önce geçmiş dönem belediye başkanımız Sema Pekdaş’ın desteğini alarak başlattığımız bu proje, ilk günkü heyecanla devam ediyor. Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur’un da destek sözünü verdiği proje geçen sene “Şiddet” teması ile düzenlendi. Aynı ivme ile devam ettiğimiz yarışmamız dördüncü yılına erişti. Eflatun Nuri Karikatür Yarışması düzenlendiği süre boyunca toplam 406 çizerden 1173 eser kabul etti. Son derece nitelikli, jüri üyelerinin puanlamada zorlandığı kaliteli çalışmalardı. İlk yarışmanın temasını “Basın ve İfade Özgürlüğü” olarak belirlemiştik. Bu daha sonra gündemin koşulları ile “Kentler ve Umutlar” ve “Şiddet” olarak karşımıza çıktı. Şimdi de pandemi var. Pandemi de bu yıla her anlamda damga vurdu. Biz bugün itibari ile Eflatun Nuri Karikatür Yarışması'nın başlangıç zilini çalıyoruz,” dedi. 
2020 Eflatun Nuri Karikatür Yarışması başvuru şartları şöyle: 
Yarışma amatör ya da profesyonel bütün karikatür çizerlerine açıktır. Gönderilecek karikatürler yayımlanmış olabilir. Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbesttir. Başvurular e-posta ile yapılacaktır. Gönderilecek karikatürler A4 boyutunda olmalıdır. Her yarışmacı en fazla 3 (üç) karikatür ile katılabilir. 
 Karikatürler en son 14 Aralık 2020 Pazartesi 17.30’a kadar Konak Belediyesi’nin şartnamede belirtilen yazışma adresine elden ya da posta ile ulaşmış olmalıdır. Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler sergilenecek ve bir albümde toplanacaktır. 
JÜRİ ÜYELERİ: 
• Misket DİKMEN İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
• Abdullah TUNALI Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
• Sadık PALA Karikatürist, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Saymanı 
• Varol YAŞAROĞLU Karikatürist 
• Zafer GÜVEN Karikatürist 
• Mustafa YILDIZ Karikatürist 
• Ömer ÇAM Karikatürist 
• Cemal İLKBAHAR Karikatürist 
• Aycan GÖNENÇ Karikatürist 
ÖDÜLLER: 
Birincilik 6.000 TL (net) ve Plaket 
İkincilik 5.000 TL (net) ve Plaket 
Üçüncülük 4.000 TL (net) ve Plaket 
Başarı Ödülü (3 Adet) 1500 TL (her birine, net) ve Plaket 
Konak Belediyesi Özel Ödülü 1.500 TL (net) 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü 1500 TL (net) 
Jüri Özel Ödülü 1000 TL (net) 
Mustafa BORA Özel Ödülü 1500 TL (net) 
Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü (Cemiyet) 
YARIŞMA TAKVİMİ: 
Eser son gönderim tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 
Jüri değerlendirme toplantısı: 19 Aralık 2020 Cumartesi 
 Yarışma sonuçlarının açıklanması: 21 Aralık 2020 Pazartesi 
Ödül Töreni: 10 Ocak 2021 Pazar. 
ESERLERİ GÖNDERME ADRESİ: eflatunyarisma@gmail.com 
Yarışma Koordinatörü: Aslı Yapağılı 
İletişim Numarası: 0 507 4722107 
Web Adresi: www.konak.bel.tr .