17.3.18

Aydın ili ortaöğretim öğrencilerine açık karikatür yarışması: Aydın İlinin Değerleri 2018

T. C. EFELER KAYMAKAMLIĞI
Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü
Karikatür Kulübü Karikatür Yarışması Şartnamesidir
Ö N S Ö Z
Aydın ili için “Dağlarından yağ, ovalarından bal akar.” der Evliya Çelebi ve “Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzüdür.” diye devam eder ünlü tarihçi Herodot. Yiğidin harman olduğu yerdir Aydın. Bu coğrafyada yaşayan bizler binlerce yıllık uygarlıkların tarihini bağrında gizleyen, bizlere her mevsim cömert davranan Aydın’ımızın değerlerini saymakla bitiremeyiz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında övdüğü Yörük Ali Efe’si, Efe Ayşe’si, Karacasu’da Afrodisias müzesi, Barok mimarisiyle Ramazan Paşa Camii, Milet Ören yeri, Söke’de beyaz altın pamuğu, Kuşadası’nın milli parkı ve doğası, denizi, turizmi; Didim’de Apollon Tapınağı, 200 yıldır yapılan deve güreşleri, keşkek yemeği, sabah kahvaltı sofraları, dünyaca ünlü zeytini, ilimizin sembolü inciri ve saymakla bitiremeyeceğimiz kültür hazineleri, acaba bunların ne kadar farkındayız ve değerini biliyoruz? İşte bu yarışmayı yapmamızın sebebi değerlerimizi hatırlamak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin Aydın İlinin Değerlerini karikatür bakış açısıyla anlatmasını istiyoruz. Unutmayın ki Aydın “Efelerin harman olduğu yerdir.” şimdi sizi Karikatür Kulübü olarak meydana davet ediyor, başarılar diliyoruz.
Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü
Karikatür Kulübü
YARIŞMANIN KONUSU: Aydın İlinin Değerleri
TÜRÜ: Karikatür Yarışması
HEDEF KİTLE: Aydın İli genelindeki resmi/özel ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler.
KATILIM KOŞULLARI:
1. Aydın İli genelindeki resmi/özel ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler katılabileceklerdir.
2. Her öğrenci yarışmaya en fazla üç adet karikatür ile başvuru yapılabilir. Öğrenciler Karikatürlerini okulları aracılığıyla göndereceklerdir. Yarışmaya gönderilen eserler daha önceden ödül almamış, yayınlanmamış ve özgün olmalıdır.
3. Eserler A4 (21cm x 30cm) ve A3 (30cm x 40cm) boyutlarında olmalı, başka kâğıt üzerine yapıştırılmamalı ve paspartu yapılmamalıdır.
4.Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin arkasına, şartname ekinde yer alan Ek1 formu doldurularak yapıştırılacaktır. Ek1 formu olmayan eserler değerlendirme dışı kalacaktır. Formda yer alan bilgilerin gizliliği Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Karikatür Kulübünce sağlanacaktır.
5. Mili Eğitim Temel Kanuna aykırı Irk, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapan, şiddet ve savaş yanlısı olan, millî ve manevi değerlere aykırı, cinselliği ön plana çıkaran, siyasi amaçlara hizmet eden, kopyalanmış ve yetişkin müdahalesi içeren karikatürler ödül alsalar dahi değerlendirme sonrası yarışma dışı bırakılır.
6. Ödül alsın veya almasın bütün karikatürler, gerektiğinde tek tek ya da kitap olarak yayınlanabilir, farklı tarihlerde okul ve kulüp tanıtımında kullanılabilir. Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi, karikatürleri yayınlama ve sergi açma hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan eserlerin bütün yayın ve kullanma hakları Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi’ne aittir. Eserler geri iade edilmez.
7. Okullar öğrencilerin karikatürlerini 20 Nisan 2018 Cuma günü en geç saat 17.00’a kadar okulumuzun posta adresine elden veya kargo ile teslim etmelidir. Kargoda ve postada oluşacak zarardan ve gecikmeden yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir. Teslim tarihinden sonra kuruma ulaşan eserler yarışmaya dahil edilmez.
8. Karikatür Sergisinin düzenlenmesi ve ödül töreni Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Karikatür Kulübü öğretmenleri ve öğrencilerince organize edilecek ve düzenlenecektir.
9. “AYDIN İLİNİN DEĞERLERİ” konulu karikatür yarışmasına katılan yarışmacılar etkinlik ve ödül töreninde çekilen fotoğraflarının yanı sıra kişisel fotoğraf ve çizimlerinin yarışmayı ve düzenleyen kuruluşu tanıtmak üzere yazılı/görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılacağını kabul etmiş sayılır.
10.Karikatürlerin ön yüzünde imza, isim, tarih ve herhangi bir özel işaret bulunan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.Yarışmaya Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesinde çalışanların ve değerlendirme kurulunda bulunanların birinci derece yakınları katılamazlar.
12.Eser sahipleri, yarışmaya gönderilen eserlerin yayın ve kullanım hakkının Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Karikatür Kulübüne ait olduğunu peşinen kabul eder. Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez. Bu yarışmaya giren öğrenci ve velisi telif hakkı, maddi manevi talepte bulunmayacağını kabul etmiş sayılır.
13.Ödül alan Ortaokul ve Lise öğrencileri ödül törenine öğretmenleriyle birlikte katılacaklardır.
14.Yarışmaya karikatür gönderen öğrenci, velisi ve öğretmeni yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır
TEKNİK:
Çizim tekniği serbesttir. Yarışmacılar geleneksel boyama tekniğinin yanı sıra (suluboya, kuru boya, akrilik, çini mürekkebi vb.) dijital teknolojiyi (bilgisayar çizim programları) kullanarak da karikatürlerini çalışabilirler.
KARİKATÜRLERİN GÖNDERİLME ŞEKLİ:
1-Karikatürlerin arka yüzeyine (Ek 1) form eksiksiz doldurularak yapıştırılmalıdır.
2-Karikatürler zarar görmeyecek biçimde iki karton arasına konularak ambalaj yapılmalı. Rulo yapılmamalı ve katlanmamalıdır. Zarfın üzerine “1.KARİKATÜR YARIŞMASI” “ORTAOKUL KATEGORİSİ” veya “LİSE KATEGORİSİ” yazılmalıdır.
3-Eserler aşağıda belirtilen açık adrese posta/kargo veya elden teslim edilecektir. Kargo ve posta ücreti göndericiye aittir.
ESERLERİ GÖNDERİM POSTA ADRESİ:
“AYDIN İLİNİN DEĞERLERİ KARİKATÜR YARIŞMASI” [Lise/ortaokul(hangi kategori’de ise)]
YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ
Mimar Sinan Mah. Ali İhsan Paşa Bulvarı 2326. Sokak No:1 EFELER / AYDIN
DEĞERLENDİRME:
Seçici kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Eserlerin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen dört kriter üzerinden ve her kriter için en az 10, en çok 25 puan verilerek yapılacaktır.
a) Konuya ve amaca uygunluk
b) Çizim tekniğine uygunluk
c) Görsellik özgünlük
d) Temizlik
ÖDÜLLER:
KATEGORİ: Ortaokul
Birincilik: 1000 TL + Başarı Belgesi
İkincilik: 500 TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük: 250 TL + Başarı Belgesi
KATEGORİ: Lise
Birincilik: 1000 TL + Başarı Belgesi
İkincilik: 500 TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük: 250 TL + Başarı Belgesi
Ayrıca dereceye giren öğrencilerin okullarına Katılım Belgesi, öğretmenlerine plaket verilecektir.
SERGİLEME:
Ödül alan 6 karikatür ve sergilenmeye değer bulunan diğer eserler Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Sergi Salonunda sergilenecek ödül töreni okulumuzun konferans salonunda yapılacaktır.
SEÇİCİ KURUL:
1-Seçici kurul aşağıdaki isimlerden oluşur.
2-Seçici kurul yarışmaya gelen eserleri değerlendirmek ve sergilemekle yükümlüdür.
3-Seçici Kurul üyelerinden herhangi birisi veya birkaçı değerlendirme aşamasında katılamazsa yerine kurul başkanı tarafından yeni üyeler atanır.
- Mustafa YILDIZ: İzmir Karikatürcüler Platformu Başkanı-Karikatürist
- Mukaddes YÜKSEL: Karikatürist-Mizah Yazarı
- Yüksel CENGİZ: Sanat Eğitimcisi-Ressam-Karikatürist
- Aziz KANAT: Sanat Eğitimcisi–Ressam
- Emine Fida RÜZGAR: Sanat Eğitimcisi–Ressam
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Duyurulması: 08 Mart 2018
Son Katılım Tarihi: 20 Nisan 2018
Sonuçların Açıklanması: 30 Nisan 2018
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: 10 Mayıs 2018
YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları okulumuzun Web adresinde (http://aydingsl.meb.k12.tr) duyurulacaktır.
İLETİŞİM:
1. Aziz KANAT: 505 299 31 86
2. Emine Fida RÜZGAR: 505 658 92 08
3. Yüksel CENGİZ: 539 464 31 86.

Hiç yorum yok: