1.1.10

5. Uluslararası Santomera 2010 Karikatür Yarışması

5. Uluslararası Santomera 2010 Karikatür Yarışması - İspanya
KOŞULLAR
1. Profesyonel olsun ya da olmasın, tüm ülkelerin çizerleri bu yarışmaya katılabilir.
2. Her sanatçı daha önce başka bir yarışmaya katılmamış en fazla 2 orijinal eser gönderebilir.
3. Konu: Küreselleşme, Toplumsal Dışlanma ve Dayanışma (GLOBALIZATION, SOCIAL EXCLUSION AND SOLIDARITY).
4. Eserler orijinal olmak koşuluyla teknik serbesttir. Dijital yollardan üretilmiş eserlerin nitelikli baskıları da sanatçı tarafından imzalanmak ve no:1 olarak numaralanmak koşuluyla kabul edilecektir.
5. Boyut en fazla 30x42 cm ve çerçevesiz olmalıdır.
6. Ödüller: 1000, 700, 2 adet Finalist (herbiri) 200, Murcia bölgesinden ve Santomera’dan birer sanatçıya Özel Ödül (herbiri) 200 Avro.
7. Eserler 26 Şubat 2010 saat 14:00’e kadar yarışma adresine ulaşmış olmalıdır. Geç gelen eserler kabul edilmeyecektir.
8. Her eserle birlikte sanatçı adı, adresi, tel no, foto, elmek, kısa biyografi (name, address, phone number, photograph, e-mail, curriculum) bir etiket, katılım formu, vb halinde eklenmelidir.
9. Yarışma adresi:
V CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO “SANTOMERA 2010”
Ayuntamiento de Santomera CASAGRANDE (Inmigración) C/ Cuatro esquinas, 58, 30140 Santomera • Murcia • SPAIN

10. Üyeleri Kadınlar, Eşit Haklar, Yaşlılar ve Göçmenler Dairesi tarafından atanacak jürinin 9 Mart 2010 tarihinde açıklayacağı karar kesindir.
11. Seçilen eserler 29 Mart - 30 Nisan 2010 arasında Casagrande, Santomera’da sergilenecektir.
12. Özellikle olumlu mesaj içeren eserler değerlendirilecektir.
13. Ödül kazanan eserler Santomera kent meclisi mülkiyetine geçer, geri verilmez.
14. Ödül verilmemiş eserler (yarışma koşullarına uymayanlar hariç), sanatçı tarafından eseriyle birlikte göndereceği etiket, form, vb katılım belgesi üzerinde açıkça talep edilmiş ise, sergilemeler sonrasında geri gönderilir.
15. Bu koşullar kent meclisinin http://www.ayuntamientodesantomera.com/ sitesi ile yarışma blogunda duyurulur: http://humor-grafico-santomera.blogspot.com/ .
16. Yarışmaya katılmak için tüm bu koşulların kabul edilmesi şarttır.
Santomera, 9 Aralık 2009.

Hiç yorum yok: