4.2.16

"Engel Değil" temalı Ulusal Karikatür Yarışması 2016, Türkiye

ENGEL DEĞİL
Karikatür yarışması
Son katılım 23 Nisan 2016
1.lik ödülü 3.000 TL
2.lik ödülü 2.000 TL
3.lük ödülü 1.000 TL
E.Ü.60.Yıl Özel ödülü 1.000 TL
Bornova Belediyesi özel ödülü 1.000 TL
Mansiyon 750 TL
Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile düzenlenen “Engel Değil” temalı fotoğraf, karikatür ve kamu spotu dallarını kapsayan yarışmalar ile ayrıntılı bilgi
http://bornova.bel.tr/Duyurular/engel-degil-fotograf-kamu-spotu-karikatur/

EGE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇOCUKLAR REHAB. VE EĞT. PARKI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ VE BORNOVA BELEDİYESİ
“ENGEL DEĞİL” TEMALI
ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
ŞARTNAME
Birinci Bölüm
YARIŞMANIN AMACI
Türkiye sınırlarında yaşayan her yaş grubundan tüm karikatür severleri buluşturmak, karikatüre olan ilgiyi pekiştirmek ve devamlılığını sağlamak amacı ile yapılacaktır.
Ege Üniversitesi Rektörlüğü Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi’nin 60. Yıl Ekinlikleri kapsamında Bornova Belediyesi işbirliğiyle ulusal karikatür yarışmasına hazırlanmaktadır. Yarışma; toplumda, engelliliğe yönelik acıma, dışlama, ayrışma ve/veya sınıflama olmaksızın birlikte yaşama kültürünün gelişimi için güncel sorunlara değinme amacı taşımaktadır. Bu amaçla amatör ve profesyonel karikatür sanatçılarından, herhangi bir bedensel ve zihinsel engeli olan bireylerin toplumla kaynaşması ve toplumsal yaşama entegre olmasını sınırlayan asıl “engelleri” gözler önüne sermeleri beklenmektedir. Bu tema çerçevesinde yarışma katılımcılarının; engelli bireylerin yaşadığı istihdam sorunlarına, kent yaşamına ilişkin engellere veya olumsuz, rencide edici toplumsal önyargılar başta olmak üzere güncel sorunlara odaklanması arzu edilmektedir.
İkinci Bölüm
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya profesyonel ve amatör herkes katılabilir.
2. Yarışmaya Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehab. ve Eğt. Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova Belediyesi, sponsor kurum veya kuruluşlar çalışanları ve çalışanların 1. derece akrabaları, jüri üyelerinin 1. derece akrabaları katılamayacaklardır.
3. Karikatürlerin çizim tekniği serbest olup, renkli veya siyah beyaz olabilir. Orijinal veya kaliteli bilgisayar çıktısı kabul edilir, ancak ıslak imzalı olması gerekmektedir. Fotoğraf, Fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.
4. Karikatürlerin boyutu en küçük A4 (21x30 cm), en büyük A3 (30x42 cm) olmalıdır.
5. Yarışmacılar en fazla 3 karikatür ile yarışmaya katılabilirler.
6. Yarışmacıların göndereceği karikatürler daha önceden hiçbir ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül almamış olması veya telif hakkının olmaması gerekmektedir (Sergilenmiş veya yayınlanmış olabilir). Sonuçlar açıklandıktan sonra 5 gün içerisinde benzer veya kopya karikatürler konusunda itirazlar, tekrar değerlendirilecek, haklılığı tespit edilirse ödüller iptal edilecektir. Daha sonra benzerlik konusunda itirazlar dikkate alınmayacaktır. Jürinin kararı kesindir.
7. Ana fikir ve teknikte yenilik taşıyan karikatürlere özellikle önem verilecektir.
8. Karikatürleri son gönderme tarihi 23 Nisan 2016’dır. Eserler belirtilen tarihte saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Kargo, posta vb. gönderim sebeplerinden ötürü gecikmelerden düzenleyici kurumlar mesul değildir.
9. Yarışma sonucunda Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehab. ve Eğt. Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova Belediyesi yarışmada finale kalan karikatürlerin sergisini açacaktır.
10. Yarışmaya katılan eserler geri gönderilmeyecek ve eserlerin kullanım hakkı Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehab. ve Eğt. Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bornova Belediyesi’ne ait olacaktır.
11. Karikatüristler, yarışmaya gönderilen karikatürleri kapalı zarf içerisinde, arkasına mutlaka ad- soyad, adres, telefon, e- posta bilgilerini yazacaktır. Dereceye girenlerden nüfus fotokopileri istenecektir.
12. Belirtilen adrese sadece kargo veya posta yolu ile gönderilen karikatürler kabul edilecektir. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Postada oluşabilecek zarar ve gecikmeden düzenleyici kurum veya kuruluşlar sorumlu olmayacaktır.
13.Ödül töreni saati ve yeri düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenecek ve yarışmacılara bildirilecektir.
Üçüncü Bölüm
KARŞILIKLI HAKLAR
1. Karikatürist, Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehab. ve Eğt. Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bornova Belediyesi “ENGEL DEĞİL” temalı karikatür yarışması için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.
2. Karikatürist, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını taahhüt edip, Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehab. ve Eğt. Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bornova Belediyesi “ENGEL DEĞİL” temalı karikatür yarışması özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK- 1) belgeyi, başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.
3. Daha önce başka yarışmalarda veya etkinliklerde ödül almış ve üzerinde telif hakkı bulunan eserlere ödül verilmeyecektir. Bu husus tespit edildiğinde, hangi aşamada olursa olsun, eser-ler yarışma dışı bırakılır, herhangi bir para ödülü verilmiş ise para geri alınır.
4. Bu şartnamenin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflar İzmir Mahkemelerince çözümlenir.
Dördüncü Bölüm
ÖN SEÇİCİ KURUL:
Eray ÖZBEK (Karikatürist)
Yrd. Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU (İzmir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi/Karikatürist)
Cem KOÇ (Avukat/Karikatürist)
Murteza ALBAYRAK (Grafik Tasarımcısı/Karikatürist)
Prof. Dr. Kazım ÇAPACI (Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehab. ve Eğt. Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi Md. Yrd.)
Cüneyt ARIKAN (Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü)
Not: Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehab. ve Eğt. Parkı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bornova Belediyesi, ön seçici kurul üyeleri arasından herhangi bir sebeple görev alınamaması durumunda yeni bir ön seçici kurul üyesi belirleme hakkına sahiptir.
Beşinci Bölüm
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi: 15 Ocak 2016
Eser Son Gönderim Tarihi: 23 Nisan 2016
Eser Jüri Değerlendirmesi: 28 Nisan 2016
Eser Ödül ve Sonuç Bildirimi: 02 Mayıs 2016
Altıncı Bölüm
ÖDÜLLER:
Birincilik: 3.000 TL + PLAKET
İkincilik: 2.000 TL + PLAKET
Üçüncülük: 1.000 TL + PLAKET
Ege Üniversitesi 60. Yıl Özel Ödülü: 1.000TL + PLAKET
Bornova Belediyesi Özel Ödülü: 1.000TL + PLAKET
Mansiyon: 750 TL + PLAKET
Sergileme: (Maksimum 50 adet)
• Şartname Ve Başvuru Dilekçesi Örnekleri:
www.bornova.bel.tr
KATILIM FORMU VE ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES:
Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Fevzi Çakmak Cad. No:38/A, Bornova - İZMİR
İrtibat Bilgisi: Cansu ÜNEY – 0.232. 999 29 29.

Hiç yorum yok: