13.4.17

"Bir yerlerde. Bir yer"? Uluslararası Karikatür Yarışması, Exile 2017, Almanya

"Bir yerlerde. Bir yer"?
Uluslararası Karikatür Yarışması
Bugüne dek dünya ölçeğinde hiç bu kadar çok insan kaçmak veya çeşitli nedenlerle yurtlarını terk etmek zorunda kalmamıştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, günümüzde 60 Milyon mülteciden söz ediyor ve bu rakam her yıl artıyor.
Bunun yanı sıra ailesinden, yurdundan kaçan, verilerine ulaşılamamış, görünmez göçmenler var ki, sayıları sadece tahmin edilebiliyor. Bugün 250 Milyon dolayında insan, doğduğu yurdundan uzakta, başka bir ülkede yaşıyor.
Bu olgunun ardındaki nedenler tıpkı tek tek insanların kaderleri gibi çeşitli; yoksulluk ve çaresizlikten, savaşlardan, çevre felaketlerinden, iklim değişiminin sonuçlarından kurtulmak, cinsiyet veya cinsel tercihler, başka bir dine, etnik kimliğe veya politik görüşe sahip olmak nedeniyle ötekileştirilmekten, dışlanmaktan kaçış...
Sonuç, kurbanlar, yakınları, aile ve arkadaşları için korkunç. Yurtsuzlaşma, sığınmacı kamplarında ve yurtlarında göçmenlikle geçen bir hayat, çok küçük bir kesimi Avrupa veya Batı dünyasının diğer ülkelerine ulaşabilen bu insanlar için sert ve acımasız. Ancak hepsinin tek bir ortak arzusu var; daha iyi, yaşamaya değer bir yere varmak ve orada barış içinde insan onuruna yakışır bir hayat sürmek.
• Peki nerede insanca çalışma koşulları, hoşgörü ve kültürel çeşitlilik yoluyla, yoksulluk ve dışlanmanın yapısal nedenlerini ortadan kaldıracak eğitim, katılım, tıbbi bakım gibi yapıcı yaklaşımlar?
• Nerede insanların inanılmaz zorluklara katlanarak yollar katetmeden, yurtlarında kalarak veya yurtlarına dönerek yaşam koşullarını düzenleyebilecekleri politikalar?
• Yeni bir yurtta güven ve onurla kök salarak yaşamayı mümkün kılacak uygulamalar nerede?
"Bir yerlerde. Bir yer." Uluslararası Karikatür Yarışması ile farklı ülkelerden ve perspektiflerden mültecilik ve göçlerin nedenleri, kurbanların yaşam koşulları, özellikle de kadınlar ve çocuklar açısından yol açtığı öznel durumları anlamamızı mümkün kılacak duyguları ve yaklaşımları bir araya getirerek görünür kılmak istiyoruz. Ve tabii mülteciliğin nedenleriyle savaşabilmeyi mümkün kılacak alternatiflerin nerede nasıl ortaya çıkabileceğini de sormak istiyoruz.
Yarışma sonuçları bir katalogda toplanacak ve hazırlanacak gezici bir sergiyle birçok ülkede ve kentte gösterime sunulacak. Bununla sadece dünyanın diğer bölgelerindeki insanların konuya nasıl baktıklarını göstermenin ötesinde, insanları göç ve mülteci sorunları konusunda kişisel olarak da toplumsal bir hesaplaşmaya girmeleri yönünde cesaretlendirmek istiyoruz.
Katılma koşulları:
Sanatçılar yarışmaya en fazla üç çalışmayla katılabilirler. Karikatürler en fazla DIN A3 formatında veya 300 DPI çözünürlükte (Siyah-beyaz veya renkli) olmalıdır.
Son yollama tarihi: 30 Temmuz 2017
Adres:
EXILE-Kulturkoordination e.V.
Wandastr. 9
D-45136 Essen
Germany
Veya
competition@exile-ev.de
(İletişim dili Almanca ve İngilizce’dir).
Yollanan eserler bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek, seçilen ilk üç eser sırasıyla 1.000 €, 750 € ve 500 € ile ve ilk on eser dikkate değer bulunarak mansiyon ile ödüllendirilecektir. Yaklaşık 100 dolayında yapıt ise hazırlanacak katalogda ve sergide yer alacaktır. Karikatürist ve sanatçılar yarışmaya katılmakla, yolladıkları yapıtlarının sergi, katalog ve buna ilişkin basın-yayın ve tanıtım çalışmalarında kullanılmasına izin vermektedirler.
EXILE-Kültür Koordinasyonu, kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen bir uluslar ve kültürlerarası kültür-sanat ve eğitim projeleri ajansıdır. Kuruluşundan bu yana İşgücü Göçü, Irkçılık, Ekoloji ve Kadın Hakları konularında 8 Uluslararası Karikatür yarışması düzenlemiş ve bunları başarıyla sergilemiştir.
"EXILE Kültür Koordinasyonu olarak biz, sanat ve kültür aracılığıyla düzenlediğimiz bu etkinliklerle; sessizlerin sesi olmak, globalleşen dünyamızda kültürel ve toplumsal çeşitliliğe farklı bir bakış ve anlayışla yaklaşımı mümkün kılmak istiyoruz." (www.exile-ev.de)
EXILE Kültür Koordinasyonu'nun bir projesi
BMZ (Federal Almanya Ekonomik İşbirliği Bakanlığı) adına
Engagement Global ortaklığıyla.
*
Kaynak: İzel Rozental.
İngilizce metin ve son yollama tarihi için kaynak: Goethe-Institut Nairobi.

Hiç yorum yok: