2.4.13

SDÜ Uluslararası 16. Bahar Şenlikleri Karikatür Yarışması 2013, Isparta - Türkiye

SDÜ ULUSLAR ARASI 16. BAHAR ŞENLİKLERİ
KARİKATÜR YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ
AMAÇ / KONU
· Karikatür Yarışması Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 16. Bilim ve Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenmektedir.
· Üniversitemiz bu yarışmayla, ulusal ve uluslararası israf problemine dikkat çekerek yeni tasarruf çözüm ve önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
· Yarışmanın teması, “TASARRUF” olarak belirlenmiştir.
BAŞVURU ŞARTLARI
· Yarışma, ulusal ve uluslararası bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
· Katılımcılar, yarışmaya en fazla üç eserle katılabilir.
· Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır. Her eser için ayrı bir form doldurulup eserle birlikte gönderilmelidir.
· Katılımcı yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz çalışmanın sağ alt köşesine yazılacaktır. Yarışmaya katılan kişinin T.C. kimlik numarası, kimlik ve adres bilgileri, telefonu, e-posta adresi, eserin “CD” kaydı üzerine rumuz yazılarak küçük bir zarfa konulmalıdır. Bu zarf ve eserin 3 (üç) adet kopyası bir başka zarfa konularak yarışmaya müracaat edilmelidir.
· Başvuru formuna http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
· Eserleri boyutları A4 ya da A3 formatında olmalıdır. (Eser A4'den küçük, A3'den büyük olmamalıdır).
· Yarışmaya gönderilen çalışmalar ödül ve sergilemeye giremediği durumda, yazılı olarak istek talep edildiği takdirde, alıcının kargo ücretini ödemesi şartıyla geri iade edilecektir.
· Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakın akrabaları bu yarışmaya katılamazlar.
KARİKATÜRLERDE ARANAN ÖZELLİKLER
· Temel değerlerle örtüşmeyen eserler ve başvuru tarihinden sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
· Eserlerin son 2 yıl içerisinde üretilmiş olması gerekmektedir.
· Eserlerin daha önce bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir ödül kazanmamış olması gerekmektedir.
· Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
· Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
· Yarışmanın İlanı: 24 Aralık 2012
· Eserlerin Son Teslim Tarihi: 26 Nisan 2013 (SÜRE UZATILDI: 03 MAYIS 2013)
· Seçici Kurul Değerlendirmesi : 10 Mayıs 2013
· Sonuçların Açıklanması : 14 Mayıs 2013
DEĞERLENDİRME
· Yarışmaya katılacak eserler, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin belirleyeceği Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
· Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan üç eser ödüllendirilecektir.
· Seçici kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.
SONUÇ DUYURUSU
· Yarışma sonuçları http://baharsenligi.sdu.edu.tradresinden duyurulacaktır.
YAYIN VE TELİF HAKKI
· Ödül alan ve sergilemeye giren eserlerin ticari amaç taşımaksızın Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından organize edilen etkinliklerde yer alması, televizyonlarda ve internet ortamında tanıtım amaçlı gösterime sunulması, çoğaltılması ve üçüncü kişilere devredilmesi hakkı, yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Dereceye giren eserin sahibi ticari bir anlaşma yapmak istediğinde Süleyman Demirel Üniversitesi’ni yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.
· Telif haklarıyla ilgili doğabilecek bir sorunda her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir nam adı altında üniversitemizden maddi veya manevi tazminat ya da hak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda sorumluluk tek başına başvuru sahibine ait olacaktır.
· Ödül alan ve sergilemeye giren eserler Süleyman Demirel Üniversitesi'nin arşivinde kalacaktır.
· Katılımcılar Başvuru Formunu imzalayarak, Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
· Bu şartname kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında üniversitemiz yetkilidir.
ÖDÜLLER
· Para ödülü, katılım ve teşekkür belgeleri
a- Birincilik Ödülü: 5000 TL
b- İkincilik Ödülü: 2500 TL
c- Üçüncülük Ödülü: 1000 TL
d-Sergilemeye giren eser sahiplerine katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.
· T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi ödüle layık eser olmaması durumunda ödül vermeme hakkına sahiptir.
YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
· Katılımcı tarafından imzalanmış “Başvuru Formu”.
(“Başvuru Formu”na http://baharsenligi.sdu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
· Katılımcı tarafından imzalanmış “Kısa Özgeçmiş”.
ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
· Eserler en geç 26 Nisan 2013 tarihinde saat 17:00’de
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ertokuş Bey Derslikleri İçi, Doğu Yerleşkesi, Çünür-ISPARTA adresine elden veya kargo ile teslim edilmelidir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek hasarlardan yarışma idaresi sorumlu değildir.
· Kargo ücreti gönderene aittir.
ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ
· Ödül töreni Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Bilim ve Bahar Şenlikleri kapsamında “15-17 Mayıs 2013” tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ödül töreninin tarihi yeri ve saati, üniversitemiz ana sayfasında yer alan bahar şenlikleri sayfasında ilan edilecektir.
YARIŞMA SEKRETARYASI
Arş. Gör. Pembe Şen
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Ertokuş Bey Derslikleri İçi, Doğu Yerleşkesi, Çünür-ISPARTA
Telefon 0-246 211 35 59
Fax 0-246 211 35 51
E-mail pembesen@gmail.com.

Hiç yorum yok: