20.4.16

Engelleri Kaldıralım konulu Uluslararası Karikatür Yarışması 2016, Türkiye

2016 YILI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER
VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELSİZ İZMİR 2016 ULUSLARARASI KONGRESİ
KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN
“ENGELLERİ KALDIRALIM” KONULU
ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI
KATILIM KOŞULLARI

1. AMAÇ:
Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2 Kasım – 5 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye'de 2. kez "Uluslararası Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi" gerçekleştirilecektir. ENGELSİZ İZMİR 2016 bilimsel bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, "ENGELLERİ KALDIRALIM" konulu bir karikatür yarışması düzenlenecektir.
Dünya nüfusunun % 10’u engelli. Onlar duyamıyor, göremiyor, yürüyemiyor ve sosyal hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Gelişmiş ülkelerdeki engellilere nazaran dünyadaki birçok engelli bakıma muhtaç. Çoğu okuyamıyor, medikal destekten yoksun hayatlarını sürdürüyor. Engellilerin uğradıkları negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden gelinmeleri 'görünmez' olarak yaşamalarına neden oluyor. Engellilerin kent yaşamına daha aktif katılmalarını sağlayacak uygulamaları başlatan ve Türkiye'nin ilk "Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi"ni hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de Uluslararası düzeyde düzenlediği karikatür yarışması ile engellilerin sorunlarını kamuoyuna taşıyacak.
Sizleri, Onlar için düşünmeye davet ediyoruz. Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserleri ile 'görünmez' engellileri görünür hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

2. KONU:
Karikatür Yarışmasının Konusu “ENGELLERİ KALDIRALIM”dır.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest uluslararası tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

4.KATILIM:
Yarışma tüm dünya sanatçılarına açıktır. Herhangi bir kısıtlama yoktur. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir. Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınabilir.

5.YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ
5.1. Orijinal:
Çizim tekniği serbest olup karikatürler renkli veya siyah beyaz olabilir. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır. Orijinal karikatür çalışması jüri değerlendirmesinde lehte bir puan oluşturacaktır.
5.2. Dijital (Bilgisayar çalışması):
Karikatür bilgisayarda çizilip gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır.

6.GENEL KOŞULLAR
6.1.Orijinal ve dijital çıktı olarak gönderilen eserlerin arkasına ad – soyad, telefon numarası, internet ve posta adresleri yazılacak, fotoğrafları ile kısa özgeçmişleri ve banka hesap (IBAN No) ve TC Kimlik numarası eklenecektir. Yarışmaya katılanlar http://www.engelsizmir.org/39/Yarismalar internet sayfasında yer alan katılım formunu doldurup, karikatürleriyle birlikte göndermek zorundadır.
6.2. 18 yaşından küçük yarışmacılar yasal velilerinin şartları kabul ettiğine dair imzalarını eklemelidir.
6.3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6.4. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, takvim, afiş vb.) eser sahibinin ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiç bir koşulda telif talep edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır. Ödül alamayan başvuruların sahipleri, tasarımların İdare tarafından hazırlanacak olan sergide sergilenmesinden sonra, yarışma Raportörlüğü'ne yazılı olarak başvuruda bulunduğu takdirde, eserleri yarışmacının adresine ödemeli olarak geri gönderilecektir. 15 Gün içinde talep edilmeyen işlerden İdare sorumlu değildir. Ödül alan tasarımlar ise İdareye ait olacaktır.
6.5. Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ) ödül kazananların ulaşım (Uluslararası, şehirler arası ve şehir içi) yemek ve konaklama masrafları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Diğer ödül kazananların (Mansiyon) ulaşım ücretleri hariç sadece konaklama ve yemek giderleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlananacaktır. Ödül kazandığı halde törene katılamayanların ödülleri Banka, WesternUnion vs. gibi imkânlar kullanarak kendilerine gönderilecektir.Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler sergilenecektir. Eserlerden bir albüm yapılması halinde albümde yer alan karikatürlerin sahiplerine bu albümden gönderilecektir.
6.6. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye edilecektir.
6.7. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil - yedek) ile 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Basın Yayın Halkla İlişkiler ve
Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, Tanıtım Şube Müdürlüğü
“Uluslararası Karikatür Yarışması”
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Posta Kod: 35260 Konak İzmir

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Gönderim Tarihi: 14 / 07 / 2016 PERŞEMBE (Ek süre verildi:)
Yarışma adresine son teslim: 17 / 07 / 2016 PAZAR
Değerlendirme Tarihi: 18 / 07 / 2016 PAZARTESİ
Sonuçların Duyurulması: 22 / 07 /2016 CUMA
Ödül Töreni: 2016 yılı Kasım ayı içinde İdarenin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

9. ÖDÜLLER
Kazanan yarışmacılara verilecek net ödüller şu şekildedir.
Birinciye; 8.000,00 TL ve Plaket
İkinciye; 5.000,00 TL ve Plaket
Üçüncüye; 3.000,00 TL ve Plaket
3 Adet Mansiyon Ödülü; 1.000,00 TL ve Plaket

10. YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ VE RAPÖRTÖRLERİ
Yoshiaki YOKOTA (Karikatürist), Musa GÜMÜŞ (Karikatürist), Massoud Shojai TABATABAİ (Karikatürist), Eray ÖZBEK (Karikatürist), İzel ROZENTAL(Karikatürist)
Ömer ÇAM ( Karikatürist - İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü Grafik Tasarımcı), Özgür SARAÇOĞLU (İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü Grafik Tasarımcı), Betül GÜNDÜZ (İBB Tanıtım Şube Müdürlüğü – Etkinlikler Şefi )

KATILIM FORMU:

Foto

İsim:

Soyad :

Kısa Özgeçmiş:

Ülke:

Banka Hesap (IBAN No):

Adres :

Telefon :

E-Posta:

KARİKATÜR 1:

KARİKATÜR 2:

KARİKATÜR 3:

KARİKATÜR 4:

KARİKATÜR 5:

Yarışma şartnamesi ile açıklanmış bulunan tüm maddeleri tam ve eksiksiz okuyup anladığımı, bu şartları aynen ve tereddütsüz kabul ve taahhüt ederek yarışmaya katılmış olduğumu, yukarıda yazılı bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Tarih                                              İmza

Hiç yorum yok: