19.3.17

İnternet önkatılımlı Uluslararası "Özgürlük" Karikatür Yarışması 2017, Polonya

İnternet önkatılımlı Uluslararası “Özgürlük” Karikatür Yarışması
Tüm profesyonel çizerler katılabilir.
Konu (Topic): Özgürlük, Hürriyet, Serbestlik, Bağımsızlık: bireysel / siyasi / sanatsal özgürlük; esaretten / kölelikten kurtuluş; hürriyet ve mesuliyet; özgürlüğün bedeli; hürriyetin sınırları (FREEDOM: individual, political, creative, no bondage, responsibility to freedom, price of freedom, the limits of freedom).
Katılım 2 aşamalıdır:
1. Ön katılım:
Eserlerin 30.05 - 30.06.2017 tarihleri arasında dijital kopyaları (300 dpi, jpg veya tiff format, uzun kenar ortalama 2000 piksel) eklenip yollanacağı adres: spak@mysyrowicz.com
Sayı: En fazla 5 eser. Daha önce ödül kazanmamış olmalı. Eserler numaralanıp gönderilmelidir ki seçilirse orijinali isteneceğinden yanlış eser anlaşılmasın.
Teknik: Serbest.
2. Katılım: İnternetten önkatılımla yollanan eserlerden 15 Temmuz’a kadar seçilenler, sanatçıya e-mail yoluyla bildirilerek belli bir süre içinde (20 Temmuz – 20 Ağustos 2017) orijinal(ler)in ulaştırılması istenecek. Bu eserlerin gönderileceği adres:
Association of Polish Cartoonists, "FREEDOM", ul. Helenowska 16, 05-807 Podkowa Leśna, Poland
Bu orijinallerin koşulları:
Boyut: En az 210 x 297 mm (DIN A4), en fazla 297 x 420 mm (DIN A3).
Dijital teknikle üretilmiş eser çıktıları Baskı no:1 anlamında elyazısıyla "Print 1" diye işaretlenip imzalanmalıdır.
Fotokopi vb. kabul edilmez.
Her eserin arka yüzünde çizerin adı soyadı, posta adresi, tel no, e-mail adresi ve (varsa) eser adı (name, address, phone, email, title) belirtilecektir. Fotoğraflı kısa biyografi eklenmesi de isteniyor.
Seçilen eserler, düzenleyen kuruluş tarafından bu etkinliğin tanıtımı amacıyla kullanılabilir (poster, albüm, vb). Ödül kazananlar dışındaki eserlerin tüm telif hakları, çizerlerine aittir.
Jüri değerlendirmesi 20 Eylül 2017 tarihine kadar sonuçlanacaktır. Kazananlara e-mail yoluyla haber verilecektir.
Ödüller: İlk 3 dereceye sırasıyla 1500, 1000, 750 Avro. Ayrıca 3 Mansiyon (herbiri) 200 Avro. Özel ödüller de verilebilir.
Ödül kazanan eserlerin telif hakkı, düzenleyen kuruluşun veya sponsorun mülkiyetine geçer.
Ödül töreni ve Sergi: Varşova, Aralık 2017. Katılan ve kazananlar törene davet edilecektir. Sergi, başka şehirlerde de tekrarlanabilir.
Albüm: Kapsamlı bir katalog planlanmaktadır. Sergi ve albümde eseri yer alan karikatürcülere bir adet albüm gönderilecektir.
Eser iadesi, yazılı talep edilmesi ve masrafı karşılanma koşuluyla, sergilemeler sonrası, 2019’da yapılabilir.
Yarışmaya son önkatılım: 30 Haziran 2017
Ek bilgi için:
Sergi küratörü Witold Mysyrowicz witold@mysyrowicz.com
Kaynak: caricaturque.

Hiç yorum yok: