29.12.08

"Özgün Karikatür, Dürüst Karikatürcü" için imza kampanyasına katılıyorum

Karikatürcülere…
Son dönemlerde Türk karikatürü adına başarılı çalışmalar yapılmaktaysa da, özellikle “benzer” karikatür konusunda bu başarılara gölge düşürecek örnekleri çokça görmekteyiz. Ne yazık ki, karikatür ve karikatürcüleri ilgilendiren birçok konuda olduğu gibi bu konudaki çalışmalara yaklaşımda da karikatürcüler arasında görüş birliği sağlanamamakta. Öyle ki; bazı karikatürcüler bu çalışmaları desteklerken, bazıları da bu uygulamayı “karikatür hafiyeliği” olarak değerlendirmekte. Bizler bu konudaki eleştiri oklarına sadece karikatürcülerin hedef olmaması gerektiğini, öncelikle jürileri oluşturan karikatürcülerin de bu konuda üzerlerine düşen görevleri yapmalarını bekliyoruz. Jürilerin Türk ve dünya karikatürüyle yakından ilgilenen, deneyimli ve usta kalemlerden oluşmasını ve ödüllerin belirlenmesinde daha dikkatli olmalarını, “çizer kayırma”malarını bekliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan “2008 İzoder Ulusal Karikatür Yarışması”nda 2.lik ödülünü kazanan karikatürün bir benzerinin, yine 2006 yılında düzenlenen İzoder yarışmasına katılan ve albüme alınan karikatürler arasında olduğu belirlendi. Birçok karikatürcü tarafından değerlendirmenin yarışma şartnamesine aykırı olduğu yönünde itiraz yapıldığı halde, İzoder yönetim kurulu (ve tabii ki jüri) aldığı son kararla sonucun değişmeyeceğini itirazda bulunanlara mail yoluyla bildirdi. Bizler, aşağıda sunduğumuz benzeşen karikatürlerin yarışma şartnamesine aykırı olduğunu düşünüyoruz. İzoder’in konuyla ilgili yarışma şartnamesindeki 2. maddeyi de hatırlatalım isterseniz:
“Madde 2: Yarışmaya katılacak karikatürler, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, ödül almamış ve özgün olmalıdır. Yarışmada dereceye giren eserlerin kopya olduğu veya önceden ödül aldığı sonradan anlaşıldığı takdirde, verilen ödül 10 gün içinde İZODER’e iade edilir. Bu durumda, değerlendirmede bu eserden sonra en yüksek oyu almış olan eser ödülü almaya hak kazanır. Bu husus ayrıca basın ve diğer yollarla kamuoyuna da duyurulur.“
Yukarıda yayınlanan maddede de açıkça görüldüğü gibi 2.lik ödülü kazanan karikatürün „özgünlüğü“ kanımızca ortadan kalkmış bulunmaktadır. Karikatürün benzeri 2006 yılında, yine aynı yarışmada bir başka çizer tarafından çizilmiştir. Bizler, son dönemlerin en çok tartışılan konusuna jürilerin gereken önemi vermediğini ve ödülün geri alınmamakla, şartnamenin açıkça ihlal edildiğini ve kararın, bunu sistematik olarak uygulayan kötü niyetli çizerleri de cesaretlendirdiğini düşünmekteyiz.
İkincilik ödülü kazanan karikatürle benzerine „rastlantı“ diyerek aklayan jüri kararına itiraz ediyor, kendi hazırladığı şartnamesine uymayan İzoder yarışmasını da protesto ediyoruz. Ve, karikatürcüleri bundan sonra düzenlenecek „İzoder“ yarışmalarına katılmamaya çağırıyoruz. Amacımız, kopya-çalıntı karikatürlere, emek hırsızlığına ve tutarsız kararlarıyla haksız kazanca fırsat tanıyan jürilere „dur“ demektir.
Bu bildirinin, bir kişiyi ya da kurumu karalama kampanyası olmaktan öte, „karikatür üzerinden yapılan bir aymazlığın kamuoyuna objektif sunumu“ olarak değerlendirilmesini önemle vurgulamak istiyoruz. Ayrıca, bu çabalarımızın, bildiriye katılmayarak, sessiz veya tepkisiz kalan karikatürcü dostlarımızın da kişisel emeklerine katkı sağlaması en büyük dileğimizdir.
„Bana dokunmayan yılan, bin yıl yaşasın“ demiyor, "Türk karikatürünü dünya karikatüründe daha da önemli bir konuma getirelim" diyorsanız… Benzerliklere sadece „rastlantı“ demiyor, “bu kadarına da pes“ diyorsanız… „Jüridir, ne yaptığını bilir“ demiyor, „Ahbap-Çavuş“ jürilerine hayır!“ diyorsanız…
BiZE iMZALARINIZLA KATILIN!“
NOT: Şu ana kadar imza kampanyasına katılan karikatürcülerin listesini görmek için TIKLAYINIZ
Bildiriyi destekleyenler bu listeye dahil edilecektir. Bildiriyi okuyup onaylayanlar donquichotte@gmx.net adresine başvurarak, isimlerini yazdırabilirler..
KONUYLA iLGiLi LiNKLER: http://www.donquichotte.at/_file_/bildiriveimzalar.doc http://www.donquichotte.at/_file_/mg-similars.jpg


Hiç yorum yok: