8.2.09

1. Eskişehir Karikatür Yarışması 2009 konusu: Serbest

1. ESKİŞEHİR KARİKATÜR YARIŞMASI
Eskişehir Sanat Derneği, karikatür müzesi bulunan, karikatür sergilerinin açıldığı, ülkemizin önemli karikatür çevrelerinden birinin bulunduğu Eskişehir'de ulusal karikatürümüzün buluşması, tanış olmasına ortam yaratmak amacıyla her yıl sürdürmek üzere "Eskişehir Karikatür Yarışması" düzenlemiştir.
Konu; serbestir.
Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarındaki kağıtlara çizilmiş olmak üzere renkli olabilir.
Yarışmaya en çok üç karikatürle katılabilir.
Katılımcı adını, soyadını, telefonunu ve adreslerini karikatürünün arka yüzüne yazmalıdır.
Son katılım tarihi: 31 Mart 2009.
Ödüller: Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve üç adet mansiyona plaket ve diploma.
Ödül töreni ve sergi açılışı 11 Nisan 2009.
Seçici kurul: Prof.Dr.Atila Özer (Anadolu Ünv. Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi ve aynı zamanda Anadolu Ünv.Eğitim Karikatürleri Müzesi Müdürü, Karikatürcü), Pertev Ertün (Karikatürcü), Beytullah Heper (Karikatürcü), Hikmet Cerrah (Karikatürcü), Şehabettin Tosuner (Eskişehir Sanat Derneği Başkanı, Karikatürcü).
Karikatürler geri verilmeyecek, Anadolu Üniversitesi'nin Eğitim Karikatürleri Müzesi'ne verilecektir.
Adres: ESKİŞEHİR SANAT DERNEĞİ
Deliklitaş Mah. Dr.Hilmi Sokak No:3/B ESKİŞEHİR
Tel: +90 (0) 222 230 25 57
Eskişehir Sanat Derneği
Şehabettin TOSUNER, Dernek Başkanı, GSM: 0535 323 83 63
E-mail: eskisehir.sanat.dernegi@gmail.com
Kaynak: Karikatür Haber

Hiç yorum yok: