26.11.08

Kurban Karikatürleri Sergisi önümüzdeki hafta İzmir Bornova'da açılıyor

KURBAN KARİKATÜRLERİ SERGİSİ

YAKLAŞAN KURBAN BAYRAMININ HEMEN ÖNCESİNDE 1 ARALIK 2008 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00'DE İZMİR BORNOVA UĞUR MUMCU KÜLTÜR MERKEZİ'NDE AÇILACAK OLAN KARİKATÜR SERGİSİNDE, HEMEN HER KURBAN BAYRAMINDA BİREYLER VE TOPLUM OLARAK YAŞADIĞIMIZ OLUMSUZLUKLARA DEĞİNEN KARİKATÜRLER YER ALIYOR.
Kurban konusunun toplum sağlığı, hayvan sağlığı ile hayvan hakları ve refahı, gıda güvenliği, çevre, ekonomi, tüketim gibi boyutları vardır. AB üyelik sürecinde bulunan ülkemizde kurban konusundaki sorunların çözümü için orta ve uzun vadeli politikalara ve uygulamalara önemle ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konudaki sorunların çözümü için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması gerekmektedir.
AB Veteriner Hekim Platformu ve Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin ortak organizasyonu ile 21 Kasım 2007 tarihinde Ankara’da Veteriner Hekimler Derneği ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ev sahipliğinde geniş katılımlı bir “KURBAN ÇALIŞTAYI” düzenlenmiştir. Bu Çalıştay’a bakanlıklar, fakülteler, sivil toplum örgütleri, basın mensupları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve sektör temsilcileri katılarak uzun ve kısa dönemde alınacak önlemleri tartışmışlardır.
Çalıştay’da, ülkemizde Kurban Bayramlarında yaşanan olumsuz manzaraların önlenmesi, kurban, adak vb. mezbaha dışı kontrolsüz kesimlerin insan, çevre, hayvan sağlığı ve ekonomiye yaptığı olumsuz etkilerin ortaya konulması ve bu olumsuzlukların giderilmesine yardımcı olmak amacıyla çeşitli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. Alınan kararlar maddeler halinde sıralanmış ve yayınlanmıştır. Bakınız ( http://www.abveteriner.org/dosyalar/Kurban_bildirge.doc )
Çalıştay Bildirgesi’nin 4. Maddesi’nde, “Kamuoyuna yönelik olarak geniş kitleleri eğitecek ve ulaşabilecek şekilde karikatür, çizgi film, belgesel, vb. programlar yapılarak, materyaller hazırlanarak görsel olarak ulusal ve yerel değişik yayın organlarında gösterilmesi, ayrıca radyo programları yapılması ve broşürler hazırlanarak değişik market, hayvan pazarı, vb. yerlerde ücretsiz dağıtımlarının sağlanması, toplumsal tutum ve davranışların değiştirilmesini hedefleyen yaygın eğitim ve sivil toplum girişimlerinin çoğaltılması” öngörülmektedir.
Bu doğrultuda AB Veteriner Hekim Platformu, Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği tarafından hazırlanan "KURBAN KARİKATÜRLERİ SERGİSİ" Bornova Belediyesi’nin desteği ve ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Dileğimiz, Sergi’nin, bu konudaki mesajların tüm yetkililer ile kamuoyuna ulaşmasını sağlaması ve kurban konusundaki sorunların çözümüne yardımcı olmasıdır.
Çizgi ve yorumlarıyla bu sergiye hayat veren karikatüristlere ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği
AB Veteriner Hekim Platformu
Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Bornova Belediyesi

SERGİYE KATILAN ÇİZERLER
Abidin Köse, Akdağ Saydut, Ayten Köse, Birol Çün, Cem Koç, Cemalettin Güzeloğlu, Eray Özbek, Erol Özdemir, Ercan Baysal, Firuz Kutal, Hasan Efe, İbrahim Tapa, İrfan Özüdoğru, Mehmet Kahraman, Mehmet Zeber, Mehmet Ali Güneş, Menekşe Çam, Murat Dolgun, Murteza Albayrak, Nuri Bilgin, Öykü Tığlı, Refik Tiniş, Sadık Öztürk, Serdar Sayar, Sönmez Yanardağ, Tan Oral, Turan İyigün, Zeynep Gargi.


Hiç yorum yok: