3.1.08

Özerk Sanat Konseyi'nden panele davet

Basın Bülteni
PANEL
Özerk Sanat Konseyi
ANAYASA VE SANAT
DAVETLİSİNİZ
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda
8 Ocak 2008 Salı, Saat: 13.30-18.00
Çağdaş CUMHURİYET ve CUMHURİYET DEVRİMLERİ bugün ülkeyi yöneten anlayış tarafından değiştirilmek istenmektedir. Bugünkü siyasi iktidar, mevcut anayasamızın en temel maddelerini değiştirme aymazlığı içindeyken, biz Özerk Sanat Konseyi olarak, bu gerici anlayışa karşı olarak birçok demokratik mücadele etkinliklerini gerçekleştirme kararı aldık.
Başta kültür ve sanat olmak üzere, demokrasi, insan ve yurttaşlık hakları ile ulusal birlik, barış ve bağımsızlığımızı oluşturan bütün cumhuriyet kazanımlarımızın bugün karşı karşıya olduğu tehlikelerden biri de, çağdaş kültür değerlerine, sanata ve sanat insanlarına karşı girişilen yok etme girişimleridir. Bu nedenledir ki sanatı devletin ana görevleri arasında gören mevcut Anayasamızın 64. Maddesinin bugünkü iktidarın hazırladığı yeni anayasa taslağında yer almadığı görülmüştür.
Çağdaş Batılı Ülkelerde olduğu gibi, Ülkemizde de “kültür ve sanatı siyasetin egemenliğinden çıkarmak” amacıyla kurulmasını talep ettiğimiz Türkiye Özerk Sanat Kurumu’nun da varlığı ve gelecek güvencesi; sanatın toplumla buluşmasının devletin ana görevleri arasında yer almaya devam etmesi ve bunun da anayasada ifade bulmasıyla sağlanacağına inanıyoruz.
Halka karşın yapılmak istenen “karanlık karşı devrim”ine direnmek üzere oluşturduğumuz, “karanlığa karşı sanat” savaşımımızda başta sanat, düşün, yazın, bilim ve hukuk insanlarımız ve “demokrasimizin özgür sesi olması gereken, basın, radyo ve televizyon kuruluşlarımız” la birlikte, tüm sanatseverler panelimize DAVETLİSİNİZ.
Çağrımız,sanatın ve demokrasinin aydınlığına inanan tüm kamuoyunadır.
76 sanat ve sanatçı kuruluşu adına;
Özerk Sanat Konseyi Yürütme Kurulu

PANEL
Özerk Sanat Konseyi
ANAYASA VE SANAT

SUNUŞ : CANOL KOCAGÖZ – (Karikatürcü, ÖSK Dönem Sözcüsü )

AÇILIŞ KONUŞMASI :
YILMAZ ONAY - Tiyatro Oyun Yazarı

PANEL YÖNETİCİSİ:
ORHAN KURTULDU - TOMEB ( Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği temsilcisi )

FORUM YÖNETİCİSİ :
FİKRET TERZİ – Tiyatro Oyun Yazarı

PANEL KONUŞMACILARI:
Prof Dr. Ülkü AZRAK – Maltepe Üniversitesi Hukuk Fak.Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah SEZER – Marmara Üniversitesi Hukuk Fak.Öğretim Üyesi
Av. Kazım KOLCUOĞLU – İstanbul Barosu Başkanı
Av. Fikret İLKİZ – İstanbul Barosu Avukatı
Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Kemal SEVGİSUNAR –KESK Kültür-Sanat Sendikası Genel Başkanı
Bedri BAYKAM - Uluslar Arası Plastik Sanatçılar Derneği Başkanı ÖSK Dön.Sözcüsü
Tamer LEVENT -TOBAV(Devlet Tiyatroları,Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Gn.Bşk

GÖRÜŞLER :
Hasan Hüseyin AKBULUT – Devlet Opera ve Bale Sanatçıları Gen. Müdr.
Çetin SOYSAL - CHP İstanbul Milletvekili
Orhan AYDIN – Disiplinlerarası Sanat Temsilcisi
H.Bülent TUNA - TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı
Haşmet ZEYBEK -İst.Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçıları Derneği Başk.
Uğur KUTAY – Y.T.Ü Sanat ve Tasarım Fak. Öğ Üy. Ve Belgesel Sinemacı
Enver ERCAN – Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı

Hiç yorum yok: