7.7.15

4. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması'nda kesin olmayan sonuçlar açıklandı

7 GÜNLÜK BEKLEME SÜRESİ VAR
Girne Belediyesi'nin, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derne­ği işbirliğinde, Zeytin Festi­vali kapsamında, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslar­arası Zeytin Karikatürleri Ya­nşması'nın kesin olmayan sonuçları, Uluslar­arası Seçici Kurul Üyeleri’nin de katılı­mıyla Dome Otel'de gerçek­leşen basın toplantısında açıklandı.
“GİRNE BELEDİYESİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
Basın toplantısında konuşan Gir­ne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 4. Uluslararası Zey­tin Karikatürleri Yarışması'na 56 ülkeden 226 çizerin 457 eserle katıldığını belirterek, Girne Belediyesi için büyük önem taşıyan uluslararası ya­rışmanın, ülke tanıtımına da önemli katkı sağladığını vur­guladı.
Düzenlenen yarış­maya, Dünya’nın birçok ülke­sinden katılım olduğunu anım­satan Nidai Güngördü, bunun sanat ve sporla nelerin başarılabile­ceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
Nidai Güngördü, bunun yanında uluslararası bir seçici kurul ile çalış­maktan büyük mutluluk duyduklarını, Dünya’nın çeşitli ül­kelerinden; ABD'den, Yuna­nistan'dan, Almanya'dan, Bulgaristan'dan, Türkiye'den ve ülkemizden seçici kurulda yer alan karikatürcülere teşekkür etti.
Nidai Gün­gördü ayrıca, Dünya’nın 56 ülkesinden yarışmaya renk katan 226 çizere teşekkürlerini iletti.
ÖDÜL TÖRENİ ZEYTİN FESTİVALİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK…
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üye­si ve Yarışma Düzenleme Komitesi Üyesi Hüseyin Çak­mak da, Türkiye, Kuzey Kıb­rıs, Bulgaristan, Amerika Bir­leşik Devletleri, Almanya ve Yunanistan'ın ünlü karika­türcülerinden oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’nin değerlendir­mesi sonucunda kesin olma­yan sonuçların belirlendiğini ifade ederek, yarışmanın ödül töreninin, Ekim ayında dü­zenlenecek 14. Zeytin Festi­vali'nde gerçekleşeceğini söy­ledi.
“KARİKATÜR DÜNYASI NİDAİ GÜNGÖRDÜ'YE MİNNETTAR”
4. Uluslararası Zeytin Ka­rikatürleri Yarışması Seçici Kurul Baş­kanı ABD'li ünlü karikatür sanatı araştırmacısı ve eleştir­meni Prof. John A. Lent de, Kuzey Kıbrıs'ta, Girne Belediyesi'nin düzenlediği Ulus­lararası Zeytin Karikatürleri Yarışması'yla gurur duyması gerektiğini belirterek, Karika­tür Dünyası’nın Girne Beledi­ye Başkanı Nidai Güngördü'ye bu yarışma için minnettar oldu­ğunu ifade etti.
6 farklı ülke­den oluşan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’nin, kazanan­ları belirlemek için çok titiz bir çalışma yürüttüğünü, dürüst ve hakkaniyetli bir değerlendirme yaptığını kaydeden John A. Lent, ödül kazanan eser­leri, kompozisyon, çizim, özgünlük, yenilikçilik, etkili me­saj, farkındalık, kolay anlaşılabilirlik, evrensel beğeni ve konuya uygunluk kriterleriy­le seçtiklerini söyledi.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNE ANI PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ…
Toplantıda söz alan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri de, Zeytin konulu ulus­lararası karikatür yarışması düzenleyen Girne Belediyesi’ni kutlayarak, yarış­mada seçici kurul üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler ve yarışmanın uzun yıllar de­vam etmesini dilediler.
Ko­nuşmaların ardından Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’ne anı plaketi ve Kıbrıs'a özgü çeşitli hediyeler takdim etti.
İLK 3 DERECENİN YANINDA 15 ESERE ÖZEL ÖDÜL…
Kıbrıs’tan Musa Kayra, Hüseyin Çak­mak, Mustafa Azizoğlu, M. Ser­han Gazioğlu ve Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetme­ni Derman Atik, Bulgaris­tan’dan Yordanka Lyubenova, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof. John A. Lent, Türkiye'den Muhittin Köroğ­lu, Almanya'dan Hayati Boyacıoğlu ve Uluslararası Ka­rikatürcü Örgütleri Federasyonu (FECO) Temsilcisi Yunanistan'dan Grigoris Georgiou'dan olu­şan Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri, yarışmada ilk 3 de­recenin yanında, 15 esere de özel ödül verdi.
Ödüle layık görü­len eserler, benzerlik ya da kopya olup olmadığının de­ğerlendirilmesi için, bir hafta süreyle internet ortamında as­kıda bırakılarak uluslararası karikatür otoritelerinin de­ğerlendirmesine ve itirazına sunulacak; bu değerlendirmenin ardın­dan da sonuçlar kesinleşmiş olacak.
Yarışmanın ödül töreni Ekim ayında gerçekleşecek 14. Zeytin Festivali'nde ya­pılacak.
Havadis Gazetesi (05.07.2015).

Hiç yorum yok: