7.4.10

İBBGM “Karikatürün AB’si” Karikatür Yarışması - Türkiye

“Karikatürün AB’si” Karikatür Yarışması - İstanbul, Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından “09 Mayıs Avrupa Günü” etkinliği dolayısıyla, “Avrupa Birliği” konulu Karikatür Yarışması düzenlenmektedir.
“Karikatürün AB”si sloganıyla düzenlenen bu yarışmanın temel amacı, Türk halkının gözünde Avrupa Birliği imajını ortaya koymaktır. Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hazırlanacak karikatürlerin temel hareket noktasıdır. Bu çerçevede karikatürlerinizde ister sadece Avrupa Birliği’ni anlatabilir, isterseniz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini müktesebat başlıkları veya tarihsel süreç çerçevesinde ele alabilirsiniz.
Başvurular sonunda değerlendirmeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi jürisi tarafından yapılacak, gelen karikatürler arasında en iyi 10 karikatür seçilecek ve Salih Memecan tarafından birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne layık karikatürler belirlenecektir.
Avrupa Birliği konulu karikatür yarışmasında 1,2,ve 3. eserler ödüllendirilecektir. Ödül alan karikatürlerin sahiplerine ödülleri “09 Mayıs Avrupa Günü” etkinliklerinde etkinlik içerisinde düzenlenen ödül töreninde takdim edilecek ve eserler aynı gün etkinlik fuaye alanında ve “Songs for İstanbul” konserinde sergilenecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Avrupa Birliği Uyum, Takip ve İzleme Komisyonu öncülüğünde düzenlenecek etkinlikle alakalı katılım koşulları aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
Son Başvuru Tarihi: 25.04.2010
Katılım Koşulları:
1. Yarışmaya katılımda yaş sınırı yoktur.
2. Yarışma, Seçici kurul üyeleri dışında amatör bütün karikatürcülere açıktır.
3. Katılımcılar yarışmaya yalnızca 1 (bir) eser ile katılabilir.
4. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya bir başka karikatürcüye ait olduğunu bildiği/fark ettiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her tür olası tartışmalar ve çalıntı iddialarının sorumlusu katılımcı olacaktır.
5. Eserler orijinal olmalıdır. Fotoğraf, fotokopi, v.b. kabul edilmeyecektir.
6. Yarışmaya eser verecek olan karikatürcüler, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
7. Yarışmaya verilecek eserler, maksimum A4 (21 cm x 29 cm) boyutlarında olmalıdır.
8. Yarışmaya katılım iki yolla olmaktadır.
8.1. Posta yolu ile: Katılımcılar karikatürlerini, 25.04.2010 gününe kadar İBB Gençlik Meclisi, Hamidiye Caddesi, Çelik Han, No:16 Kat:3 Sirkeci – İSTANBUL adresine; Ad Soyad, Açık adres, Telefon numarası ve mail adreslerini yazarak karikatürle birlikte gönderebilir.
8.2. Mail yolu ile: Katılımcılar karikatürlerini, 25.04.2010 günü Saat 00.00’a kadar, Ad Soyad, Açık adres, Telefon numarası belirterek gönderebilir.
9. Eserler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
10. Telif Hakkı: Katılımcı, katılıma konu eseri teslim ettiği andan itibaren, esere ilişkin olarak 5846 Sayılı Yasa’dan kaynaklanan çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim haklarını, bilabedel İBB Gençlik Meclisi’ne devretmiş olduğunu ve gerektiğinde buna ilişkin yazılı işlemleri bilahare yapmayı peşinen kabul eder. Bu kapsamda olmak üzere Katılımcı, İBB Gençlik Meclisi’nin, eseri, doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunduğu tüm duyuru, tanıtım ve sair etkinlikler ile görsel / işitsel belge ve materyallerde, eser sahibinin ismini belirterek bilabedel kullanım hakkının bulunduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Katılımcı, ibraz ettiği eserin tümüyle kendisine ait bulunduğunu, bu eser sebebiyle 3. kişilerin 5846 Sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek taleplerinin yegane muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin cezai sorumluluğun da tamamen kendisine ait bulunduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak İBB Gençlik Meclisi’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve kendisine rücu hakkının mahfuz bulunduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, yarışmaya katıldığı ve ödül alan eserin kendisine ait olmadığının anlaşılması durumunda, ödülü 10 gün içerisinde iade etmek zorundadır.
11. Katılım Koşullarında belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde, eser sahipleri ile İBB Gençlik Meclisi arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların hallinde Seçici Kurul yetkilidir.
12. Katılımcı yarışmaya katılarak yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
WEB: http://www.ibbgenclikmeclisi.com/Moduller/HABERLER/HABERLER.aspx?KodAl=1046&HABERId=387&HABERKATEGORI=18

Hiç yorum yok: