30.9.14

Öğretmen ve öğrencilere açık 1. Eba Karikatür Yarışması 2014, Türkiye

EBA ÇİZGİ
1. EBA KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
Yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak;
• Eğitime, çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
• Fatih projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında farkındalığı artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
• Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak.
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
• Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak
2. HEDEF KİTLE: Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.
Resmi ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenler.
Resmi ve özel okulların orta ve lise kısımlarında öğrenim gören tüm öğrenciler.
3. KONU: Eğitim
4. TEKNİK: Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.
• Yarışma şartname ve katılım formuna www.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
5. KATILIM KOŞULLARI:
• Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılacak olan karikatür yarışmasına; resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
Yarışmacılar ancak birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
• Yarışmaya katılacak eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
Katılımcı yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz çalışmanın arkasına, sağ üst köşeye yazılacaktır.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• YEĞİTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aittir.
7. YAPITLARIN TESLİMİ
Yarışmacılar öncelikle 2(iki) harf ve 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz oluşturacaklardır. Örnek(AD2379)
Rumuz karikatürün arkasına sağ üst köşeye, katılım formunun konulacağı zarfın üzerine ve kargo paketinin üzerine yazılacaktır.
Öğretmen ve öğrenciler eba.gov.tr adresinden indirecekleri kendileri ile ilgili katılım formlarını doldurup zarfa koyacak ve kapatılan zarf üzerine sadece rumuzları yazılacaktır. Zarf, yarışmaya katılacak eserle birlikte postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak, zarfın üzerine “ÖĞRENCİ KATEGORİSİ” veya “ÖĞRETMEN KATEGORİSİ” ve katılımcının rumuzu yazılarak aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderecek veya elden teslim edecektir:
MEB. YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EBA ÇİZGİ KARİKATÜR YARIŞMASI Yarışma Komitesi 06500
Teknikokullar - Yenimahalle / Ankara
8. DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMASI:
• Yarışmaya gönderilen eserler Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir ön Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
• Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
9.YARIŞMA JÜRİSİ
Aşkın AYRANCIOĞLU Karikatürist
Eray ÖZBEK Karikatürist
Sadık PALA Karikatürist
İsmail SERT Karikatürist
Emre YILMAZ Karikatürist
Ankara’da yapılacak ödül törenine şehir dışından katılacak ödül kazanmış yarışmacıların yol ve konaklama giderleri YEĞİTEK tarafından karşılanacaktır.
9. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Öğrenci Kategorisi / Öğretmen Kategorisi
1.Birincilik Ödülü 3.000 TL / 1.Birincilik Ödülü 3.000 TL
2.İkincilik Ödülü 2.000 TL / 2.İkincilik Ödülü 2.000 TL
3. Üçüncülük Ödülü 1.000 TL / 3. Üçüncülük Ödülü 1.000 TL
Sergilenmeye değer görülen 30 öğretmen ve 30 öğrenci karikatürü bir albümde toplanacaktır.
11. YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Teslimi : 25 Eylül – 10 Kasım 2014 (SÜRE UZATILDI: 10 ARALIK 2014)
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 15 Kasım 2014
• Sonuçlar ve ödül töreni eba.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.
Yarışma Sekreteryası:
Yarışma Sekreteri: Alpaslan TURAN
e-mail : aturan@meb.gov.tr
Telefon: 0312 296 94 00 / 95 77.

Hiç yorum yok: