11.7.08

1. Yalova Karikatür Yarışması başvurusu uzatıldı

1. YALOVA KARİKATÜR YARIŞMASI BAŞVURUSU UZATILDI
Yalova Belediyesi karikatür sanatının gelişmesini sağlamak amacıyla başlattığı “Geri Dönüşümde İleri Bakış” adlı karikatür yarışması için başvurular uzatıldı. Gelen istek üzerine uzatılan başvurular 20 Ağustos 2008 Çarşamba gününe kadar yapılabilecek.
Yalova Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 1. Yalova Belediyesi Karikatür Yarışması karikatür sanatının gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlamak, bu sanata gönül verenleri yüreklendirmek, ilimizin kültürel ve sanatsal açıdan daha iyi tanınmasına yardımcı olmak, çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, bu konuda farkındalık ve duyarlılık arttırmak gibi amaçları kapsıyor. Başvurular sonunda değerlendirmeler Yalova Belediye Başkanı Barbaros H. Binicioğlu’nun başkanlığında, farklı gazetelerin çizerlerinin ve karikatüristlerinin de bulunduğu jüri değerlendirilmesi 22 Ağustos 2008 Cuma yapılacak ve kamuoyuna duyurulacak.
Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen "Geri Dönüşümde İleri Bakış" konulu karikatür yarışmasında birincilik derecesini kazanan 2 bin, ikincilik derecesini kazanan bin 500 ve üçüncülük derecesini kazanan kişi de bin YTL para ile ödüllendirilecek. Mansiyona değer görülen 3 kişi de 500'er YTL almaya hak kazanacak. Ödül alan karikatürlerin sahiplerine ödülleri 29 Ağustos 2008 tarihinde düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecek ve eserler aynı gün Yalova Belediyesi Sergi Salonu’nda sergilenecek.
KATILIM ADRESİ
Yalova Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi (Eski Tekel Binası) YALOVA
kulturisleri@yalova.bel.tr
İletişim: 0226 812 33 93
KATILIM ŞARTLARI
- Yarışma; Seçici Kurul üyeleri dışında, ulusal alanda profesyonel ve amatör bütün karikatürcülere açıktır.
- Katılımcılar yarışmaya, önceden ödül almamış ve sanatçının özgün fikirleri üzerine kurulu en çok 2 (iki) eseri ile katılabilir. Aksi halde tümü değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya bir başka karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecektir. Her tür olası tartışmalar ve çalıntı iddialarının sorumlusu katılımcı olacaktır.
- Eserler orijinal olmalıdır. Bilgisayar çıktısı gönderilecek ise orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi, v.b. kabul edilmeyecektir.
- Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
- Yarışmaya verilecek eserler, maksimum A3 (29,7 cm x 42 cm) boyutlarında ve paspartusuz olmalıdır. Katılımcı kısa özgeçmişini ve fotoğrafını mutlaka eser(ler)iyle göndermelidir. Her eserin arkasına ad, soyad ve iletişim bilgileri eklenmelidir.
- Eserler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
TELİF HAKKI
- Katılımcı, katılıma konu eseri teslim ettiği andan itibaren, esere ilişkin olarak 5846 Sayılı Yasa’dan kaynaklanan çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim haklarını, bilabedel Yalova Belediyesi’ne devretmiş olduğunu ve gerektiğinde buna ilişkin yazılı işlemleri bilahare yapmayı peşinen kabul eder. Bu kapsamda olmak üzere Katılımcı, Yalova Belediyesi’nin, eseri, doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunduğu tüm duyuru, tanıtım ve sair etkinlikler ile görsel / işitsel belge ve materyallerde, eser sahibinin ismini belirterek bilabedel kullanım hakkının bulunduğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.
- Katılımcı, ibraz ettiği eserin tümüyle kendisine ait bulunduğunu, bu eser sebebiyle 3. kişilerin 5846 Sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek taleplerinin yegane muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin cezai sorumluluğun da tamamen kendisine ait bulunduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Yalova Belediyesi’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve kendisine rücu hakkının mahfuz bulunduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Katılımcı, yarışmaya katıldığı ve ödül alan eserin kendisine ait olmadığının anlaşılması durumunda, ödülü 10 gün içerisinde iade edecektir.
DİĞER
- Eser sahiplerinin birden fazla olması halinde başvuruda durumun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur.
- Dereceye giren sanatçıların yol ve konaklama giderleri Yalova Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
- Seçici Kurulun onayıyla bir albüm hazırlanacak ve içinde yer alacak sanatçılara birer adet gönderilecektir.
- Katılımcılar yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
- Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde, eser sahipleri ile Yalova Belediyesi arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların hallinde Seçici Kurul yetkilidir.
İlk duyuru için bkz: http://kozyurt.blogspot.com/2008/03/1-yalova-belediyesi-karikatr-yarmas.html

Hiç yorum yok: