1.7.13

5. Uluslararası Fikirler Kenti Karikatür Yarışması 2013, Meksika: Tehlikeli Fikirler

1. 18 yaşından büyük herkes katılabilir.
2. Daha önce yayınlanmamış, başka yarışmaya katılmamış (ve bu yarışma süresince katılmayacak olan), yayın hakkı devredilmemiş, orijinal eserler ile sanatçı tarafından imzalı dijital baskı ürünler kabul ediliyor.
3. Eserde ele alınması istenen konu şudur: Tehlikeli Fikirler (Dangerous Ideas).
Önümüzdeki 6 yıl içinde 10 milyon insanın hayatını değiştirebilecek nitelikteki tehlikeli fikriniz nedir? (What is your dangerous idea capable of changing the lives of 10 million people over the next six years?)
Yarışma, bu soruya karikatür formatında vereceğiniz karşılığı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Gerekirse kısa bir metin, altyazı da ekleyebilirsiniz (İspanyolca yazılmalı, ama İngilizce çevirisi de eklenmeli). Konuyu ya çizimle yapacağınız göndermeler, ya da kullanacağınız bir başlık ya da altyazıyla, açıklıkla ortaya koymanız bekleniyor.
Hakaret nitelikli ve insan haklarına aykırı işler yarışmaya alınmaz.
4. Sayı: En çok 3 eser (Üçten fazla iş yollayan katılımcının tüm eserleri yarışmadan çıkarılır).
5. Teknik: Serbest. El yapımı veya dijital. Siyah-beyaz veya renkli.
6. Boyut: En fazla A4 (21x29 sm) ya da bununla orantılı bir ölçü. Çözünürlük: En az 300 dpi, büyüklük en fazla 10 MB.
7. Katılımcı, eğer orijinal eserini yolluyorsa,
• Full name of the author and pseudonym / Adı soyadı ve (kullanıyorsa) mahlası (takma adı)
• Photo or self-portrait of the author / foto ya da karikatür portresi
• Address / adresi
• Phone number / tel no
• Email / elmek
• Nationality / tabiyet (T.C. vatandaşları “Turkish” yazmalı)
• Title of (each) work / (her bir) eserin adı
• Is this the first time you participate? / “ilk kez mi katılıyorsunuz?” sorusunun cevabı (ilk kez ise “Yes, first time” yazılabilir)
• Brief biographical summary (CV) / kısa biyografi/yaşamöyküsü
içeren bir belgeyi/katılım formunu kapalı bir zarf içinde eklemesi gerekiyor.
8. Orijinal eserini geleneksel postayla yollayan her katılımcı, aşağıda örneği bulunan, yarışma koşullarını kabul ettiğinizi ve size ait olan o eser(ler)in kullanım iznini verdiğinizi belirten bir belgeyi, ad ve soyadını iki boşluğa yazıp en alttaki çizginin üstünü imzalayarak yukarıda bahsi geçen kapalı zarfla postalamalıdır (parantezlerin olduğu yerlere ad soyad yazılarak parantez atılacak):
I, (katılımcı adı soyadı) certify to be the author of the artwork(s) presented to the 2013 Dangerous Ideas Contest and submit them to the City of Ideas. I, (katılımcı adı soyadı) accept, for the simple reason of presenting my work to this contest, the use of my work by Poder Cívico A.C. in any way they consider pertinent.
_________________________
Signature
9. Eser(ler) ve katılımcı belgeleri zarfı şu adrese postalanmalıdır:
5o. Concurso Internacional de Caricatura TUS IDEAS PELIGROSAS
Reforma 222, Piso 12
Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06600 México D.F.
Elektronik katılım için www.ciudaddelasideas.com/caricaturas sayfasındaki formu doldurup eseri (en az 300 dpi, en fazla 10 MB) yükleyiniz. Her eser için yeniden form doldurup eseri yükleyiniz.
 Eserin yüklenmesi ertesinde 8. maddede belirtilen koşulları kabul ettiğiniz anlamında Kabul (Accept) tıklanmalıdır.
10. Seçilen eserler Puebla kentinde 7-9 Kasım 2013 tarihlerinde sergilenecek ve bağlantılı medyada yayınlanacaktır.
Facebook: www.facebook.com/Cddelasideas
Flickr: www.flickr.com/95637596@N07
Web: http://www.ciudaddelasideas.com
11. Katılım süresi: 17 Mayıs – 1 Ağustos 2013.
12. Sonuçlar http://www.ciudaddelasideas.com/ sitesinde, Twitter ve Facebook’ta açıklanır. Kazananlara email yoluyla haber verilir. Yarışmayla ilgili @ciudaddelasideas.com ya da @podercivico.org.mx uzantılı olmayan adreslerin mesajlarına itibar etmeyiniz.
13. Jüri üyelerinin kararı kesin olup kimlikleri yarışmanın duyurulmasıyla açıklanır.
14. Ödül alanlar dışındaki eserler sonuçların açıklanmasından 3 ay sonra elden alınabilir veya yazılı olarak geri istenebilir.
15. Ödüller:
Birincilik / İkincilik / Üçüncülük: Puebla kentinde düzenlenecek “Brilliant Minds International Festival: Puebla The City of Ideas” etkinliklerine katılmak için seyahat bileti, konaklama ve yemek + Diploma.
Ayrıca 3 adet Onur Mansiyonu: Festivalden sonra Diploma yollanacaktır.
Not: Ödüller nakde çevrilemez ve başkasına devredilemez.
Yarışma koordinatörü:
Martha Barragán Mendez "Mar"
concursocaricaturas@ciudaddelasideas.com
The City of Ideas Festival
International Cartoon Contest Coordinator
Twitter:
• @cddelasideas
• @RoemerAndres
Youtube: http://www.youtube.com/LaCiudaddelasIdeas
Facebook: https://www.facebook.com/Cddelasideas
CDI 2012 Video Memory: http://youtu.be/iDUSoIt28R8
Web: www.ciudaddelasideas.com
Soru ve yorumlarınız için:
Tel: +52 (55) 5140-3660 / +52 (55) 8582-5340
E-mail:
concursocaricaturas@ciudaddelasideas.com
contacto@ciudaddelasideas.com.

Hiç yorum yok: