18.12.09

14. Barış ve Hoşgörü için Faks ve E-mail / İtalya

14. Barış ve Hoşgörü için Fax ve E-mail / İtalya
Tüm öğrencilere, okullara ve profesyonel sanatçılara açık bir yarışma. Eserlerin mizahi olması özellikle vurgulanmamakla birlikte, nakit karşılığı en yüksek ödülün mizahi bir yorum getiren esere verilecek olması karikatür ve mizahi resim yapan sanatçıların ve öğrencilerin katılması için yeterli sayılabilir. Ancak verilen konuları işleyen her türlü resim çalışması gönderilebilir gözüküyor.
Spilimbergo Ortaöğretim Enstitüsü tarafından düzenleniyor; İtalya Cumhurbaşkanı, BM Batı Avrupa Bölgesel Enformasyon Merkezi, UNESCO, İtalyan Eğitim Üniversite ve Araştırma Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı, Spilimbergo Kent Meclisi ve çeşitli kültürel kuruluş ve derneklerce destekleniyor.
Konu: Barış, Hoşgörü, Irkçılıkla mücadele, İnsanlar arasında dayanışma.
Katılım 2 yoldan yapılabiliyor:
A) FAX ile (++39 042 740898) veya JPG formatta en fazla 1.5 MB olmak üzere E-MAIL ile (istsuperiore@faxforpeace.it) Istituto Tecnico Agrario Statale di Spilimbergo’ya eser(ler)inizi gönderebiliyorsunuz (Bu okulda, gelen eserler bir dönüşüm programı çerçevesinde 29 Kasım 2009’dan itibaren sergilenmeye başlamıştır ve sergi 31 Mart 2010’a kadar açık kalacaktır).
B) En fazla 5 dakika uzunlukta ve sıkıştırılmış olarak istsuperiore@faxforpeace.it adresine iletilebilecek KISA FİLM veya ÇİZGİ FİLM ile: En fazla 8MB alan kaplamak şartıyla AVI, MPEG, REAL VIDEO, QUICKTIME, VIDEO FOR WINDOWS, vb. yaygın formatlardan birinde gerçekleştirilebilir bu filmler ve geleneksel posta ile yarışma adresine de yollanabilir.
Her eser için sanatçı adı soyadı (full name), adresi (address), ülkesi (nation) tel no (telephone number) faks no (fax number) ve varsa elmek (e-mail) adresi iletilmelidir. Öğrenciler bunlara ek olarak okul adresi (address school) ve sınıfı/şubesini (grade/class) belirtmelidir.
Ödüller:
En İyi Eser – Ana Sınıfı ve İlköğretim Birinci Kademe (Nursery and Primary School): 300 Avro
En İyi Eser - İlköğretim İkinci Kademe (Low Secondary School): 300 Avro
En İyi Eser – Lise (Secondary High School): 300 Avro
En İyi Eser – Kısa Film veya Çizgi Film: 300 Avro
En İyi Eser – Sanatçılararası: 300 Avro
En İyi Eser – Konunun insani ve yurttaşlık boyutuna dikkat çeken en başarılı mizahi veya eleştirel yorum: 500 Avro
Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü – (Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 20. yıldönümü dolayısıyla “1 Çocuk + 1 Hak = Gelecek” (1 Child + 1 Right = Future) konulu bir çalışma sunan bir sanatçı, okul, ya da kuruma verilecek madalya.
Tek tek öğrenciler eser yollayabildiği gibi, ortak bir eserle bir sınıf da katılabiliyor.
Eserler geri verilmez. Gönderilen tüm eserler düzenleme komitesi tarafından kar amacı gütmeyen her türlü tanıtım, sergi, basım ve yayın amacıyla kullanılabilecektir. Tüm katılımcılara katalog yollanacaktır.
Son katılma: 28 Şubat 2010 saat 24.00.
Tel: ++39 042 740392
Faks: ++39 042 740898
Elmek: istsuperiore@faxforpeace.it
Web: http://www.faxforpeace.it/
Yarışma adresi:
Istituto Superiore, Via degli Alpini, 33097 SPILIMBERGO (Pordenone) ITALIA.

Hiç yorum yok: