18.8.14

8. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali 2014 sergisinin konusu: Gönüllülük

KATILIM KOŞULLARI:
KONU
Serginin konusu “Gönüllülük”tür. Bu tema dışında kalan eserler, festivale ve sergiye katılamaz. Bu konuda söz hakkı Düzenleme Kurulu’na aittir. Düzenleme Kurulu karikatürist Tan Oral başkanlığında çalışmaktadır.
TEKNİK
Teknik Serbesttir. Siyah - beyaz veya renkli olabilir.
Boyut A4 veya A3 ebatıdır.
GÖNDERİM ŞEKLİ (2 ŞEKİLDE MÜMKÜNDÜR)
1. E-mail ile: info@cartoonistfest.org
E-mail ile gönderilecek eserler 300 dpi çözünürlükte taranmalı ve JPEG formatında yüklenmelidir. (En fazla 2 MB) Eserlere bir isim verilmelidir.Ör: sanatçıadsoyad_eserismi.jpeg
2. Posta ile
Posta ile gönderilecekse paspartu ve çerçeve yapılmamalıdır.
Ekteki katılım formu doldurulup geri gönderilmelidir.
Aktiffelsefe - Yeni Yüksektepe Kültür Derneği Işıklar Mah. Gültuğrul Sok. No:6,   26120 Eskişehir
adresine gönderilmelidir.
- Sergiye bir veya birden fazla eserle katılınabilir.
ESERLERİN GERİ GÖNDERİMİ
1. Eserler Yeni Yüksektepe Uluslararası Karikatür Festivali arşivine ve Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi arşivine alınacak, geri gönderilmeyecektir. (Geri gönderim isteniyorsa özel bir not ile belirtilmelidir. )
ESERLERİN KULLANIM HAKLARI
1) Eserlerin her türlü kullanım hakkı, ticari amaç güdülmemesi kaydıyla Yeni Yüksektepe Kültür Derneği'ne ve 8. Festivale katkıda bulunacak Anadolu Üniversitesine aittir. Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, eserleri yurtiçi ve yurtdışında yayınlayabilir, sergileyebilir, kitap, katalog, dergi vb. yayınlarında kullanabilir, yurtiçi ya da yurtdışında faaliyet gösteren başka bir derneğe ticari amaç gütmeksizin yayınlanma veya sergilenme amacıyla gönderebilir. Anadolu Üniversitesi eserleri eğitim amaçlı olarak dersler ve ders kitaplarında ve TRT Okul kanalında kullanabilir. Karikatüristin de tüm yayın ve mali hakları kendisinde saklıdır. Sergilenen karikatürler, bir festival kitapçığında toplanacak ve bu kitapçık ve basında çıkan haberler Yeni Yüksektepe Kültür Derneği web sayfasında (cartoonistfest.org) yayınlanacaktır.
ZAMANLAMA
Eserlerin Karikatür Festivali Düzenleme Kuruluna ulaşması gereken son tarih 3 Kasım 2014’dir.
Aktiffelsefe - Yeni Yüksektepe Kültür Dernegi
Işıklar Mah. Gültuğrul Sok. No:6
26120 Eskişehir - TURKEY
tel: +90 222 220 51 66
e-mail: info@cartoonistfest.org
web: http://cartoonistfest.org.

Hiç yorum yok: