23.7.15

7. Uluslararası Fikirler Kenti Karikatür Yarışması 2015, Meksika

KATILIM KURALLARI
1. 18 yaş ve üzeri herkes katılabilir.
2. Daha önce yayınlanmamış, başka yarışmaya katılmamış (ve bu yarışma süresince katılmayacak olan), yayın hakkı devredilmemiş, orijinal eserler ile sanatçı tarafından imzalı dijital baskı ürünler kabul ediliyor.
3. Eserde ele alınması istenen konu şudur: Sorun nerede? Mesele nedir? (What's the point?)
Açıklama:
Bilginin akıl almaz bir hızla deveran ettiği bir teknoloji çağında yaşıyoruz. Ülkeler ve insanlar tarihte benzeri görülmedik biçimde birbiriyle irtibat kurabiliyor. Etkileyici tıbbi ilerlemeler dünyasındayız; bedenimiz, zihnimiz, hatta ruhumuz hakkındaki bilgilerimiz sürekli artıyor. Ancak bilimkurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz birtakım karmaşık makineler aracılığıyla çalışma yaşamı otomatik bir hale dönüşmekte. Yeni enerji üretim teknolojileri, medeniyetten çok uzak insan topluluklarına su ve elektrik götürebilen teknikler geliştirdik. Stajlar, mezuniyet kursları, internetten yüksek lisans ve doktora eğitim programları sayesinde üniversiteler artık dünyanın her yanından ulaşılabilen kurumlar oldu. Kamu politikası artık heryerde ayrımcılığa karşı yürüyor, ağır adımlarla ama asla durmaksızın cinsiyet eşitliği ve herkes için eşit haklar sağlanması yolunda ilerliyor. Artık insanlar, daha önce rastlanmadık biçimde, ruh, beden ve zihin bütünlüğüne sahip ve herbiri bütün diğerlerini etkileyebilen birer varlık, birer kişilik olarak görülüyor ve insanın daha da ilerlemesi için her türlü program, metot geliştirilmeye çalışılıyor.    
Evet, dünyanın birçok yerinde şu anda yürürlükte olan sınırsız bir gelişme, ilerleme söz konusu; iyi ama, neden hala savaşlar sürüyor, öyleyse? Neden dünyanın birçok yerinde hala açlık, kıtlık var? Niçin onca insan aşırı yoksulluk içinde yaşamakta? Neden hala emek sömürüsü var? Ve neden hala cinsel sömürü var? Neden hala bu kadar çok uyuşturucu var? Niçin hala pek çok çocuk temel eğitimden yoksun? Sokaklardaki bunca vahşet neden? Kolaylıkla tedavi edilebilecek hastalıklar yüzünden niçin hala bütün bir nüfus kaybediliyor? Neden? Neden? Neden?  
Sorun nerede? Mesele nedir?
Yarışma, bu soruya ya da buna benzer bir soruya karikatür formatında vereceğiniz karşılığı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Katılan eserler, konunun özüne uygunluk, yaratıcılık ve teknik ustalık yönünden değerlendirilecektir.
Hakaret nitelikli ve insan haklarına aykırı işler yarışmaya alınmaz.
4. Sayı: En çok 3 eser (Üçten fazla iş yollayan katılımcının tüm eserleri yarışmadan çıkarılır).
Eserler yarışma sitesinden elektronik olarak yollanabildiği gibi, yarışma adresine geleneksel postayla da yollanabilir.
5. Teknik: Serbest. El yapımı veya dijital. Siyah-beyaz veya renkli.
6. Boyut: En fazla A4 (21x29 sm) ya da bununla orantılı bir ölçü. Çözünürlük: En az 300 dpi, büyüklük en fazla 10 MB.
7. Katılımcı, eğer orijinal eserini geleneksel postayla yolluyorsa,
• Full name of the author and pseudonym / Adı soyadı ve (kullanıyorsa) mahlası (takma adı)
• Photo or self-portrait of the author / foto ya da karikatür portresi
• Address / adresi
• Telephone / tel no
• E-mail / elmek
• Nationality / tabiyet (T.C. vatandaşları “Turkish” yazmalı)
• Title of each cartoon / (her bir) eserin adı
• Is this the first time you participate? / “ilk kez mi katılıyorsunuz?” sorusunun cevabı (ilk kez ise “Yes, first time” yazılabilir, daha önce katılanlar bu kez kaçıncı katılımı olduğunu rakamla belirtebilir)
• Brief biographical summary (CV) / kısa biyografi/yaşamöyküsü (en fazla 15 satır)
içeren bir belgeyi/katılım formunu kapalı bir zarf içinde eklemesi gerekiyor.
8. Orijinal eserini geleneksel postayla yollayan her katılımcı, aşağıda örneği bulunan, yarışma koşullarını kabul ettiğinizi ve size ait olan o eser(ler)in kullanım iznini verdiğinizi belirten bir belgeyi, ad ve soyadını iki boşluğa yazıp en alttaki çizginin üstünü imzalayarak yukarıda bahsi geçen kapalı zarfla postalamalıdır (parantezlerin olduğu yerlere ad soyad yazılarak parantez atılacak):
I, (katılımcı adı soyadı), certify that I am the author of this entry that I hereby submit to the 2015 La Ciudad de las Ideas contest, ‘What’s the point?’ I, (katılımcı adı soyadı), accept that by submitting this entry in accordance to the rules of the contest, I am allowing Poder Cívico, A.C. to use it for the purposes it deems pertinent.
SIGNATURE: ________________________
9. Eser(ler) ve katılımcı belgeleri zarfı şu adrese postalanmalıdır:
7th International Cartoon Contest 
What’s the Point?
Reforma 222, Piso 12, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06600, México D.F.
Elektronik katılım için www.ciudaddelasideas.com/caricaturas sayfasındaki formu doldurup eseri (en az 300 dpi, en fazla 10 MB) yükleyiniz. Her eser için yeniden form doldurup eseri yükleyiniz.
 Eserin yüklenmesi ertesinde 8. maddede belirtilen koşulları kabul ettiğiniz anlamında Kabul (Accept) tıklanmalıdır.
10. Seçilen eserler Puebla kentinde 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde sergilenecek ve bağlantılı medyada yayınlanacaktır.
11. Katılım süresi: 17 Haziran – 18 Ağustos 2015 (Tarih damgasına bakılır).
12. Sonuçlar yarışma sitesinde, Twitter ve Facebook’ta açıklanır.
WEB: www.ciudaddelasideas.com
Twitter @cddelasideas
Facebook www.facebook.com/Cddelasideas .
Kazananlara email yoluyla haber verilir.
Yarışmayla ilgili @ciudaddelasideas.com ya da @podercivico.org.mx uzantılı olmayan adreslerin mesajlarına itibar etmeyiniz.
13. Jüri üyelerinin kararı kesin olup kimlikleri yarışmanın duyurulmasıyla açıklanır.
14. Ödül alanlar dışındaki eserler sonuçların açıklanmasından 3 ay sonra elden alınabilir veya yazılı olarak geri istenebilir.
15. Ödüller:
Birincilik / İkincilik / Üçüncülük: Puebla kentinde düzenlenecek “Brilliant Minds International Festival: Puebla The City of Ideas” etkinliklerine katılmak için seyahat bileti, konaklama ve yemek + Diploma.
Ayrıca 3 adet Onur Mansiyonu: Festivalden sonra Diploma yollanacaktır.
Not: Ödüller nakde çevrilemez ve başkasına devredilemez.
Yarışma koordinatörü:
Martha Barragán Méndez “Mar”
concursocaricaturas@ciudaddelasideas.com
Coordinator of the International Cartoon Contest of
International Festival of Brilliant Minds “La Ciudad de las Ideas”
Twitter:
@cddelasideas
@RoemerAndres
Youtube: http://www.youtube.com/LaCiudaddelasIdeas
Facebook: https://www.facebook.com/Cddelasideas
Instagram: https://instagram.com/cddelasideas/
Webpage: www.ciudaddelasideas.com
Ek bilgi ve yorumlar için:
Tel: +52 (55) 5140-3660 / +52 (55) 8582-5340
E-mail:
concursocaricaturas@ciudaddelasideas.com
contacto@ciudaddelasideas.com .

Hiç yorum yok: