5.8.07

"Doğa ve İnsan" Karikatür Yarışması

Uluslararası "Doğa ve İnsan" Karikatür Yarışması şartnamesi
Tema Vakfı, Karikatürcüler Derneği ve Cartoon Yayıncılık'ın ortaklaşa düzenlediği "Doğa ve İnsan" konulu karikatür yarışması küresel ısınmanın, her türlü çevre felaketinin karşısında karikatür sanatçılarının duyarlılığını anlatmak ve bu tehlikeden herkesi haberdar etmek amacıyla düzenlenmiştir.
Konu: Doğa ve İnsan.
2007 Yılı Konusu: Küresel İklim Değişimi ve Dünyamız.
Yarışma karikatürleri yalnızca internetten gönderilecektir.
Yarışma amatör, profesyonel tüm çizerlere açıktır.
Karikatür yayımlanmış veya ödül almış olabilir. Teknik serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Boyutları A4 (21 x 29.7 cm).
Ödüller: Her ayın sonunda o ayın “En İyi 3” karikatürü seçilecek ve adlarına 20'şer adet fidan Tekirdağ Hatıra Ormanı'nda dikilecektir. Dikim bölgesine tanıtıcı bir levha dikilecektir.
Yarışmaya gönderilen eserler Karikatürcüler Derneği, Tema Vakfı ve Cartoon Yayıncılık yayınlarında, internet sitelerinde sergilenecektir.
Yıl sonunda ödül alanlar ve seçici kurulun belirleyecegi eserler bir CD'de toplanacak, eser sahiplerine ücretsiz gönderilecektir.
Solda: Temmuz 2007 2. Ödül: Miroslaw Hajnos (Polonya)
Yarışma karikatürleri ödül alsın veya almasın, eser sahipleri 5846 Sayılı Yasa'dan kaynaklanan çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim haklarını bedelsiz olarak (yarışmanın tanıtım duyuru ve sergilerinde kitap, dergi, afiş, poster, kartpostal baskıları yapılabilecektir) Karikatürcüler Derneği, Tema Vakfı ve Cartoon Yayıncılık'a bırakmıştır.
Bu amaçların dışında ve üçüncü şahısların kullanması durumunda ise eser sahibinden izin alınacaktır.
Yarışmada ödül alan eser sahipleri, Tema Vakfı iktisadi işletmesine gelir elde etmek amacıyla kullanım hakkını da verdiğini kabul etmiş sayılır.
Eserlerin kullanım hakları Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Sergi: “Erozyon”, “Orman ve Çölleşme” karikatürleri ve bu yarışmanın karikatürleri ile 05 Haziran 2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karikatür ve Mizah Müzesi'nde sergileme yapılacaktır.
Yarışmaya katılan sanatçılar katılım koşullarının tümünü kabul etmiş sayılacaklardır.
Bu yarışma Karikatürcüler Derneği, Tema Vakfı ve Cartoon Yayıncılık tarafından organize edilmektedir.
Altta: Haziran 2007 2. Ödül: Vladimir Kazanevsky (Ukrayna)

Gönderme adresi: dogalcevre@gmail.com veya naturalenv@gmail.com
Degerlendirme her ayın sonunda yapılacaktır.
Organizasyon genel sorumlusu: Muhittin Köroğlu
Seçici Kurul:
Karikatürcüler Derneği temsilcileri
Tema Vakfı temsilcileri
Cartoon Yayıncılık temsilcileri.
WEB: http://www.muhittinkoroglu.com/yduyuru.asp
WEB: http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=6294
Tüm kazananlar için bkz: http://www.muhittinkoroglu.com/sergiler2.asp

Hiç yorum yok: