2.1.10

Dünya Basın Karikatürleri Yarışması'nda son teslim: 31 Ocak

Dünya Basın Karikatürleri Yarışması - Sintra 2010 - Portekiz
Yayınlanmış eserlere, özellikle basında çalışan çizerlere açık olan yarışma üç alanda düzenleniyor: Basın karikatürü (editorial cartoon); portre karikatür (caricature); karikatür (gag cartoon). Basın karikatürünün 2009 yılındaki aktüel gerçek olaylar ve kişilerle ilgili olması beklenirken, konusu güncel olaylara dayanmayan eserler karikatür (gag) alanında ele alınacak, portre karikatürlerde ise salt mizahi nitelik göz önünde tutulacaktır.
Sayı: Her alanda en çok 1 orijinal karikatür. Dijital araçlarla üretilmiş yüksek nitelikli baskı eserler, sanatçı tarafından imzalanma koşuluyla orijinal olarak kabul edilecektir; ancak bu eserlerde kullanılan teknik ve malzeme, başvuru formunda belirtilmeli ve eserin dijital dosyası da eklenmelidir.
Her eserin arka yüzüne dikkatle yazılmış bir katılım formu ve tanıtım etiketi yapıştırılmalıdır. Eserde bir başlık ya da altyazı kullanılmışsa, bunun ingilizce karşılığı tanıtım etiketine eklenmelidir. Eserler iki kalın karton arasında yollanmalıdır. (Katılımcının posta kutusu adresi kabul edilmiyor, konut/iş adresi isteniyor).
Eserlerin düzenli olarak çıkan ve satış bedeli karşılığı okura ulaşan bir gazete ya da dergide 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında yayınlanmış olması esastır. Bu koşulun gereği olarak, eserin yayınlandığı yayın organının adı ile yayın tarihinin görülebildiği ve eserin yer aldığı sayfa, eserle birlikte yollanmalıdır. Ayrıca, eser(ler)in yer aldığı yayın organının başlığı da, yeniden basım olanağı verecek boyutta olmak üzere, birlikte yollanmalıdır.
Boyut: En fazla A3 (420 x 297 cm).
Satış: Eserinin satılmasını dileyen sanatçı bunu katılım formu ve tanıtım etiketinde avro cinsinden fiyat olarak belirtmelidir. Bu fiyata galeri payı eklenir. Dijital ürünler satışa sunulmaz. Ödül kazanan ya da satılanlar dışındaki (yarışma koşullarına uyan) tüm eserler geri yollanır. Seçilenlere albüm. Seçilen eserlerin yayınlanmış olduğu gazete ve dergi editörlerine de birer albüm gönderilecektir.
Ödüller:
Büyük Ödül 20.000 Avro (3 alanda Birinci seçilen eserlerden birisine verilecek olan Büyük Ödül sahibi sanatçıya ayrıca Birincilik Ödülü nakit karşılığı ödenmez).
Her 3 alanda ayrı ayrı olmak üzere:
Birincilik 5.000, İkincilik 2.500, Üçüncülük 1.000 Avro.
Jüri dilerse finalistler için ek ödüllendirme yaparak Onur Mansiyonları verebilir. Ödül kazanan ve seçilen sanatçılara katılım belgeleri ve kazanan eserlerin yer almış olduğu yayın organlarına da anı diplomaları verilecektir.
Sergi açılışı ve ödül töreni: Bahar 2010, Sintra Modern Sanat Müzesi ve Olga Cadaval Kültür Merkezi, Sintra.
Yarışma adresine son teslim: 31 Ocak 2010
Yarışma adresi: WORLD PRESS CARTOON AP. 1179 EC Picoas 1050-001 Lisboa – Portugal
Kargo (TNT, DHL, FEDEX, UPS, vb.) ile katılım için adres: WORLD PRESS CARTOON Av. Fontes Pereira de Mello, 30-9, 1050-122 Lisboa – Portugal
E-mail: info@worldpresscartoon.com
WEB: http://www.worldpresscartoon.com/
Katılım formu: http://worldpresscartoon.com/download/EntryForm2010.pdf
Koşullar: http://worldpresscartoon.com/download/REGULATION2010.pdf

Hiç yorum yok: