1.6.07

İzmir Kuş Cenneti yarışması

”İzmir Kuş Cenneti’nde Yaşam”
A m a ç
İzmir kenti sınırları içersinde yer alan Gediz Deltası, Akdeniz'in önemli sulak alanlarındandır. Dalyanlar, alüvyon adacıklar, azmaklar, tatlı ve tuzlu su bataklıkları, mevsimsel subasar çayırlar, Akdeniz tipi çalılıklar, tarım alanları ve tuzlalar gibi hayli farklı yaşam alanlarını barındıran Deltanın büyüklüğü yaklaşık 40 bin hektardır.
Gediz Deltası, kış ve yaz mevsimlerinde, soyu tükenme tehlikesiyle de karşı karşıya olanlar dahil 270 çeşit kuş türünün üzerinde, sayıca yaklaşık 80 ile 120 bin arasında su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Delta aynı zamanda su kuşlarının yanısıra çakal, tilki, porsuk, yaban ve saz kedisi, yaban domuzu gibi memeli hayvanlar ve yılkı atları için de bir yaşam alanıdır. Ayrıca Türkiye'de tehlike altında olan flamingonun iki üreme alanından biridir.
Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik açıdan taşıdığı eşsiz önemin yanı sıra, ekonomik ve peyzaj değerleri açısından da çok önemli sulakalan özelliği taşıyan, bu öneminden dolayı Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bulunan Gediz Deltası'nın varlığının korunmasının yanı sıra tanıtım amacıyla yerel kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 18 Ocak 2003 tarihinde "İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği" kurulmuştur. Birlik, kendi özerk yapısı içersinde İzmir Kuş Cenneti'nin tanınması, ulusal - uluslararası ziyaretlerle her açıdan değerlendirilmesi amacıyla bir dizi etkinlik düzenlemeyi programına almış bulunmaktadır. Bu etkinliklerden birisi ulusal ölçekte düzenlenmiş 'Karikatür Yarışması' dır.
K o n u
İzmir Kuş Cenneti'nde Yaşam
İZMİR KUŞ CENNETİNİ KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ 1. ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 1. Ulusal Karikatür Yarışması'nın konusu 2007 yılı için ; "İzmir Kuş Cenneti'nde Yaşam " olarak seçilmiştir.
Ö d ü l l e r :
Birincilik Ödülü: 1.500 YTL
İkincilik Ödülü : 1.000 YTL
Üçüncülük Ödülü : 750 YTL
Üç (3) Adet Mansiyon : 500'er YTL
S e ç i c i K u r u l :
Nurgül Uçar : İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Başkanı
Mustafa Kemal Yalınkılıç : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü
Bekir Coşkun : Gazeteci
Lütfü Dağtaş : Gazeteci
Eray Özbek : Karikatürcü
Ahmet Önel : Karikatürcü - Mizah yazarı
Ömer Çam : Karikatürcü
Mustafa Yıldız : Karikatürcü
Tufan Selçuk : Karikatürcü
Y a r ı ş m a A d r e s i :
“İzmir Kuşcenneti'nde Yaşam” Karikatür Yarışması
Milli Kütüphane Cd. S.S.K. Rant Tesisleri C4 Blok No:355-316 Konak-İZMİR
Telefon/Faks: 0232 441 31 77
Katılım Koşulları:
1. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
2. Karikatürlerin çizim tekniği serbesttir. Yarışmaya özgün karikatürle katılınması tercih edilir. Karikatür bilgisayar çıktısı olarak da gönderilebilir; bu durumda imza asıllı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Karikatürlerin boyutları en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 (29.7 x 42 cm.) olmalı ve başka bir zemine yapıştırılmamalıdır.
3. Para ödüllerinden en az bir tanesi 18 yaşından genç bir çizere verilecektir.
4. Yarışmaya gönderilen karikatürler ödül alsın veya almasın geri gönderilmeyecek ve saklanacaktır. Gönderilecek karikatürler daha önce hiç bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır; ancak yayınlanmış olabilir.
5. Ödüllerin ilanından sonraki 1 yıl içinde, ödül kazanan karikatürün çalıntı olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı anlaşılırsa, verilen ödül yarışmacıdan geri alınır.
6. Yarışmacılar, karikatürleriyle birlikte özgeçmişlerini, adres, tel, e-posta ve doğum tarihi bilgilerini de göndermelidir.
7. Yarışmacılar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
8. Karikatürlerin en geç 28 EYLÜL 2007 tarihine kadar posta adresine hasar görmeyecek şekilde gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.
9. Ödüller, 5 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA günü İzmir'de açılacak sergide törenle verilecek, ayrıca yarışma sonuçları aynı gün internet sitesinde duyurulacaktır. Kazananlara önceden bildirim yapılacaktır.
10. Yarışmada ilk üç dereceye girenlerden İzmir dışında olanların törene geliş gidiş ve 1 günlük otel konaklaması giderleri İZMİR KUŞ CENNETİNİ KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ'ne ait olacaktır. Diğer harcamalar kendilerine aittir.
11. Katılımcılar ödül alsın veya almasın karikatürlerinin her türlü kullanım haklarını İZMİR KUŞ CENNETİNİ KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ'ne devrederler ve bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen karikatürler, seçici kurulun belirlemesi sonucu bir albümde toplanacak, albüm tüm katılımcılara gönderilecektir.
12. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Sanatçılarımıza başarılar dileriz.
İzmir Kuş Cenneti hakkında geniş bilgi için internet adresi:
http://www.izmirkuscenneti.gov.tr/

Hiç yorum yok: