27.2.15

"Hürriyet" konulu Brugge 2015 Uluslararası Karikatür Yarışması, Belçika

Brugge 2015 Uluslararası Karikatür Yarışması, Belçika
Konu (Theme): Hürriyet, Özgürlük, Serbestlik (FREEDOM)
Her katılımcı, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış, en çok 3 adet karikatürünü en geç 07 Mayıs 2015 tarihine kadar şu adrese gönderebilir:
Cartoonale Brugge
Burg 12,
8000 Brugge BELGIUM

Eserler koruyucu bir zarf içine konularak kapatılmalı ve zarf üzerine KATLAMAYINIZ anlamında “NIET PLOOIEN – DO NOT FOLD” ifadeleri yazılmalıdır. Eserlerin düzgün biçimde sergilenmesi için bu gereklidir.
Eserler, kağıt üzerine çalışılmış orijinal ya da dijital baskı ürünler olmalıdır. Kağıt boyutu en fazla A3 (29,7 cm x 42,0 cm) olabilir.
Her eserin arka yüzüne yaklaşık olarak şu bilgileri ve adresi içeren katılım formu iliştirilmelidir:
- Soyadı ve adı (NAAM, VOORNAAM);
- Doğum tarihi (GEBOORTEDATUM);
- Cinsiyet (GESLACHT); Erkek = MAN, Kadın = VROUW.
Tüm koşullar ve katılım formu için kaynak:
https://www.brugge.be/cartoonale-brugge-deelnemen
Elektronik yoldan katılım da mümkün; gönderme adresi: cartoonale@brugge.be
(En az 300 dpi çözünürlük). Katılım formu doldurulup taranarak eserin yollanacağı e-mail mesajına eklenmelidir.
Eserler etkinlik tanıtımında / yayınlarında kullanılabilir. Ödül kazanan eserler geri verilmez. Ötekilerden geri iadesi istenen orijinaller posta yoluyla geri gönderilir. İade sırasında azami özen gösterilir, ancak olabilecek kayıp ve hasar konusunda sorumluluk kabul edilmez.
Ödüller: 1500, 1000, 500 Avro.
Sergi: 27 Eylül - 25 Ekim 2015. Salon: Jan Garemijn Hall, Halles, Markt 7, 8000 Brugge.
Ziyaret saatleri: (Hergün) 10.00-17.00. Giriş üretsizdir.
Sonuç açıklama ve ödül töreni: 26 Eylül 2015 Cumartesi saat: 20:00.

Hiç yorum yok: