24.1.09

Santomera Karikatür Yarışması konusu: Göç olgusu ve karşılıklı zenginleşme

4. Uluslararası Santomera Karikatür Yarışması 2009 - İspanya
KOŞULLAR
1. Profesyonel olsun ya da olmasın, tüm ülkelerin çizerleri bu yarışmaya katılabilir.
2. Her sanatçı daha once başka bir yarışmaya katılmamış en fazla 2 orijinal eser gönderebilir.
3. Konu: Göç olgusu ve karşılıklı zenginleşme (Immigration and mutual enrichment).
4. Eserler orijinal olmak koşuluyla teknik serbesttir. Dijital yollardan üretilmiş eserlerin nitelikli baskıları da sanatçı tarafından imzalanmak ve no:1 olarak numaralanmak koşuluyla kabul edilecektir.
5. Boyut en fazla 30x42 cm ve çerçevesiz olmalıdır.
6. Ödüller: 1000, 700, 2 adet Finalist (herbiri) 200, Murcia bölgesinden bir sanatçıya Özel Ödül 200 Avro.
7. Eserler 13 Mart 2009 saat 14:00’e kadar yarışma adresine ulaşmış olmalıdır. Geç gelen eserler kabul edilmeyecektir.
8. Her eserle birlikte sanatçı adı, adresi, tel no, foto, elmek, kısa biyografi (name, address, phone number, photograph, e-mail, curriculum) bir etiket, katılım formu, vb halinde eklenmelidir.
9. Yarışma adresi: IV CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO “SANTOMERA 2009” Ayuntamiento de Santomera CASAGRANDE (Inmigración) C/Cuatro esquinas, 58, 30140 Santomera • Murcia • SPAIN
10. 26 Mart 2009 tarihinde açıklanacak olan jüri kararı kesindir.
11. Seçilen eserler 1 - 30 Nisan 2009 arasında Casagrande, Santomera’da sergilenecektir.
12. Ödül kazanan eserler Santomera kent meclisi mülkiyetine geçer, geri verilmez.
13. Ödül verilmemiş eserler, sanatçı tarafından eseriyle birlikte göndereceği etiket, form, vb katılım belgesi üzerinde açıkça talep edilmiş ise, sergilemeler sonrasında geri gönderilir.
14. Yarışmaya katılmak için tüm bu koşulların kabul edilmesi şarttır.
Santomera, 19 Ocak 2009.
Bilgi: http://humor-grafico-santomera.blogspot.com/

Hiç yorum yok: