25.8.09

4. Uluslararası Don Kişot Karikatür Yarışması: Uyum / Değişim

4. ULUSLARARASI DON QUICHOTTE KARİKATÜR YARIŞMASI
“Entegrasyon” kelimesinin sözlük anlamı; bütünleşme, kaynaşma, uyum sağlama anlamına gelir. “Asimilasyon” ise; değişim, benzeşmek veya kendine uydurmak anlamlarını içermektedir.
Birbirinden ayrı gibi görünen bu kavramlar, özellikle göç ülkelerinde ayrılmaz bir bütünün parçaları gibidir. Biri, diğerinin de varlık nedenidir, aynı zamanda...
Günümüzde, göçmenler ne yaşadıkları topluma tam olarak uyum sağlayabilmekte, ne de kendi etnik kültürlerini özgürce yaşayabilmektedirler. Bir göçmenin yaşadığı topluma uyum sağlama sürecinde kendi kültüründen uzaklaşacak kadar asimile olması, yani yabancılaşması da mümkün olabilmektedir. Günümüzde birçok ülkede bunun örneğini görebiliriz. Oysa, gerçek anlamda “entegrasyon”, yabancı bir ülkede kendi kimliğini kaybetmeden, değişime uğramadan yaşayabilmektir. Kişinin etnik kökeni ne olursa olsun, yaşadığı toplum ona etnik kültürünü ve dilini koruma hakkını kesinlikle tanımalıdır. Aksi takdirde bir “asimilasyon” yani “zorunlu değişim” söz konusudur.
Toplumsal yaşamda “ideal birey”, diğer kültürleri ve halkları da kucaklayandır. Hedefimiz; “uyum ve değişim” kavramlarını birbirine karıştırmayan, bireylere özgürce kültürlerini yaşatmalarını sağlayan toplumlardır. Karikatür yarışmamızın amacı, gerçek anlamda yaşama geçirilemeyen bu sentezi “karikatür” sanatıyla gerçekleştirerek, göç ülkelerine gerekli mesajları iletebilmektir.
YARIŞMA KOŞULLARI:
1) Yarışmaya sadece internet üzerinden katılabilinir.
2) Yarışmaya en fazla 3 karikatür gönderilebilir.
3) Yarışmaya katılacak karikatürlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ödülün geri alınabilmesi söz konusu olabilecektir.
4) Karikatürler A3 boyutunda, 300 dpi ve jpeg formatında olacaktır. Siyah-beyaz veya renkli olabilir, her türlü boyama tekniği serbesttir.
5) Gelen karikatürler öncelikle (http://www.donquichotte.at/) internet sitesinin "bugün" bölümünde sergilenecektir. Böylelikle kopya karikatürlerin veya şartnameye uymayan karikatürlerin elenerek, son zamanlarda oldukça sık yaşanan ödül krizlerinin önlenebileceğini düşünüyoruz.
6) Yarışmaya son katılım tarihi: 1 Aralık 2009.
7) Değişik ülke karikatürcülerinden oluşan seçici kurul, gelen karikatürleri Aralık ayında değerlendirecek, sonuçlar ise 15 Ocak tarihinde açıklanacaktır.
8) Ödül töreni Mart 2010’da Hollanda’da gerçekleşecektir. (Kesin tarih ve sergi salonunun yeri daha sonra açıklanacaktır.)
ÖDÜLLER:
- Birincilik Ödülü: 1000 Euro
- İkincilik Ödülü: 750 Euro
- Üçüncülük Ödülü: 500 Euro
- “Semih Balcıoğlu” Özel Ödülü
- Mansiyonlar (10 adet).
ÖN SEÇİCİ KURUL: Erdoğan Karayel, Hicabi Demirci, Oğuz Gürel, Hayati Boyacıoğlu, Ahmet Aykanat.
SEÇİCİ KURUL: Marlene Pohle, Massoud Shojai, Marcio Leite, Marian Avramescu, Vladimir Kazanevsky, Valeri Kurtu, Amorim, Julian Pena Pai, Raed Khalil, Willem Rasing, Seyran Caferli, Nezih Danyal, Eray Özbek, Firuz Kutal, Hüseyin Çakmak, Hicabi Demirci, Erdoğan Karayel.
Kaynak: Karikatürcüler Derneği

Hiç yorum yok: