4.7.17

Çukurova Belediyesi 2. Çukurova Karikatür Festivali 2017, Türkiye

Geçen yıl yapılan 1. Çukurova Karikatür Festivali’nde olduğu gibi bu yılın Kasım ayında gerçekleştirilecek ikinci festivalde de Karikatür Yarışması yapılacak. Festival yönetimince alınan karara göre bu yıl 10-15 yaş aralığında olanlar Aile, 16 yaş ve üzeri olanlar ise Basın Özgürlüğü alanında karikatür çizecekler.
2. Çukurova Karikatür Festivali ve Yarışma hakkında gerekli bilgi www.cukurova.bel.tr adlı sitemizin ana sayfasında yer almaktadır ve süreç içinde güncellemeler yapılacak, ilgili ve duyarlı kamuoyu aydınlatılacaktır.
2. Çukurova Karikatür Festivali Düzenleme Komitesi
Ufuk Tekin (Başkan), Hicabi Demirci, Nuhsal Işın, İ. Serdar Sayar, Mehmet Saygın, İrfan Turhan, Onur Eskimez, Mehmet Ali Altun.
YARIŞMA KOŞULLARI
Çukurova Musa Kart Basın Özgürlüğü Ödülü Karikatür Yarışması
Ulusal ölçekli olan yarışma iki kategoride düzenlenmektedir.
A - Yetişkinler kategorisi - 16 yaş ve üzeri
Yarışma Konusu
Konu: Basın Özgürlüğü
Amaç: İnternet de dâhil olmak üzere yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının (medya) özgürlüğü demokrasilerin olmazsa olmazıdır ve bu durum tüm dünyada kabul edilen bir gerçekliktir. Demokrasilerin vazgeçilmezi olan basın “4. Güç” olarak iktidarlara yönelik eleştiri hakkını özgürce ifade edebilmelidir. Bir ülkede demokrasinin varlığı örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yapabilme gibi temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra basının özgürlüğünden geçmektedir. Basını özgür olmayan, başka bir deyişle çekingen, hiç eleştirmeyip hep destekleyen, haber yaparken otokontrol ihtiyacı duyan ve kendisini tehdit altında hisseden gazetecilerin varlığı o ülkede demokrasinin ciddi biçimde yara aldığını gösterir. Genel olarak özgürlüklerin, özelde basın özgürlüğünün doğru ve gerçek haber, özgür yorum ölçütü ile gelişmesi ana hedef olmalıdır.
B - 10-15 yaş arası kategorisi:
Konu: Aile
Amaç: Aile toplumumuzun en temel değerlerinden biridir. İçinde doğup yetiştiğimiz; şefkat, sevgi ve yardımlaşma ile güçlenip huzur bulduğumuz ailemiz deyim yerindeyse hayat damarımız, nefes borumuzdur. Özellikle Türk toplumunda ailenin önemi çok büyüktür ve aile bağı diğer birçok bağ ile kıyaslandığında en başta gelenidir. “Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır” diye boşuna denmemiştir. İçinde saygı ve sevginin hâkim olduğu ev, küçük de olsa hiç bir zaman dar gelmez; çünkü orası bir yuvadır, ailedir.
Her iki kategori için genel koşullar şunlardır:
1 - Yarışma amatör ve profesyonel tüm çizerlerin katılımına açıktır.
2 - Her aday bir eseriyle yarışmaya katılabilir. Gönderilecek eserler daha önce yayınlanmış ve bir yarışmaya katılmış da olabilir ancak ödül almamış olmalıdır.
3 - Teknik: Çizim tekniği serbesttir. Elle çizim tercih edilse de bilgisayar çıktıları da ISLAK İMZALI OLMAK KOŞULUYLA yarışmaya gönderilebilir. Gönderilecek eserin boyutu A-3’ü geçmeyecektir.
4 - Her katılımcı eserini gönderirken kimlik bilgileri (adı soyadı), telefonu ve adres bilgilerini karikatürün arkasına yazmalıdır. Ödül alan eser sahiplerinden fotoğraflı özgeçmiş istenecektir.
5 - Eserler en geç 16 Ekim 2017 Pazartesi akşamı saat 17.00’ye kadar KARGO yani POSTA yoluyla uygun büyüklükteki bir zarfın üzerine Çukurova Belediyesi KARİKATÜR YARIŞMASI diye yazıldıktan sonra Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı No:61 Çukurova / Adana adresine gönderilmelidir.
6 - Yarışmada ilk 3’e giren Adana dışındaki eser sahiplerinin Adana’ya geliş - dönüş yol, Adana’da konaklama ve ağırlama giderleri Çukurova Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
Jüri Üyeleri:
Tan ORAL, Bülent ARABACIOĞLU, Hicabi DEMİRCİ, Ali Raşit KARAKILIÇ, Nuhsal IŞIN, İ.Serdar SAYAR, Sefa SOFUOĞLU, Mehmet SAYGIN.
Yarışma Ödülleri:
YETİŞKİNLER KATEGORİSİ İÇİN (16 yaş ve üzerindekiler):
1. olan eser sahibine 4 bin TL
2. olan eser sahibine 2 bin TL
3. olan eser sahibine ise 1 bin TL para ödülü verilecektir.
18 YAŞ ALTI (10-15 yaş arası) ÇOCUKLAR KATEGORİSİ İÇİN:
İlk üçe girecek olan evlatlarımıza çizim yapılabilen tablet bilgisayar ve 2. Çukurova Karikatür Festivali’nin Onur Konuğu Tan Oral’ın bir karikatür kitabı armağan edilecektir.
Kaynak: www.cukurova.bel.tr.

Hiç yorum yok: