6.12.14

3. CIPE Küresel Editoryal Karikatür Yarışması 2014 sonuçlandı

Dünyadaki demokrasi girişimlerini destekleyen bir ABD hükümeti kuruluşu olan National Endowment for Democracy'nin dört ana enstitüsünden biri olarak, özel girişimcilik ve piyasa-merkezli reform yoluyla küresel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleyen CIPE (Center for International Private Enterprise) adlı kuruluşun üç konuda düzenlediği karikatür yarışmasının 3.sü sonuçlandı. İlgili kuruluşun Flicker'a yüklediği kazanan eserler ve çizerler şunlar:
A. Konu: Demokrasi (Democracy): Asaad (Yukarıda)
B. Konu: Şeffaflık / Saydamlık (Transparency): Hidayatullah (Üstte)
C. Konu: Rüşvet / Yolsuzluk (Corruption): Gil (Üstte).

Hiç yorum yok: