23.2.15

Özgecan Aslan anısına Tarsus'da düzenlenecek karikatür sergisine davet

ÖZGECAN ASLAN ANISINA TARSUS’DA DÜZENLENECEK KARİKATÜR SERGİSİNE DAVET...
* KADININ İNSAN HAKLARININ sağlanması;
* Kadın-Erkek Eşitliğinin sağlanması ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımının Kaldırılması;
* KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, Kadına karşı şiddet ve cinsiyet temelli şiddetin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması ve cinsiyete dayalı kalıp yargıların ortadan kaldırılması;
* Zorla ve genellikle erken yasta evlilikler, gayri resmi nitelikteki dini nikahlar, çok eşlilik ve namus cinayetleri konularında önleyici ve caydırıcı düzenlemeler yapılması;
* AİLE İÇİ ŞİDDETİN önlenmesi ve aile içi kadın-erkek eşitliği bilincinin sağlanması;
* Eğitimde fırsat eşitliği sağlanması;
* Kadın istihdamının artırılması, kadın ve erkeğe eşit ekonomik özgürlük sağlanması, Kadınların sosyal ve ekonomik statülerinin güçlendirilmesin ve desteklenmesi;
* Siyasette ve karar almada eşit temsil, etkin katılım hakkının sağlanması;
* Kadınların her türlü eğitim, bilgi, destek, koruma olanaklarına kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak destek ve dayanışma merkezlerinin açılması;
* Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi
gibi başlıca KADIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK, “KADIN CİNAYETLERİNE VE KADINA KARŞI ŞİDDETE DUR DEMEK İÇİN” bir “KARİKATÜR SERGİSİ” düzenlemek ve bu sergiyi, ÖZGECAN ASLAN’a ve tüm şiddet mağduru kadınlara atfetmek istemekteyiz. Bu düşüncelerle, karikatür sergisinin, Özgecan Aslan’ın en son özgürce dolaştığı yer olan Tarsu Alışveriş Merkezinde, 07.03.2015 tarihinde yapılması uygun görülmüştür.
Karikatürler en az 150 dpi taranmalı ve en geç 05.03.2015 tarihine kadar halisdokgoz@gmail.com adresine e-mail yoluyla gönderilmelidir.
Bu etkinliği gerçekleştirebilmemiz, ancak destekleriniz ile mümkün olup, desteklerinizi esirgemeyeceğinizi ümit etmekte ve şimdiden teşekkür etmekteyiz.
Saygılarımla…
Av.Ünzüle Küçüköner
Tarsus Şelale Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları) Derneği. Başkanı.

Hiç yorum yok: