7.2.18

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Saygı” Ulusal Karikatür Yarışması 2018, Türkiye

ALTINORDU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI 2018
1. YARIŞMANIN AMACI:
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya, amatör ve profesyonel çizerler katılabilir. Profesyonel çizerlerin yanında gençlerin de karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ve tema olarak belirlenen “SAYGI”nın mizahın güçlü diliyle düşünceye dönüşmesi sonucu ortaya çıkacak bakış açılarını görsel bir eğitim materyali olarak kullanmayı hedeflemektedir.
2. HEDEF KİTLE: Amatör, profesyonel tüm karikatür çizerlerine açıktır.
3. KONU: Saygı
4. TEKNİK: Teknik serbesttir ancak dijital üretilen eserler ıslak imzalı olmalıdır.
5: BOYUT: Karikatürler en az: A4 (21 x 29,7 cm) en fazla: A3 (29.7 x 42 cm )
6. TARİH: Son katılım tarihi 4 Nisan 2018 Çarşamba mesai bitimine kadardır.
7. KATILIM KOŞULLARI:
• Yarışmacılar en fazla üç adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
• Yarışmaya gönderilen eserler daha önce yayınlanmış olabilir ancak herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir ve aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, iletişim adresini, e-postasını, ve telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
• Millî Eğitim Temel Kanunu'na mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Jüri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
18 yaş altı genç katılımcılar için özendirme ödülleri verilecektir. Genç katılımcıların başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemeleri gerekmektedir. Eklemedikleri takdirde karikatürleri büyükler kategorisinde değerlendirilecektir.
• Yarışmaya katılan eserlerin bütün yayın hakları Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aittir ve ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilecek ve yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye layık görünen eserlerden oluşan bir albüm yapılacak ve albüme girmeye hak kazananların adresine postalanacaktır.
( Ödül alan eserler ile birlikte toplam 52 eser katalog seçkisini oluşturacaktır.)
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir.
8. YAPITLARIN TESLİMİ:
Zarf içindeki biyografi ile yarışmaya katılacak eser postada zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak, aşağıdaki gönderi adresine son katılım tarininden önce ulaştırılmalıdır. Postada oluşabilecek hasarlardan ve gecikmelerden düzenleyici kurum sorumlu tutulamaz.
Gönderi Adresi ve İletişim
“Saygı” Ulusal Karikatür Yarışması
Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Bahçelievler Mh. Mehmetçik Blv. No:24, 
25200 Altınordu / ORDU Tlf: 0 452 210 1124
9. JÜRİ:
Adnan TAÇ, Karikatürcüler Derneği Temsilcisi
Altan ÖZESKİCİ, Eğitimci - Karikatürist
Aşkın AYRANCIOĞLU, Eğitimci - Karikatürist
Doç. Dr. Gürbüz Doğan EKŞİOĞLU, Akademisyen - Grafik Sanatçısı
Murat İLHAN, Karikatürist
Uğurcan ATAOĞLU, Reklamcı - Tasarımcı
Orhan ZAFER, Karikatürist - Ressam.
10. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Birinci: 7500 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
İkinci: 5000 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Üçüncü: 3500 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Mansiyon: 500 TL Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Mansiyon: 500 TL Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Mansiyon: 500 TL Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Özel ödül: 500 TL Karikatürcüler Derneği Özel Ödülü.
Gençleri Özendirme Ödülleri:
18 yaş altı gençler ve çocuklara verilecektir
Altın Çizgi Genç Çizer Ödülü: 1000 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Gümüş Çizgi Genç Çizer Ödülü: 1000 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
Bronz Çizgi Genç Çizer Ödülü: 1000 TL Plaket, Başarı Belgesi ve Yarışma Albümü
11. YARIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Son Teslim Tarihi: 4 Nisan 2018
Değerlendirme ve Sonuçlar: 7 Nisan 2018
Sergi ve Ödül Töreni: 27 Nisan 2018.
Sonuçlar ve ödül töreni Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karikatürcüler Derneği web sayfaları ile yazılı ve görsel medya aracılığı ile kamuoyuyla paylaşılacaktır.
NOT: Bu yarışma iptal edilmiştir. Ayrıntı için tıklayınız.

Hiç yorum yok: