7.4.12

3. Karikatür Sergisi (Hacettepe Üniversite​si + toonpool.c​om işbirliği)

Geçen Kasım ayında Berlin'de ve Şubat ayında İstanbul'da açılmış olan Hacettepe Üniversitesi ve toonpool.com işbirliği ile "50 Yıl 50 Karikatür: Alman Medyasındaki karikatürlerde Türkler" konulu karikatür sergisi bu kez Ankara'da karikatürseverlerle buluşuyor.
Tam 50 yıl önce Türkiye'den Almanya’ya başlayan işgücü göçü, Almanya’nın siyasetinde, sosyal hayatında ve ekonomisinde ciddi değişimlere yol açtığı gibi göçmenler için de geri dönüşü olmayan bir sürecin başlangıcı oldu. Göçmenler, 50 yıldır Almanya’nın bir parçası olma mücadelesi verirken, Alman toplumu da göç ve uyum tartışmalarıyla tanıştı.
Sergi, Almanya'da yaşayan Türklerin farklı dönemlerdeki yaşam biçimlerini anlatmaktadır. Özellikle son dönemdeki Türkiye-AB ilişkileri, 11 Eylül sonrası yoğunlaşan yabancı düşmanlığı, Öz Kültür, Vatandaşlık Testi gibi ayrımcılık politikaları, çifte vatandaşlık ve göçmenler üzerine yapılan siyasi tartışmalar bu karikatürlerde geniş yer buldu. Ayrıca Türk göçmenlerin yaşadıkları topluma yönelik zihniyet transferleri de bu karikatürlere yansıdı.
Sergilenen karikatürlerde Türklerin Alman medyasında başka hiçbir göçmen grupla karşılaştırılamayacak kadar özel bir yere sahip oldukları ortaya çıkıyor.
Tarih: 12 Nisan 2012 Perşembe
Yer: Goethe-Institut Ankara (Alman Kültür Merkezi)
Açılış saati: 18.30.
Sergi 28.4.2012 tarihine kadar (Pazar günleri ve 23.4.2012 hariç) hergün saat 13.00-18.00 arası gezilebilir.

Hiç yorum yok: