4.2.13

Serbest konulu 30. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 2013, Türkiye

30. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI
• Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından
düzenlenmektedir.
• Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.
• Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Kurul, Haziran 2013’de toplanacaktır.
• 30. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreni Kasım 2013’de İstanbul’da yapılacaktır.
KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma serbest konuludur.
2. Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı
(ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.
3. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır.
4. Yarışmaya katılanlar, ekteki veya www.aydindoganvakfi.org.tr adresinde yayınlanan katılım formunu
doldurarak, kısa özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte:
Aydın Doğan Vakfı, Burhaniye Mahallesi 
Kısıklı Cad. No: 65, 34676 Üsküdar, İstanbul / Türkiye
adresine göndereceklerdir.
5. Eserin postada zarar görmesinden Vakıf sorumlu değildir.
6. Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir.
7. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatür(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846
sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. – 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma,
yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını,
bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın
Aydın Doğan Vakfı’na devrettiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü(leri) sergilemek, arşivinde
tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her
şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
8. İlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Vakıf tarafından karşılanacaktır.
9. Ödül alamayan karikatürler, sahiplerinin 1 yıl içerisinde Vakfa yazılı olarak başvurmaları halinde iade
edilecektir. Bu süre geçtikten sonra Vakfın yükümlülüğü sona erer.
10. Yarışmaya son katılma tarihi 10 Mayıs 2013 Cuma günüdür.
11. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar.
12. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin Sanal Müze’de yer alması konusunda karar verme yetkisi Aydın Doğan Vakfı’na aittir.
Ödüller
Birinci : 8 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Birincilik Ödülü
İkinci : 5 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı İkincilik Ödülü
Üçüncü : 3 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Üçüncülük Ödülü
Başarı Ödülü : 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Başarı Ödülü
(Eşitlik halinde, parasal ödüller bölüşülebilir. En az 5, en çok 12 sanatçıya Başarı Ödülü verilecektir).

Hiç yorum yok: