9.4.09

Belçika Brugge 2009 Karikatür Yarışması konusu: Kriz!

Brugge 2009 Karikatür Yarışması - Belçika
Bu yarışmanın tüm idari işlemleri Brugge Belediyesi Kültür İşleri Dairesi tarafından yürütülür: Bruges, A.C. ‘t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge (Tel: 050/44 82 84, Fax: 050/44 82 80, E-mail: dirk.van.royen@brugge.be).
Ödüller: 1000, 500, 250 Avro.
Konu (Theme): Kriz! (Crisis!)
Katılımcı eserinin özgünlüğünden kendisi sorumludur; bu konuda gelebilecek her türlü iddianın muhatabı katılımcı olacaktır.
Her katılımcı en çok 3 adet karikatürünü 27 Temmuz 2009 tarihine kadar şu adrese gönderebilir:
College van Burgemeester en Schepenen, Dienst Cultuur, Cartoonale Brugge, Burg 12, 8000 Brugge BELGIUM
Eserler bir teslimat belgesi karşılığında şu adrese elden de bırakılabilir (Hafta içi 8.30-12.00 arası; Salı günü ayrıca 14.00-16.00 arası açıktır):
A.C. 't Brugse Vrije, Dienst Cultuur, Cartoonale Brugge, Burg 11, 8000 Brugge.
Eserler koruyucu bir zarf içine konularak kapatılmalı ve zarf üzerine KATLAMAYINIZ anlamında “NIET PLOOIEN – DO NOT FOLD” ifadeleri yazılmalıdır. Eserlerin düzgün biçimde sergilenmesi için bu gereklidir.
Eserler orijinal veya kağıt ya da ince kartona dijital baskı ürünler olmalıdır. Kağıt boyutu en fazla A3 (29,7 cm x 42,0 cm) olabilir.
Her eserin arka yüzünde şu bilgiler bulunmalıdır:
- Soyadı ve adı (surname and first name);
- Adres (full address);
- Tel no (phone number);
- Doğum tarihi (birth date);
- Cinsiyet (sex); Erkek = M (Male), Kadın = F (Female).
- Eserin geri iadesini isteyip (cartoon should be returned) istemediğinize (cartoon should NOT be returned) dair beyan.
Eserler etkinlik tanıtımında ve sanal yarışma albümünde kullanılabilir. Ödül kazanan eserler geri verilmez. Ötekilerden geri iadesi istenenler posta yoluyla geri gönderilir. İade sırasında azami özen gösterilir, ancak olabilecek kayıp ve hasar konusunda sorumluluk kabul edilmez.
Sergi: 19 Eylül – 14 Ekim 2009. Salon: ‘Hal voor Cultuur’, A.C. ‘t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge.
Ziyaret saatleri: (Hergün) 10.00-17.00. Giriş üretsizdir.
Sonuç açıklama ve ödül töreni: 19 Eylül 2009 Cumartesi saat: 19.00.
WEB - Tüm koşullar

Hiç yorum yok: