15.9.16

Öğretmen ve öğrencilere açık 2. EBA Karikatür Yarışması 2016, Türkiye

EBA-ÇİZGİ
2. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
Yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak;
• Eğitime, çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
• Fatih projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında farkındalığı artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
• Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak.
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
• Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak
2. HEDEF KİTLE:
Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
• Resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler.
• Resmi ve özel okulların orta ve lise kısımlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.
3. KONU: Mülteciler ve Kardeşlik
4. TEKNİK:
Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.
Yarışma şartname ve katılım formuna http://www.eba.gov.tr/yarisma/basvuru adresinden ulaşılabilir.
5. KATILIM KOŞULLARI:
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılacak olan karikatür yarışmasına; resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
• Yarışmacılar ancak birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
• Yarışmaya katılacak eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergilenmemiş olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• Katılımcı yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz çalışmanın arkasına, sağ üst köşeye yazılacaktır.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
• Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• YEĞİTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya katılan eserlerin bütün yayın hakları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne ait olur.
• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aittir.
6.YAPITLARIN TESLİMİ
• Yarışmacılar öncelikle 2(iki) harf ve 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz oluşturacaklardır.
 Örnek(AD2379)
 Rumuz karikatürün arkasına sağ üst köşeye, katılım formunun konulacağı zarfın üzerine ve kargo paketinin üzerine yazılacaktır.
• Öğretmen ve öğrenciler www.eba.gov.tr adresinden indirecekleri kendileri ile ilgili katılım formlarını doldurup zarfa koyacak ve kapatılan zarf üzerine sadece rumuzlarını yazacaklardır.
• Zarf, yarışmaya katılacak eserle birlikte postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanacak, zarfın üzerine “ÖĞRENCİ KATEGORİSİ” veya “ÖĞRETMEN KATEGORİSİ” ile katılımcının rumuzu yazılacaktır.
• Aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir:
MEB YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EBA ÇİZGİ KARİKATÜR YARIŞMASI Yarışma Komitesi 06500
Teknikokullar - Yenimahalle / Ankara
7. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
• Seçici kurul beş kişiden oluşur. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü seçici kurulu belirler
• Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında eserlerin hepsini birlikte değerlendirmekle yükümlüdür.
• Seçici kurul gerek duyması halinde öğretmen ve öğrenci kategorisinde iki adet özel ödül ihdas edebilir.
• Seçici kurul üyelerinden, mücbir sebeplerle katılamayanlar olursa, yerine Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından üye belirlenir.
Yapılacak ödül törenine şehir dışından katılacak ödül kazanmış yarışmacıların yol ve konaklama giderleri YEĞİTEK tarafından karşılanacaktır.
8.ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Öğrenci Kategorisi
• Birincilik Ödülü 4.000 TL
• İkincilik Ödülü 3.000 TL
• Üçüncülük Ödülü 2.000 TL
• Eba Özel Ödülü 2.000 TL
Öğretmen Kategorisi
• Birincilik Ödülü 4.000 TL
• İkincilik Ödülü 3.000 TL
• Üçüncülük Ödülü 2.000 TL
• Eba Özel Ödülü 2.000 TL.
Seçici kurul gerek duyması halinde öğretmen ve öğrenci kategorisinde iki adet özel ödül ihdas edebilir.
Sergilenmeye değer görülen öğretmen ve öğrenci eserleri bir albümde toplanacaktır.
9. YARIŞMA TAKVİMİ :
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 28 Ekim 2016 (SÜRE UZATILDI:) 31 ARALIK 2016
Sonuçlarının Açıklanması: : 21 Kasım 2016
Sonuçlar ve ödül töreni eba.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.
İLETİŞİM
0-312-296 95 18 aturan@meb.gov.tr
Katılım formu için kaynak: eba .
Ödüller ve Son Teslim Tarihi konusunda güncelleme: 24.10.2016 23:00).

1 yorum:

coşkun göle dedi ki...

EBA nın sitesinde yarışmaya katılımın 31 aralık 2016 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmekte