29.9.07

"Adalet ve Demokrasi" sergisine davet

Karikatürcüler Derneği, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’yle ortaklaşa düzenleyeceği karikatür sergisine tüm üyelerini katılmaya çağırıyor:
Bir çok ünlü sanatçı, siyasetçi, bilim adamı ve gazetecinin mahkumiyetini çektikleri ünlü Ankara Merkez Cezaevi (Ulucanlar), Ekim ayı etkinliklerine hazırlanıyor.
Cezaevi, 2007 yılı başında Sincan F tipine nakledilişinin ardından, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin girişimiyle geçtiğimiz Haziran ayında sanatsal etkinliklerin yapıldığı mekana dönüştürülmüştü.
1 Ekim-27 Ekim 2007 tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlikler, İMO Teoman Öztürk Salonu, Hasanoğlan ve Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinin boşaltılmış mekanında gerçekleşecektir.
Bu yıl, etkinlikler kapsamında 20-21 Ekim 2007 tarihlerinde, Karikatürcüler Derneği üyelerinin katılımıyla “Adalet ve Demokrasi” konulu bir karikatür sergisi ile cezaevinin koğuşlarında karikatür atölye çalışmaları da yapılacaktır.
Sergiye katılmak isteyen üyelerimizin eserlerini 15 Ekim 2007 tarihine kadar, elektronik posta yoluyla göndermelerini bekliyoruz.
Karikatürlerin en az A4, en fazla A3 boyutlarında ve 120 dpi çözünürlükte olması gerekmektedir.
E-mail: kd.karikatur@gmail.com
Önemli not: Lütfen karikatürlerinizi yukarıda belirtilen adrese gönderiniz. Derneğimizin diğer mail adresini bu amaçla kullanmayınız.
Kaynak: http://www.karikaturculerdernegi.org/detay.asp?id=6713

23.9.07

Ankara'da Meral / Cemal Erez sergisi

Meral ve Cemal Erez çizgi film ve çizgilerini Ankara'da sergiliyor. Karikatür Vakfı Nezih Danyal Galerisi'nde 22 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te sanatçıların çocuklarla yaptıkları atölye çalışması sonrasında saat 18.00'de açılan "SON KARE" başlıklı sergi 18 Ekim 2007 tarihine dek izlenebilir.

Kuş Cenneti’nde Yaşam için ek süre

"İzmir Kuş Cenneti’nde Yaşam"
A m a ç
İzmir kenti sınırları içersinde yer alan Gediz Deltası, Akdeniz'in önemli sulak alanlarındandır. Dalyanlar, alüvyon adacıklar, azmaklar, tatlı ve tuzlu su bataklıkları, mevsimsel subasar çayırlar, Akdeniz tipi çalılıklar, tarım alanları ve tuzlalar gibi hayli farklı yaşam alanlarını barındıran Deltanın büyüklüğü yaklaşık 40 bin hektardır.
Gediz Deltası, kış ve yaz mevsimlerinde, soyu tükenme tehlikesiyle de karşı karşıya olanlar dahil 270 çeşit kuş türünün üzerinde, sayıca yaklaşık 80 ile 120 bin arasında su kuşuna ev sahipliği yapmaktadır. Delta aynı zamanda su kuşlarının yanısıra çakal, tilki, porsuk, yaban ve saz kedisi, yaban domuzu gibi memeli hayvanlar ve yılkı atları için de bir yaşam alanıdır. Ayrıca Türkiye'de tehlike altında olan flamingonun iki üreme alanından biridir.
Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik açıdan taşıdığı eşsiz önemin yanı sıra, ekonomik ve peyzaj değerleri açısından da çok önemli sulakalan özelliği taşıyan, bu öneminden dolayı Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bulunan Gediz Deltası'nın varlığının korunmasının yanı sıra tanıtım amacıyla yerel kamu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 18 Ocak 2003 tarihinde "İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği" kurulmuştur. Birlik, kendi özerk yapısı içersinde İzmir Kuş Cenneti'nin tanınması, ulusal - uluslararası ziyaretlerle her açıdan değerlendirilmesi amacıyla bir dizi etkinlik düzenlemeyi programına almış bulunmaktadır. Bu etkinliklerden birisi ulusal ölçekte düzenlenmiş 'Karikatür Yarışması' dır.
K o n u
İzmir Kuş Cenneti'nde Yaşam
İZMİR KUŞ CENNETİNİ KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ 1. ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 1. Ulusal Karikatür Yarışması'nın konusu 2007 yılı için ; "İzmir Kuş Cenneti'nde Yaşam " olarak seçilmiştir.
Ö d ü l l e r :
Birincilik Ödülü: 1.500 YTL
İkincilik Ödülü : 1.000 YTL
Üçüncülük Ödülü : 750 YTL
Üç (3) Adet Mansiyon : 500'er YTL
S e ç i c i K u r u l :
Nurgül Uçar : İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Başkanı
Mustafa Kemal Yalınkılıç : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü
Bekir Coşkun : Gazeteci
Lütfü Dağtaş : Gazeteci
Eray Özbek : Karikatürcü
Ahmet Önel : Karikatürcü - Mizah yazarı
Ömer Çam : Karikatürcü
Mustafa Yıldız : Karikatürcü
Tufan Selçuk : Karikatürcü
Y a r ı ş m a A d r e s i :
“İzmir Kuşcenneti'nde Yaşam” Karikatür Yarışması
Milli Kütüphane Cd. S.S.K. Rant Tesisleri C4 Blok No:355-316 Konak-İZMİR
Telefon/Faks: 0232 441 31 77
K a t ı l ı m K o ş u l l a r ı :
1. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
2. Karikatürlerin çizim tekniği serbesttir. Yarışmaya özgün karikatürle katılınması tercih edilir. Karikatür bilgisayar çıktısı olarak da gönderilebilir; bu durumda imza asıllı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Karikatürlerin boyutları en az A4 ( 21 x 29.7 cm ) en fazla A3 (29.7 x 42 cm.) olmalı ve başka bir zemine yapıştırılmamalıdır.
3. Para ödüllerinden en az bir tanesi 18 yaşından genç bir çizere verilecektir.
4. Yarışmaya gönderilen karikatürler ödül alsın veya almasın geri gönderilmeyecek ve saklanacaktır. Gönderilecek karikatürler daha önce hiç bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır; ancak yayınlanmış olabilir.
5. Ödüllerin ilanından sonraki 1 yıl içinde, ödül kazanan karikatürün çalıntı olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı anlaşılırsa, verilen ödül yarışmacıdan geri alınır.
6. Yarışmacılar, karikatürleriyle birlikte özgeçmişlerini, adres, tel, e-posta ve doğum tarihi bilgilerini de göndermelidir.
7. Yarışmacılar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
8. Karikatürlerin en geç (SÜRE UZATILDI) 16 KASIM 2007 tarihine kadar posta adresine hasar görmeyecek şekilde gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir (Bu tarihten sonra gelen karikatürler dikkate alınmaz).
9. Ödüller, 5 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA günü İzmir'de açılacak sergide törenle verilecek, ayrıca yarışma sonuçları aynı gün internet sitesinde duyurulacaktır. Kazananlara önceden bildirim yapılacaktır.
10. Yarışmada ilk üç dereceye girenlerden İzmir dışında olanların törene geliş gidiş ve 1 günlük otel konaklaması giderleri İZMİR KUŞ CENNETİNİ KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ'ne ait olacaktır. Diğer harcamalar kendilerine aittir.
11. Katılımcılar ödül alsın veya almasın karikatürlerinin her türlü kullanım haklarını İZMİR KUŞ CENNETİNİ KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ'ne devrederler ve bunu peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen karikatürler, seçici kurulun belirlemesi sonucu bir albümde toplanacak, albüm tüm katılımcılara gönderilecektir.
12. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Sanatçılarımıza başarılar dileriz.
İzmir Kuş Cenneti hakkında geniş bilgi için internet adresi:
http://www.izmirkuscenneti.gov.tr/
K A T I L I M F O R M U
Ad soyad :
Telefonlar :
E.posta :
Adres :
Gönderilen yapıt sayısı ve adları :
--
--
--
--
--
Kısa özgeçmiş :

Yarışma koşullarını aynen kabul ediyorum.
Tarih : …./…./2007 İmza

18.9.07

Eskişehir'de Zlatkovsky sergisi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KARİKATÜRLERİ MÜZESİ YENİ SANAT SEZONU MİKHAİL M. ZLATKOVSKY SERGİSİ İLE AÇILIYOR
Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kuruluşu olarak 17 Aralık 2004 tarihinde hizmete açılan Eğitim Karikatürleri Müzesi, açılışından bu yana Türk ve dünya karikatürünün önde gelen sanatçılarına ev sahipliği yapmaktadır.
Müzenin açılışından sonra üst kattaki salonlarda müze koleksiyonundan seçmeler, sürekli sergi olarak yerini korumuş alt kattaki salonda ise Tan ORAL, Turhan SELÇUK, Semih BALCIOĞLU, Semih POROY, Kamil MASARACI, Ercan AKYOL, Musa KART, Ivan HARAMIJA gibi önemli sanatçıların sergileri açılmıştır. Ayrıca, Eskişehirli Karikatürcüler Sergisi, Tebrizli Karikatürcüler Sergisi, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Ödüllü Karikatürler Sergisi, Kapadokya Yarışması 6 Yılın En İyileri sergisi, Nasreddin Hoca Karikatürleri Sergisi gibi karma sergiler gerçekleştirilmiş, genç yaşta ölen karikatürcü Necati ABACI anılmış, ustalarla panel, söyleşi ve atölye çalışmaları yapılmıştır.
Eğitim Karikatürleri Müzesi 2007-2008 sanat sezonunu dünya karikatürünün yaşayan en iyi sanatçılarından biri olan Rus Mikhail M. ZLATKOVSKY ile açıyor.
1944 yılında doğan sanatçı, Moskova’da Nükleer Fizik eğitimi almıştır. 5 yıl fizik araştırmacısı olarak çalıştıktan sonra bu işi bırakmış, serbest sanatçı olarak gazete ve dergilerde sanat tasarımcılığı yapmaya başlamıştır.
1993-98 yılları arasında Amerika’ya gitmiş, orada bir gazetenin baş sanat yönetmenliğini yürütmüştür. Sonra ülkesine geri dönen sanatçı şu an ulusal bir gazetede çalışmaktadır.
Genel olarak çalışma alanları; karikatür, çizgi film, kitap - dergi resimleme ve poster tasarımıdır.
Zlatkovsky, sanat uygulamalarının yanında kuramsal çalışmalar ve araştırmalar da yapmıştır. Devlet Sanat Enstitüsü’nde Rusya Karikatür Tarihi isimli doktora tezi ve İmaj Yaratım Teorisi ve Uygulaması isimli ders kitabını yazmıştır.
Başarılı sanat çalışmalarından dolayı Moskova Devlet Üniversitesi tarafından Profesör unvanı da verilen sanatçı, ayrıca Rus Gazeteciler Sendikası’nda yöneticilik de yapmıştır.
Sanat çalışmalarının en yoğun yıllarında dünyadaki büyük sanat ödüllerinin pek çoğunu almıştır. Sayısal bir döküm yapılacak olursa; 211 ulusal ve uluslararası animasyon, karikatür, poster, grafik tasarım ve çizim ödülü… Bu ödüllerden sonra uluslararası yarışmalardan jüri üyesi olarak davetler almaya başlamış, pek çok ülkeye giderek yarışmaları değerlendirmiştir.
Mikhail Zlatkovsky, Belçika, Almanya, Fransa, İtalya (2 kez), Malta, Polonya (2 kez), Rusya, İsviçre ve Amerika’da kişisel sergiler açmıştır.
Rusya Karikatürcüler Birliği’ni kurmuş ve başkanlığını yürütmüştür.
Şimdilerde “FECO” (Avrupa Karikatürcü Kuruluşları Federasyonu)’nun Rusya Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
26 Eylül 2007 Çarşamba günü Saat; 17.30 da açılışı yapılacak Zlatkovsky sergisinde evrensel dille insan yaşamındaki sorunları işleyen 60 karikatür var. Sergi; 22 Ekim’e kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Mikhail M. ZLATKOVSKY KARİKATÜR SERGİSİ
Açılış: 26 Eylül 2007 Saat: 17.30
Yer: Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi
Akcami Mh. Malhatun Sk. No: 6 Odunpazarı ESKİŞEHİR
Sergi Süresi: 26 Eylül 2007-22 Ekim 2007
Tel: (222) 230 02 01 - 335 05 80 / 3154

Mikhail M.Zlatkovsky
Kızıl ordu subaylarına mensup bir aileden gelen Mikhail M. Zlatkovsky, 21 Ağustos 1944’te
Tambov bölgesindeki Aziz Christopher köyünde doğmuştur.
Zlatkovsky’nin Rusya kökü 12. yy. sonlarındaki Polonya soylularına kadar dayanmaktadır. Kostyushko isyanının bastırılmasından sonra sanatçının büyük büyükbabası Rusya’ya sürgüne gönderilmiştir.
Mikhail M.Zlatkovsky; Moskova Mühendislik-Fizik Enstitütüsü Nükleer Fizik Bölümü’nü (Temel Kitlelerin Hız Kazanımı alanında ihtisaslaşmış olarak) bitirmiş ve 5 yıl araştırmacı-fizikçi olarak çalışmıştır.
1971’de Fizik alanından ayrılmış, serbest sanatçı olarak çalışmaya başlamış ve çok sayıda önde gelen gazete ve dergide baş sanat tasarımcısı olarak görev yapmıştır.
1993-98 yılları arasında Amerika’ya giderek orada bir gazetenin baş sanat yönetmenliğini yürütmüştür.
Şu anda New Messages adlı ulusal gazetede editör karikatürist olarak çalışmaktadır.
Genel olarak çalışma alanları; siyasi karikatür, çizgi film, kitap ve dergi resimleri, ve poster ağırlıklıdır.
Sanat uygulamalarının yanında kuramsal çalışmalar ve araştırmalar da yapmıştır. Devlet Sanat Enstitüsü’nde Rusya Karikatür Tarihi isimli doktora tezi ve İmaj Yaratım Teorisi ve Uygulaması isimli ders kitabını yazmıştır.
1991-2001 yıllarında Moskova Devlet Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden Profesör unvanını almış, ayrıca Rus Gazeteciler Sendikası’nda Sekreterlik de yapmıştır.
Sanat çalışmalarının olgunluk yıllarında dünyadaki büyük sanat ödüllerinin pek çoğunu almıştır. Sayısal bir döküm yapılacak olursa; 211 ulusal ve uluslararası animasyon, karikatür, poster, grafik tasarım ve çizim ödülü. Örneğin; Bulgaristan’da ‘Golden Esope’, Kanada’da ‘Grand Prix’, Belçika’da iki kez ‘Golden Hat’, Türkiye’de Sedat Simavi Ödülü, Güney Kore’de ‘Grand Prix’, İtalya’da ‘Golden Date’, Belçika’da ‘Golden Egg’, Polonya’da ‘Gold Pencil’, Rusya’da ‘Gold Pen’, Portekiz’de 2 kez ‘En İyi Sanatçı Ödülü’ ve benzeri önemli ödüller kazanmıştır.
Pek çok uluslararası yarışmada jüri üyesi olmuştur.
Belçika, Almanya, Fransa, İtalya (2 kez), Malta, Polonya (2 kez), Rusya, İsviçre ve Amerika’da kişisel sergiler açmıştır.
Rusya Karikatürcüler Birliği’ni kurmuş ve başkanlığını yürütmüştür.
FECO (Avrupa Karikatürcü Kuruluşları Federasyonu)’nun Rusya Başkanlığı’nı yürütmektedir.

15.9.07

"Yanacak mıyız, donacak mıyız?" - Çorum

2. Çorum Karikatür Yarışması
Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin Karikatürcüler Derneği Çorum Temsilciliği ve Çorum Belediyesi'nin katkıları ile düzenlediği II.Karikatür Yarışması'nın konusu: "Yanacak mıyız, donacak mıyız?"
Yarışma şartnamesi aşağıdadır. Katılacak olan tüm sanatçı dostlara başarılar diliyorum.
Sönmez Yanardağ syanardag@yahoo.com
Konu: "Yanacak mıyız, donacak mıyız?"
Amaç: Dünyamız, son iki yüz yıldır hızla ve çok yönlü olarak kirleniyor. Sanayi Devrimi sonrasında hızla çoğalan fabrikaların, konutların bacalarından, motorlu araçların egzozundan çıkan gazlar, milyonlarca yıl önce yaşanan buzul devrinden bu yana görülmemiş biçimde iklim değişikliklerinin yaşanmasına yol açıyor. Buzulların gitgide eriyerek kutuplara doğru çekilmesi ve yüksek dağlardaki kar örtüsünün azalması, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, bitki ve balık türlerinin göçleri, havadaki kirleticilere karşı hassas kuş türlerinin azalması, ağaçlardaki yaş halkalarının daha hızlı büyüme göstermesi yakın dönemde yeryüzünün hızla ısındığının göstergesi elbette.
Ancak, meteoroloji uzmanları; ekvatordaki sıcak deniz suyunu batı Avrupa'ya taşıyan Gulfstream sıcaksu akıntısının, kuzey kutbundaki buzulların erimesinden dolayı durma olasılığından ve sonuçta kuzeybatı Avrupa'nın yeni bir buzul devri yaşama ihtimalinden söz ediyor. Yani dünyamızın yakın dönemde yaşadığı küresel ısınma sonunda dünyamızı buzul devrine de götürebilecek. Küresel iklim değişikliği sonucunda yanacak mıyız, donacak mıyız? Belli değil.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti bu yıl ikincisini düzenlediği karikatür yarışmasıyla 'Yanacak mıyız, Donacak mıyız?' başlığı altında küresel iklim değişikliğinin doğal hayat üzerine etkilerini karikatürün evrensel dili ile yansıtmayı amaçlıyor. Yarışmamıza tüm karikatür sanatçılarını davet ediyor, başarılar diliyoruz.
Şevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Sönmez YANARDAĞ Karikatürcüler Derneği Çorum Temsilcisi
Katılım Şartları
1. Yarışma, amatör-profesyonel tüm karikatür sanatçılarına açıktır.
2. Teknik : serbest
3. Boyutlar: en az A4 (297x210 mm), en fazla A3 (420x297 mm)
5. Her katılımcı -en fazla- 5 eserle katılabilir.
6. Eserin arkasına, kurşun kalemle, en az altı harfli rumuz yazılacaktır.
7. Her katılımcı, katılım formunu dolduracak, katılım formu ve eserler aynı zarfa konulacaktır. Katılım formları, Çorum yerel basınında zaman zaman yayımlanacaktır. (Yarışmaya Çorum dışından katılacaklar, katılım formlarını e-mail ile hakimiyet19@mynet.com ve http://www.cgcd.org/ adresinden edinebilirler.)
8. Son katılım tarihi 08/04/ 2008. Postada meydana gelebilecek gecikmeden Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktır.
9. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Fotokopi ve bilgisayarda üretilmiş eserler kabul edilmez.
10. Yarışmada aynı sanatçının birden fazla eseri ödül alırsa, büyük ödül sanatçıya verilecek, diğer ödüller için seçici kurul tekrar değerlendirme yapacaktır.
11. Yarışmaya gönderilecek eserler, Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nin arşivinde kalacak, gerektiğinde albüm, katalog, broşür, CD veya afiş olarak kullanılabilecek, bu nedenle geri gönderilmeyecektir.
12. Ödüller:
1.lik ödülü : 1.000 YTL
2.lik ödülü : 800 YTL
3.lük ödülü: 600 YTL
Mansiyon : 300 YTL
Mansiyon : 300 YTL
Mansiyon : 300 YTL
Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek özel ödüller, sonradan eklenecektir.
13. Yarışmada ödül kazanacak sanatçıların, Türkiye'nin tüm kentlerinden Çorum'a otobüs ile yapacakları ulaşım masrafları ve konaklama giderleri Çorum Belediyesi tarafından karşılanacaktır.
14. Yarışmaya gönderilen eserler hiçbir din, ırk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalıdır.
15. Yarışma sonuçları, Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Karikatürcüler Derneği kanalı ile ilgili herkese duyurulacaktır.
Karikatür gönderme adresi:
Karikatürcüler Derneği Çorum Temsilciliği
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Turgut Özal İş Merkezi Kat:1 No:81 ÇORUM
Tel: 0 364 213 75 15 - 224 24 00
E-mail: hakimiyet19@mynet.com
Cemiyet web adresi: http://www.cgcd.org/
Sekreterya: Sümeyra Çağdaş
JÜRİ:
1. Karikatürcüler Derneği yönetim kurulu temsilcisi
2. Eray Özbek (Karikatürist)
3. Kamil Yavuz (Karikatürist)
4. Tayyar Özkan (Karikatürist)
5. E. Yaşar Babalık (Karikatürist)
6. Uğur Pamuk (Karikatürist)
7. Sönmez Yanardağ (Karikatürcüler Der. Çorum Tem.)
8. Nilgün Çevik (Ressam)
9. Koray Şenyuva (Harita Mühendisi)
10. Kezban Toktaş (Sanat Eğitimcisi)
(Kaynak: http://www.karikaturevi.com/haberdetay.asp?key=931)

1. Zeytin Karikatür Yarışması - K.Kıbrıs

GİRNE BELEDİYESİ & KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ 6. ULUSLARARASI ZEYTİNLİK FESTİVALİ 1. ULUSAL ZEYTİN KARİKATÜR YARIŞMASI VE SERGİSİ GİRNE-KUZEY KIBRIS-2007
KATILIM KOŞULLARI:
1-Bu yarışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı amatör ve profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
2-Konular: Zeytin, zeytincilik, zeytinyağı, zeytin dalı, zeytin ağacı, zeytinin yararları, vd.
3-Yarışmaya gönderilecek eserler en az A4, en çok A3 ölçülerinde olmalıdır. Gönderilecek eserlerde çerçeve veya paspartu olmamalıdır.
4-Yarışmaya gönderilecek eserler orijinal olacaktır. Fotokopi veya bilgisayar tekniğiyle hazırlanıp gönderilen eserler ödül kapsamına alınmayacak, seçici kurulun uygun görmesi halinde, sadece sergilenecek veya albüme alınacaktır. Çizilecek karikatürlerde her türlü renk kullanılabilir.
5-Yarışmaya en fazla 3 eser ile katılmak mümkündür. Gönderilecek eserlerin arkasına isim ve adres yazılmalı, kısa özgeçmiş ve bir adet fotoğraf gönderilmelidir. Arzu eden çizerler, telefon, fax, e-mail adreslerini de yazabilirler.
6-Eserler en geç 02 Ekim 2007 tarihine dek belirtilen adrese posta veya kargo ile ulaştırılmış olmalıdır. Eserlerin gönderilmesinde meydana gelebilecek kayıp, gecikme ve hasardan çizeri sorumlu olacaktır.
7-Yarışmaya gönderilecek eserlerin yayınlanmış veya yayınlanmamış olmaları önemli değildir. Gönderilecek eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül kazanmamış olmalıdır.
8-Ödüllerin açıklanmasından sonraki 1 hafta içerisinde, ödül kazanan herhangibir karikatürün çalıntı veya benzer olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı tesbit edilirse, verilen ödül iptal edilir ve geri alınır.
9-Yarışmada ödül kazanan eserlerin yanısıra, seçici kurulun uygun göreceği eserler bir albüm halinde yayınlanacak ve 5-10 Ekim 2007 tarihleri arasında Girne'ye bağlı Zeytinlik köyünde düzenlenecek olan "6. Uluslararası Zeytinlik Festivali" kapsamında sergilenecektir. Yayınlanacak olan karikatür albümü, yarışmaya katılan tüm çizerlere ücretsiz olarak gönderilecektir.
10-Yarışma sonuçları, seçici kurul tutanağı ile birlikte, ödül kazanan çizerlere ve basın-yayın organlarına bildirilecektir.
KKTC vatandaşı çizerler dışında, yarışmada ilk üç ödülü kazanan Türk Cumhuriyeti çizerlerinin ödül törenine katılmaları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Girne Belediyesince karşılanacaktır.
KKTC vatandaşı çizerler dışında, Özel Ödül kazanan Türk Cumhuriyeti çizerlerinin ödül törenine katılmaları kendi imkanlarınca sağlanacak; konaklama ve diğer giderler Girne Belediyesince temin edilecektir.
11-Yarışmaya gönderilen eserler, ödül alsın veya almasın, geri iade edilmeyecektir. Eserlerin her türlü kullanım hakkı Girne Belediyesince saklı olmak kaydı ile, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği arşivinde muhafaza edilecektir. Yarışmaya gönderilen eserler, bu yarışmayı düzenleyen kuruluşlar tarafından, her türlü basım-yayım yöntemi ve tekniğiyle tanıtım amaçlı olarak kullanılabilecektir.
ÖDÜLLER:
1.Ödül: 1.500 YTL + Plaket.
2.Ödül: 1.000 YTL + Plaket.
3.Ödül: 700 YTL + Plaket.
5 veya 10 çizere Özel Ödül (Plaket).
ADRES:
KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ (1. ULUSAL ZEYTİN KARİKATÜR YARIŞMASI) POSTA KUTUSU: 87, LEFKOŞA - KUZEY KIBRIS
Kargo gönderileri için (Hüseyin Çakmak, Tel: 0533 866 99 90) bilgileri kullanılmalıdır.

14.9.07

47. Knokke-Heist - Belçika

Yarışmacılar için alt yaş sınırı 18’dir.
Konu: Serbest
Teknik: Siyah-beyaz veya renkli.
Sayı: Her katılımcı toplam 5 eser gönderecektir. Karikatürler yazısız ve orijinal olmalı, katlanmadan yollanmalıdır. Dijital çalışmalar bir CD-ROM içinde kayıtlı olarak gönderilirse kabul edilecektir ( Bu durumda eserler A3 veya A4 boyutta olmalı, TIFF format ve 300 dpi çözünürlükte taranmalı). Başlıklı ya da altyazılı karikatürler kabul edilmez. Kalın silindir kutu içinde rulo halde eser yollanabiliyor.
Boyut: En az 21 x 30, en fazla 42 x 60 cm. Başka yarışmada ödül almış ya da Belçika’da sergilenmiş eser göndermeyiniz. Katılım formu özellikle doğum tarihi bölümü doldurulup imzalanarak mutlaka gönderilmeli. Her eserin arka yüzünde sanatçı soyadı (SURNAME) ve adı (NAME) bulunmalı.
Yukarıdaki koşullara (sayı, boyut, katılım formu, vd.) uymayan gönderiler imha edilecektir.
Eserler kağıttan başka bir malzeme üzerine yapılmış, paspartulu, ya da camlı, çerçeveli ise yarışmaya katılmaz. Ödül kazananlar dışındaki eserler (eğer katılım formunda bu yolda işaretleme yapılmışsa) geri gönderilir; ancak her seçilen sanatçının bir eseri düzenleyenlerce alıkonabilir. CD-ROM’lar geri verilmez.
Ödüller: 3500; 2000; 1250 Avro ve ulaşım/konaklama bedelleri; Knack Ödülü 500 ve Halk Ödülü 500 Avro. Seçilenlere albüm.
Son katılma: 19 Ocak 2008
Elmek: cartoonfestival@knokke-heist.be WEB: www.cartoonfestival.be
Tel: 00 32 50 630430
Fax: 00 32 50 630429
Adres: Cultuurcentrum Knokke-Heist vzwMeerlaan 32, B-8300 Knokke-Heist BELGIUM

8. Tahran Bienali - İran

Üç dalda düzenleniyor:
A. Karikatür (Cartoon): İki bölüme ayrılıyor.
Konular: 1) Para (Money), 2) Serbest (Free).
B. Bant karikatür (Comic strip). Konu: Şanssızlık, kör talih (Bad luck).
C. Portre karikatür (Caricature). Konu: Serbest.
Sayı: Tüm dallarda eser yollanabilir, ancak bir bölüm için en çok 3 orijinal eser. Bant karikatür yazısız olmalı ve bir sayfayı aşmamalıdır. Dijital yoldan üretilmiş eser sanatçı tarafından imzalanması ve Tiff formatında 300 dpi çözünürlükte kayıtlı dosya olarak CD ile yollanması koşuluyla orijinal sayılacaktır. Kısa biyografi, foto ve katılım formu eklenmelidir. Her eserin arka yüzüne sanatçı adı, soyadı, adresi, tel no ve elmeki (name, surname, address, phone no, e-mail) yazılmalıdır.
Boyut: En az 20 x 30 cm (A4); en fazla 30 x 40 cm (A3).
Teknik: Serbest. Eserler geri verilmez. Seçilenlere albüm.
Ödüller: Büyük Ödül (Konu: Para) 8.000 $. Her dalda ayrı ayrı olmak üzere Birincilik 2.000 $, İkincilik 1.500 $, Üçüncülük 1.000 $. Ayrıca 10 sanatçıya Onur Mansiyonu. Çeşitli kuruluşların Özel Ödülleri.
Katılım formu: www.irancartoon.com/contests/index8.htm
Şartname: www.irancartoon.com/contests/index8th.htm
Site: http://www.irancartoon.com/
Elmek: info@irancartoon.com
Tel: (+98 21)22868600 -
Fax: (+98 21)22867080
Son katılma: 22 Ekim 2007 (Posta damgası esas alınır).
Adres: Iranian House of Cartoon No:60, Golnabi (Ketabi) St, Shariati Ave. Tehran, I.R.IRAN

2. Urziceni – Romanya

2. Uluslararası Urziceni Karikatür Yarışması
Konu: Batıl itikat, hurafe, boş inan (Superstition).
Eserler orijinal olmalı, kopi yollanmamalı. Dijital ürün kabul edilir.
Boyut: En az A4, en fazla A3.
Jüri: Aralık 2007
Ödüller: 600, 400, 200 Avro; Mansiyonlar; Özel ödüller. Eserler geri verilmez.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen birinci yarışmanın albümü "Best of Urziceni 2006" (sağda: kapak) katılımcılara gönderilmeye başlamıştır.
Son katılma: 15 Kasım 2007
Ek bilgi: (Yönetici) Nicu Petrache petras23n@yahoo.com
Adres: CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL URZICENI, CASA MUNICIPALA DE CULTURA, CALEA BUCURESTI 27, 925300 URZICENI, ROMANIA

4.9.07

2. İDESBAŞ Karikatür Yarışması

İDESBAŞ 2. Ulusal Karikatür Yarışması
İlkçağdan günümüze deri işleme konusunda önemli bir coğrafya oluşturan Anadolu toprakları, yine deri işleme ve deriden ürün elde etme alanında paha biçilemez kültür hazinesini bağrında barındırmaktadır.
İstanbul'daki Topkapı Müzesi, Askeri Müze, Deniz Müzesi, İslam Eserleri Müzesi başta olmak üzere ülke genelinde pek çok müze ve özel koleksiyonlar bu zengin kültürel geçmişin ürünleriyle doludur. Başta üst giyim (ceket, etek, yelek, mont, pantolon) olmak üzere, ayak giyimine (ayakkabı, terlik, çizme, mes), saraciye eşyalar ile kitap cildinden, ünlü Piri Reis, Ali Macar Reis gibi denizcilerimiz tarafından yapılma 16. yy Osmanlı deniz haritalarına, yemek kaplarından savaş aletlerine pek çok alanda deri, ana madde olarak karşımıza çıkar. Bugün, Anadolu dericiliğinin yanı sıra Türklerin Orta Asya'ya ulaşan dericilik konusundaki varsıl tarihsel birikimi toplum tarafından bilinememektedir. İzmir'de kurulu İzmir Menemen Serbest Bölge kurucu ve işleticisi İDESBAŞ, bu konudaki birikimi ortaya koyma adına sanayi faaliyetinin ötesinde bir dizi kültürel çalışmayı programına almış bulunmaktadır. İlkini 2006 yılında düzenlediğimiz 'Deri' konulu ulusal karikatür yarışması bunun bir örneğidir. Bu yıl deri temasına dayalı olarak 'Deri Giyim', karikatür yarışmasının başlığı olarak belirlenmiştir. Yarışmaya; somut bir espri veya mesaj içeren, alışılagelmiş düzeyde karikatürlerle katılınabilinir. Ancak, ayrıca Adolph Born, Ralph Steadman gibi ustalardan bildiğimiz; mizahın gücünü, anlamsal içeriğinden çok yüksek grafik değerinden alacak, soyut yapıtlar da ÖZELLİKLE istenmektedir. Yarışmanın mizah ile tatlandırılmış yeni görsel malzemelerle varsıl kılınması ana erektir. Hemen herkesin, dericilik kültürüne dönük külliyat incelemekten mutlu olacağını düşünerek http://www.idesbas.com/ adresimizde bu konuda değişik bilgilerin yer almasına çalışılmıştır. Yarışmanın, yarışmacılarımızla birlikte izleyicilerimizin küçük çapta birer dericilik uzmanı olmalarına yolaçacağını umuyoruz. Ayrıca yine yarışmamızın, bir tür 'ihtisas yarışması' olarak karikatür dünyamızda yer alacağının heyecanlı beklentisi içersindeyiz.
Bunun dışında yeni bir heyecan getireceğine inandığımız bir uygulamamız var. Yarışmamızda birinci olan arkadaşımız gelecek senenin seçici kurulunda görev yapacak.
İDESBAŞ İZMİR MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGESİ
2. ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
İDESBAŞ 2. Karikatür Yarışması’nın konusu 2007 yılı için “Deri Giyim” olarak seçilmiştir.
Ödüller:
Birincilik Ödülü : 1.500 YTL
İkincilik Ödülü :1.000 YTL
Üçüncülük Ödülü : 750 YTL
Üç (3) Adet Mansiyon : 500 YTL
Seçici Kurul: Muzaffer İzgü (Yazar), Tan Oral (Karikatürcü), Eray Özbek (Karikatürcü), Mehmet Çağçağ (Karikatürcü), Ömer Çam (Karikatürcü), Hicabi Demirci (Karikatürcü), Adnan Alak (İDESBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi), Halim Sarıtoprak (İDESBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi).
Yarışma Adresi:
Lütfü Dağtaş Yarışma Danışmanı
1362 Sokak 47/7 Montrö - İZMİR
Tel: 0.232. 446 17 25 - 26
E-posta: lutfudagtas@gmail.com
Son başvuru tarihi: (SÜRE UZATILDI) 24 Eylül 2007 Pazartesi saat:17.00. Bu tarihten sonra gelecek karikatürler yarışma dışı bırakılacaktır.
Katılım Koşulları:
1. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açıktır.
2. Karikatürlerin çizim tekniği serbesttir. Yarışmaya özgün karikatürle katılınması tercih edilir. Karikatür bilgisayar çıktısı olarak da gönderilebilir; bu durumda imza asıllı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Karikatürlerin boyutları en az A4 ( 21 x 29.7 cm) en fazla A3 (29.7 x 42 cm) olmalı ve başka bir zemine yapıştırılmamalıdır.
3. Kullanım kalitesine ve gerekliliğine bakılarak yazılı karikatürler de değerlendirilecektir.
4. Katılımcılar karikatürleriyle birlikte şartname broşüründeki katılım formunu eksiksiz doldurup göndermek zorundadırlar.
5. Yarışmaya gönderilen karikatürler ödül alsın veya almasın iade edilmez. Gönderilecek karikatürler daha önce hiç bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır.
6. Yarışmacılar en fazla 4 adet karikatür gönderebilirler.
7. Karikatürlerin en geç 7 Eylül 2007 tarihine değin posta adresine hasar görmeyecek şekilde gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelecek karikatürler yarışma dışı bırakılacaktır.
8. Ödüller, 3 Ekim 2007 Salı günü Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi’nde açılacak sergide törenle verilecek, ayrıca yarışma sonuçları aynı gün internet sitesinde duyurulacaktır. Kazananlara önceden bildirim yapılacaktır.
9. Yarışmada ödül kazananlardan İzmir dışında olanların törene geliş gidiş ücretleri ödenecektir. Diğer harcamaları kendilerine ait olacaktır.
10. Ödül alan karikatürlerin her türlü kullanım hakları İDESBAŞ’ın olacaktır. Yarışmaya gönderilen karikatürler, seçici kurulun belirlemesi sonucu bir albümde toplanacak, albüm tüm katılımcılara gönderilecektir.
11. İDESBAŞ, ödül alan karikatürlerin dışında, ederi 100 YTL’den dilerse istediği karikatürü satın alabilecektir. Ödül alan karikatürler internet ortamında İDESBAŞ’a ait web sayfasında yayımlanacaktır.
Sanatçılarımıza başarılar dileriz.
DERİCİLİK HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN ADRES: http://www.idesbas.com/