10.8.17

Amasya Belediyesi 9. Uluslararası Karikatür Yarışması 2018, Türkiye

AMASYA BELEDİYESİ
9. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
KONU: SUSUZ HAYAT
2018 yılı yarışmamızda konu “SUSUZ HAYAT” olarak belirlenmiştir.
Yaşamın kaynağı olan su, eski çağlardan beri kutsal kabul edilmiştir. Su, gücü temsil eder ve bulabileceğimiz en mükemmel iyileştirici iksirdir. Hayatın vazgeçilmez kaynağıdır ve onsuz bir yaşam mümkün değildir.
Suyun yaşam için önem ve gerekliliğinden ötürü, insanoğlu eski çağlardan beri suyun bulunduğu kaynaklara yakın yerleşmeyi tercih etmiştir. İnsanın suya duyduğu aşk, tarih boyunca uygarlıkların şekillenmesinde en önemli unsur olmuştur. Tarihi geçmişi, bu geçmişten kalan kültürel ve sanatsal mirası, tarihi yapıları ile Türkiye’nin incisi olan Amasya’mız su ve medeniyetin iç içe yaşadığı kadim bir şehirdir.
Özellikle Geç Hitit, Frig ve Urartu dönemlerinde suya verilen önem nedeni ile basamaklı su sarnıçları ve kayaları oyarak su çukurları meydana getirilmiştir. Yaşam için olmazsa olmaz olan suyun, şehirlerin kültürü açısından ne denli önemli olduğunu gösteren en güzel örnekleridir su kanalları. Güzel yurdumuzun birçok bölgesini bölen nehirler, dünya’nın birçok şehrinin de ortasından geçmektedir. Venedik, Roma, Berlin,Viyana, Moskova gibi şehirler bunun sadece birkaç örneğidir.
İnancımıza göre su; yalnızca hayatı sürdürmek için değil, maddi ve manevi pisliklerden arınma amacı olarak da büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle ibadetleri yapmak için öncelikle temizlenmek gerektiğinden camilerin avlusuna şadırvanlar, mahalle aralarına hamamlar, ihtişamlı çeşmeler ve sebiller yaptırılmıştır. İnsanlık tarihi kadar eski olan yıkanma kültürünün Romalılar için ne kadar önemli olduğunu, şehrimize bıraktıkları gümüş ve altın musluklardan yapılmış kıymetli mermerlerden inşa edilen hamam kalıntılarından anlıyoruz.
Günümüzde de bilim insanlarının diğer gezegenlerde hayat emaresi olarak aradığı su, yaşamın sürdürülebilmesi için olmazsa olmazdır. Dünya, zaman zaman suya erişmek isteyen toplulukların çatışmalarına sahne olmaktadır. Bunun en büyük sebebi küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği ve israftır. Tarımsal sulamada; kısıtlı olan tatlı su kaynaklarını, az su uygulamalarıyla birlikte doğru yetiştiriciliğe olanak sağlayarak da su israfından kaçınılmıştır.
Suyun geçmişten geleceğe tüm canlılar için ne kadar önemli olduğunu, susuz bir hayatın neler getireceğini anlatan ‘’Susuz Hayat’’ konulu karikatürlerinizle suya ve su medeniyetine sahip çıkmanızı bekliyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
SON KATILIM TARİHİ:
10 Nisan 2018 Salı günü mesai bitimine kadardır.
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1. Yarışma ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
2. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyasi amaca hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren karikatürler yarışma dışı kalacaktır.
3. Seçici kurul üyeleri ve birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

İKİNCİ BÖLÜM
YARIŞMAYA KATILACAK KARİKATÜRLERDE ARANACAK NİTELİKLER
1. Çizim tekniği serbesttir. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imza) olması gerekmektedir.
2. Karikatür boyutları en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 ( 29.7 x 42 cm ) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalıdır.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddiaların sorumlusu katılımcı olacaktır.
4. Yarışmacılar karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren (Ek-1) formunu ve kısaca özgeçmişlerinden bahsedeceği (Ek-2) formunu doldurularak göndermelidir.
5. Yarışmacılar en fazla beş (5) adet karikatür gönderebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESERLERİN TESLİMİ
1. Her bir eserin arka yüzünde katılımcıların bilgileri yer almalıdır. ( Adı, Soyadı, Adresi, Telefon, TC Kimlik No ve E-posta bilgileri). Bu bilgileri içermeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. 18 yaş altı genç katılımcılar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katılımcıların başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri gerekmektedir.
3. Katılımcılar eserlerini yalnızca Belediyemizin belirlemiş olduğu adrese göndereceklerdir. Bu adrese gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Eserin gönderileceği zarfın üzerine ’’Amasya Belediyesi 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’’ yazısı ile sanatçının adı ve soyadı yazılarak, eserle birlikte, belirtilen adrese 10 Nisan 2018 Salı tarihine kadar gönderilmelidir.
5. Amasya Belediyesinin Şartnamenin İletişim bölümünde bulunan Adresine; posta-kargo ile gönderileceği gibi elden tutanak karşılığı teslim edilebilir. Postadaki gecikmeler için Amasya Belediyesi sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; evrakın postaya verildiği değil, Belediye’ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.
6. Karikatürlerin hasar görmemesi, kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Şartnameye uygun olarak; kargo, iadeli taahhütlü posta veya elden ulaştırılmalıdır.
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL
Mansiyon (3 Adet): 1000 TL
Mansiyon (15-18) Yaş Arası (3 Adet)* : 750 TL
Mansiyon (09-14) Yaş Arası (3 Adet)*: 500 TL
* Mansiyonların 6 tanesi 18 Yaş altı Genç çizerlere özendirme ödülü olarak verilecektir.
SEÇİCİ KURUL
• Osman AKBAŞ (Amasya Belediyesi Başkan Yardımcısı)
• Savaş ÜNLÜ (Jüri Koordinatör -Mizah Yazarı)
• Şevket YALAZ (Karikatürist)
• A.Kadir USLU (Karikatürist)
• Mehmet SELÇUK (Karikatürist, temsilci)
• Altan ÖZESKİCİ (Karikatürist)
• Yusuf KOT (Karikatürist - KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ DENİZLİ TEMSİLCİLİĞİ)
YARIŞMA TAKVİMİ
1. 10 Nisan 2018 Salı günü mesai bitimine kadardır.
2. Jüri değerlendirme toplantısı 21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacaktır.
3. Yarışma sonuçları 24 Nisan 2018 Salı tarihinde açıklanacaktır.
4. Ödül töreni Amasya Belediyesinin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
1. Seçici kurul üyelerine, verilecek ücret, (konaklama ve ulaşım dâhil) Net 1.750 TL dir. ( Bu ücret Belediye temsilcisi olarak seçici kurulda bulunan Başkan Yardımcısına verilmez. )
2. Ödül törenine katılmak isteyen seçici kurul üyelerinin Ulaşım ve konaklama bedeli Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
3. Yarışma jürisinin sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği tarih, saat ve yerde sergilenecektir.
4. Amasya dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların şahsına ait ulaşım (otobüs), konaklama ve ağırlama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır.) Ödül kazandığı halde törene katılamayanların ödülleri yarışmacıların adreslerine gönderilecektir.
5. Yurtdışından katılmış ödül kazanan yarışmacılarımızın sadece yurt içi yol ve konaklama ücretleri karşılanacaktır.
6. Para ödülü kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelmedikleri takdirde tarafımıza ulaştırdıkları banka IBAN numarasına havale yapılacaktır. Hak sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. (Gönderim bedelleri yarışmacılara ödenen net ücret üzerinden kesilecektir.)
7. 18 yaş altı ödül kazanan katılımcılarımızın ve velisi olan bir kişinin konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacaktır.
8. Ulaşım masrafları için otobüs bileti gidiş-dönüş olarak Resmi rayiç bedeller dikkate alınarak hesaplanır.
9. Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından AMASYA BELEDİYESİ de faydalanır.
10. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Amasya Belediyesi tarafından kültürel amaçlı kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir.
11. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, jüri tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Amasya Belediyesi’nce düzenlenecek olan bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve düzenlenen albümde eseri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.
12. Yarışma sonunda ödül, mansiyon kazanan , sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Amasya Belediyesi’ne ait olacaktır.
Amasya Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir Amasya Belediyesi, karikatürlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
13. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere ücret ödenmez.
14. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
İLETİŞİM
Yarışma Koordinatör: Yasin Emre ŞAHİN
Tel: 0 358 212 01 27(Dış Hat)
Santral: 0 358 212 01 28 Dahili: 314
Adres: Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
55 Evler Mah. Mehmet Varinli Cad.
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Binası No: 95-101
05100/ AMASYA
E-Posta: yarisma@amasya.bel.tr
Web: www.amasya.bel.tr .

Hiç yorum yok: